Til hovedinnhold

02.02.06

Fortsatt usikkerhet om mulig plassering av ny skytebane i Østmarka

Østmarkas Venner betrakter bystyrets vedtak i skytebanesaken som en delseier. Vi er fornøyd med at bystyret vedtok at Prinsdal skytebane skal avikles innen utgangen av 2007, men føler oss på ingen måte trygge for at bystyrepolitikerne i neste omgang kan ta opp i gjen forslaget om bygging av en ny skytebane i Østmarka.