Til hovedinnhold

28.02.13

Frilufts- og naturvernorganisasjoner støtter nasjonalparkforslaget

Byrådet i Oslo vedtok den 7. februar 2013 å fremme forslag om en nasjonalpark i de indre delene av Østmarka.

Organisasjonene nedenfor støtter forslaget.

Espen Bratlie

Østmarkas Venner, Norges Naturvernforbund, Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA), Natur og Ungdom, WWF Norge, Den norske turistforening (DNT), Den norske turistforening Oslo og omegn, Oslo og omland friluftsråd (OOF), Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA), Greenpeace, Framtiden i våre hender, Norsk Ornitologisk Forening, Norges speiderforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Oslo fylkeslag.

Oppropet lyder slik:

Norge mangler en nasjonalpark som kan representere de lavereliggende skogsområdene i denne delen av landet. I Østmarka ligger det største inngrepsfrie området i søndre del av SØ-Norge. Her er det gammel barskog med skjegglav, rike sumpskoger og myrer med orkideer, og hule trær med spetter og ugler. Her spiller tiuren mellom gamle furuer, og orrhaneleiken går på vårsnøen i myrdragene. Her kan du velge mellom bortgjemte kløfter, idylliske skogstjern, snirklete bekker eller høye topper. Og den observante vandrer kan oppleve fiskeørnens flotte silhuett. Markaloven sikrer ikke disse naturverdiene godt nok mot inngrep, og markagrensen er under press. Status som nasjonalpark vil sikre at disse naturkvalitetene blir tatt vare på for oss og for kommende generasjoner. Mesteparten av det foreslåtte området er på offentlig grunn. Østmarka er en viktig rekreasjonskilde for hovedstadens befolkning, og dagens friluftsliv vil fortsette som før. Det vil bli gitt full erstatning til grunneierne og en nasjonalpark åpner muligheter for kontrollert økoturisme.