Til hovedinnhold

09.06.03

Friluftsprisen 2003 tildelt ØX

Nyhetsarkiv (utvalgte nyheter fra forsiden)

27/jan/12:
Innkalling til årsmøte
Mandag 26. mars 2012 kl. 19.00 på Skullerudstua, Olaf Helsets vei 2, Oslo. Styret ønsker alle medlemmer velkommen.
Dagsorden: 1. Valg av dirigent, 2. Årsberetning for 2011, 3. Regnskap for 2011, 4. Innkomne forslag (ingen), 5. Fastsettelse av kontingent (ingen endring), 6. Godkjenning av styrets forslag til budsjett for 2012, 7. Valg

Etter årsmøtet har vi gleden av å invitere til lysbildeforedraget Norsk urskog og gammelskog ved Sigmund Hågvar.

Vi holder på den gode tradisjonen med kaffe og wienerbrød. For å komme til Skullerudstua kan man gå, sykle, ta T-banens linje 3 eller busslinje 70, 76 eller 79 til Skullerud stasjon, eller kjøre bil til parkeringsplassen ved Olaf Helsets vei.

27/jan/12:
Nytt fra Østmarka
Nytt fra Østmarka nr. 1/2012 sendes snart ut til medlemmene. Forrige utgave av bladet er nå lagt ut her. Arkivet er komplett med alle utgaver av bladet f.o.m. 2001.

08/des/11:
Norsk urskog og gammelskog
ØVs styremedlem Sigmund Hågvar inviterer til boklansering og debatt i Litteraturhuset 13.12 kl 15-16.30. Invitasjon

19/sept/11 (oppdatert 13/nov/11):
Høstmøte: Nye verneområder i Østmarka
Vi inviterer til møte 17. november kl. 19.00 på Skullerudstua. Østmarkas Venner ønsker å engasjere medlemmene i de verneprosessene som nå pågår. Christian Hillmann fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus orienterer om prosessen, utvelgelsen og veien videre. Steinar Saghaug og Helga Gunnarsdottir viser lysbilder og forteller om frilufts- og verneverdier i de to områdene som er med i den videre utredningen. Spørsmål fra salen og dialog. Pause med kaffe og wienerbrød! «Drømmen om Marka – 100 års kamp for friluftsliv»: Hans Petter Aas styreleder i OOF presenterer boka som medlemmene kan kjøpe til hyggelig rabatt. Invitasjon

31/aug/11:
Forslag til verneområder gjennom det første nåløyet
Som orientert om på årsmøtet og i siste Nytt fra Østmarka har Fylkesmannen i Oslo og Akershus satt i gang arbeid med vern av friluftsområder etter § 11 i markaloven. Østmarkas Venner sendte inn forslag til fire områder, og totalt kom det inn forslag om 174 områder. Fylkesmannen har vurdert de områdene som er foreslått og valgt ut 32 områder som til sammen dekker 45 000 dekar.

Jubelen sto i taket da vi skjønte at to av våre områder var tatt med og til og med utvidet! Det gjelder området Hauktjern-Kroktjern-Puttdalen som Fylkesmannen har utvidet til også å omfatte Sarabråten og nordre del av Nøklevann. Også området Sølvdobla-Dølerud-Spinneren er valgt ut og utvidet med Svartdalen. Det betyr at vi har fått stort gjennomslag når halvparten av våre forslag er tatt med mot under 20 prosent for alle verneforslag.

Områdene er valget ut med bakgrunn i blant annet urørthet og andel gammelskog. I tillegg er det tatt hensyn til variasjon, og at områdene er lett tilgjengelige og mer fjerntliggende. Disse 32 områdene er kartlagt i løpet av sommeren. Inkludert i kartleggingen er også kartlegging av naturverdier med tanke på eventuelt vern som naturreservat etter naturmangfoldloven.

Når rapporten er ferdig i løpet av høsten vil det vise seg om Østmarka klarer å komme gjennom det andre nåløyet og få to nye verneområder etter markaloven.

Du kan lese og studere kartene her.

31/aug/11:
Oslo kommune gir 80.000 til ØV
Oslo kommune ved friluftsetaten har innvilget vår søknad om støtte. Beløpet er det samme som vi søkte om og fordeler seg slik: 50.000 er støtte til vårt medlemsblad Nytt fra Østmarka og 30.000 er støtte til 7. juni arrangementet og ståttetreff på Bøvelstad. Vi er svært glade for denne håndsrekningen til vårt viktige arbeid med å bevare Østmarka.

19/sept/11:
Høsttur til Vardåsen i Enebakk 1. oktober
Østmarkas Venner inviterer til 6 timers tur i typisk Østmarksterreng. Guider: Lise Henriksen og Johan Ellingsen. Invitasjon

11/jun/11:
Bilder fra minnestunden på Sarabråten 7. juni
Østmarkas Venner arrangerte den årlige minnestunden ved Milorg-bautaen på Sarabråten tirsdag 7. juni 2011. Forfatter Edvard Hoem holdt dagens tale. Se bilder her.

06/jun/11:
Mange deltok på åpningen av Bøvelstad
Rundt 200 turgåere la turen til Bøvelstad i anledning den offisielle åpningen av hytta, søndag 29. mai. Erling Lae fra DNT Oslo og Omegns styre takket alle som har bidratt til å sette i stand denne perlen av en hytte ved Børtervann i Østmarka. En spesiell takk gikk til Østmarkas venner for fantastisk dugnadsinnsats. «De aller fleste dugnadstimene her inne er det foreningen Østmarkas Venner som har stått for. Nesten tusen arbeidstimer har de lagt ned på Bøvelstad. Kom ikke her å si at dugnadsånden er borte!», sa Erling Lae da han takket for den flotte innsatsen. Les mer ….

06/jun/11:
Bilder fra vårtur i Lutvann-området
Østmarkas Venner inviterte til guidet vårtur med Steinar Saghaug lørdag 7. mai. Turen startet ved bommen i turveien til Lutvann i Ole Messeltsvei ved Lutvann leir. Turen gikk til Lutvann, Fagerholt, Lut, Grønlihytta, Puttdalen m/ Nordre og Søndre Puttjern, Kroktjern, Lutdalen, utsikten i enden av Lutvann og langs åsryggen på vestsiden av Lutvann tilbake til bommen. Bilder fra turen ser du her.

25/mai/11:
Jeg fant, jeg fant! 3. september
Østmarkas Venner inviterer barn og ungdom (ca. 9-15 år) på «juniortur». Oppdagelsestur i Østmarka med biolog Sigmund Hågvar. Invitasjon

25/mai/11:
Guidet tur i Østmarka Naturreservat, 26. juni
Østmarkas Venner arrangerer tur i Østmarka naturreservat. Turen starter fra Bøvelstad. Turledere er Lise Henriksen og Johan Ellingsen. Invitasjon

25/mai/11:
Slåttetreff og reservattur på Bøvelstad, 24. – 26. juni
Østmarkas Venner inviterer igjen til slåtte- og turtreff på Bøvelstad. Det blir undervisning i oppsetting av ljå, slått og hesjing med slåttekaren Bent Nilsen. Invitasjon

04/april/11 (oppdatert 05/april/11):
Nyhetsoppslag etter årsmøtet
Saghaug ble æresmedlem i Østmarkas Venner Nordstrands Blad
Godt besøkt årsmøte Nordstrands Blad
Johan Ellingsen er ny leder i Østmarkas venner Enebakk Avis
Østmarkas Venner hedret Steinar Enebakk Avis
03/april/11:
Årsmøte i Østmarkas Venner
Steinar Saghaug gikk av etter 13 år som leder på et godt besøkt årsmøte i Østmarkas Venner den 31. mars 2011. Steinar Saghaug ble utnevnt som æresmedlem i foreningen. Johan Ellingsen fra Enebakk ble valgt som ny leder av Østmarkas Venner. Les pressemeldingen fra Østmarkas Venner.

28/mar/11:
Forslag til særskilt vern av friluftsområder i Østmarka
Østmarkas Venner har oversendt forslag om fire områder i Østmarka som vi anmoder fylkesmannen om å verne etter § 11 i Markaloven. I tillegg støtter vi et allerede innsendt forslag fra NOA om Svartdalen. Disse områdene blir mye brukt, er lett tilgjengelig til friluftsformål og representerer viktige kvaliteter i Østmarka. Verneforslaget (6 mb PDF)
28/mar/11 (oppdatert: 01/april/11):
Noen artikler i anledning av at Steinar Saghaug gir seg som leder i Østmarkas Venner
Takk for meg! Lederen i Nytt fra Østmarka nr 1, 2011.
Livslang kjærlighet til Østmarka Akers Avis Groruddalen
Østmarkas «vaktbikkje» sier takk for seg dittoslo.no
Intervju på Østlandssendingens ettermiddagssending (20:10) NRK Østlandssendingen
25/mai/11:
Minnestund på Sarabråten, 7. juni kl. 19
Østmarkas Venner arrangerer den årlige minnestunden ved Milorg-bautaen på Sarabråten. Forfatter Edvard Hoem holder dagens tale. SAS-Singairs synger. Østre Aker musikkorps spiller. Bautaen hilses av Milorg og Østmarkas Venner. Turen til Sarabråten kan begynne ved Østmarksetra eller Rustadsaga eller i Lørenskog ved å gå via Mariholtet. Invitasjon

30/april/11:
Vårtur i Lutvann-området
Østmarkas Venner inviterer til guidet vårtur med Steinar Saghaug lørdag 7. mai. Turen starter kl. 10.30 ved bommen i turveien til Lutvann i Ole Messeltsvei ved Lutvann leir. Turen vil gå til Lutvann, Fagerholt, Lut, Grønlihytta, Puttdalen m/ Nordre og Søndre Puttjern, Kroktjern, Lutdalen, utsikten i enden av Lutvann og langs åsryggen på vestsiden av Lutvann tilbake til bommen. Ta med matpakke og drikke. Godt fottøy er nødvendig. Påmelding er ikke nødvendig og turen er gratis for alle.

09/mar/11:
Innkalling til årsmøte
Torsdag 31. mars 2011, 19.00 på Skullerudstua, Olaf Helsets vei 2, Oslo. Styret ønsker alle medlemmer velkommen.

Dagsorden: 1. Valg av dirigent, 2. Årsberetning for 2010, 3. Regnskap for 2010, 4. Innkomne forslag (ingen), 5. Fastsettelse av kontingent (ingen endring), 6. Godkjenning av styrets forslag til budsjett for 2011, 7. Valg

Etter årsmøtet har vi gleden av å invitere til: På spor etter gaupa i Østmarka ved Jon Odden.

Vi holder på den gode tradisjonen med kaffe og wienerbrød. For å komme til Skullerudstua kan man gå, sykle, ta T-banens linje 3 eller busslinje 70, 76 eller 79 til Skullerud stasjon, eller kjøre bil til parkeringsplassen ved Olaf Helsets vei.

05/nov/10:
Bilder med mer fra guidet høsttur
Østmarkas Venner inviterte medlemmene til guidet høsttur fra Grønmo med turleder Lise Henriksen lørdag 30. oktober. Se artikkel i Nordstrands Blad og se bilder fra turen.

25/okt/10:
Bilder fra Skogdag med Friluftsetaten
Østmarkas Venner inviterte medlemmene til skogfaglig tur sammen med representanter fra Friluftsetaten i Oslo kommune lørdag 23. oktober. Bilder fra turen ser du her.

06/okt/10:
Kultur og historie i Enebakk – 11. november
Vi inviterer våre medlemmer og andre interesserte til foredrag med bilder v/Juul Sverre Stener, Enebakk Historielag. Invitasjon

06/okt/10:
Guidet høsttur – 30. oktober
Vi inviterer våre medlemmer til guidet høsttur fra Grønmo med turleder Lise Henriksen. Invitasjon

06/okt/10:
Juniortur – 16. oktober
Skullerudåsen/Korpåsen på kryss og tvers. Bli mer før- og leirskolelærer, inspirator og kjentmann i Østmarka, Lars Maanum på juniortur (ca. 8-14 år). Invitasjon

17/aug/10:
Østmarkas venner i media
Heder til Saghaug – Nordstrands Blad. Østmarkas Venner og forsvarsminister Grete Faremo hedret Milorg-jegere på Sarabråten – Akers Avis Groruddalen.

17/aug/10:
Vi minnes våre falne med respekt og heder
Forsvarsministerens tale ved minnestunden ved Milorgbautaen på Sarabråten i 7. juni 2010 – regjeringen.no.

10/mai/10:
Minnestund på Sarabråten 7. juni kl. 19
Østmarkas Venner arrangerer den årlige minnestunden ved Milorg-bautaen på Sarabråten. Forsvarsminister Grete Faremo holder dagens tale. SAS-Singairs synger. Østre Aker musikkorps spiller. Bautaen hilses av Østmarkas Venner. Turen til Sarabråten kan starte ved Østmarksetra, Rustadsaga eller i Lørenskog ved å gå via Mariholtet.

28/mar/10:
Årsmøte i Østmarkas Venner
Årsmøte 2010 i Østmarkas Venner fant sted torsdag 25. mars på Skullerudstua. Årsmøtet var meget godt besøkt med 200 medlemmer tilstede. Steinar Saghaug ble gjenvalgt som leder for det 13. året. Naturfotografen og Østmarkavennen Sverre M. Fjelstad ble til stor og hjertelig applaus utnevnt til æresmedlem. Les pressemeldingen fra Østmarkas Venner.

10/nov/09:
Et meget vellykket høstmøte
130 Østmarkavenner fylte i går kjellerstua på Skullerudstua! De fikk oppleve et storslått og minneverdig bildeshow med flotte naturbilder og musikk fra en reise gjennom de fire årstider i Norge ved Østmarkatraveren Hans Jacob Finstad. Live S Danielsen fra Statens naturoppsyn Oslo (SNO) orienterte om rollen og oppgavene til SNO. En meget interessert forsamling var særlig opptatt av det hun fortalte om den nye Markaloven. Les mer.

10/nov/09:
Flere bilder fra kulturminneturen
Se Knut Sørbys bildegalleri.

26/okt/09:
Østmarkas Venners kulturminnetur 24. oktober 2009
Seksti forventningsfulle turdeltagere og seks firbente startet fra Østmarksetra på det som ble en meget vellykket fem timers kulturminnetur i variert og utfordrende Østmarkterreng.
Les mer.

03/okt/09:
En reise gjennom fire årstider
Østmarkas Venner inviterer sine medlemmer til et spektakulært bildeshov med flotte naturbilder og musikk fra en reise gjennom fire årstider i Norge ved Østmarka-traveren Hans Jacob Finstad. Skullerudstua mandag 9. november kl. 19. Alle er hjertelig velkomne til spennende møte og kaffe med enkel bevertning!

03/okt/09:
Guidet høsttur til Lutdalen, Kroktjern, Hauktjern og Sarabråten
Lørdag 24. oktober inviterer Østmarkas Venner til ny kulturminnetur i storslått Østmarka-natur. Lise Henriksen er guide. Vi starter fra P-plassen ved Østmarksetra kl. 11.30 og går via Korketrekkeren, Lutdalen og Lutvangen. Flere steder vil vi se på gamle veifar og tufter etter boplasser. Deretter går det bratt opp til Kroktjern og videre på blåmerket sti i vakkert og vilt terreng til Hauktjernskløftene. Hjemturen går via Heftyes vannbasseng til Sarabråten, hvor vi får høre om stedets historie, som går helt tilbake til middelalderen. Turen er ca. 9 km lang og går i kupert terreng, så vi beregner rundt fire timer. Godt fottøy er nødvendig, samt mat og drikke. Ingen påmelding.

30/sept/09:
Ryddig dypdykk i Lutvann
I et samarbeid med Friluftsetaten har Oslo Fridykkerklubb ryddet i Lutvann. Ved alle badeplassene, fra strandkanten og ut til fem meters dyp har de sanket søppel.
Les artikkel i Lokalavisen Groruddalen.

19/sept/09:
Sarabråtenspillet 2009
Lørdag 12.09 og søndag 13.09 ble «Spillet om Sarabråten» av Sigurd Senje fremført på Sarabråten. Dette var 8. gang stykket ble satt opp av lokale krefter i Bydel Østensjø. Arrangører var Østensjø Historielag, Østensjø Kunstforening, Østmarkas Venner og Kulturbydel Østensjø. Se plakat. Se bilder fra lørdagens forestilling i Knut Sørbys bildegalleri.

11/sept/09:
Nye kart over Østmarka
Friluftsetaten i Oslo kommune har publisert nye håndmalte kart over Østmarka.

03/sept/09:
Rustad Ils planeringsarbeid ved Skullerud skistadion
Østmarkas Venner har behandlet Rustad ILs svarbrev av 13.07.09 til Østmarkas Venner i forbindelse med oppslag om markasaken i Aftenposten Aften 08.07.09. Styret i ØV har på nytt gjennomgått gjennomgått Rustad ILs foreliggende planer for utbedring av skiløypene ved Skullerud skistadion i Østmarka og ØV vil ikke ha innvendinger til disse planene, dersom Rustad IL finner å ville følge opp saken. Les brevet fra Østmarkas Venner.

02/sept/09:
Ut i nærturen: Østmarka
Ut i nærturen på NRK1 var tirsdag 1. september på tur rundt Lutvann i Østmarka med Christine Koht. Programmet kan ses i nett-tv. 25. august gikk turen til Bjønnåsen i Østmarka med Jon Smits. Programmet kan ses her.

10/jun/09:
Meget vellykket minnestund ved Milorgbautaen på Sarabråten
Artikkel i Nordstrands Blad. Statsminister Jens Stoltenbergs tale.

07/jun/09:
Bilder fra guidet tur langs Ljanselva, Sagstua, urskog og kruttverk
Østmarkas Venner inviterte medlemmene til guidet tur i samarbeid med Miljøprosjekt Ljanselva lørdag 9. mai. Bilder fra turen ser du her.

03/mai/09:
Ny vei ved Korketrekker’n
Østmarkas Venner reagerer nå kraftig på at Friluftsetaten har laget en ny vei forbi Korketrekker’n. ? Natur- og kulturvandalisme, sier Steinar Saghaug i ØV. Artikkel i Nordstrands Blad.

03/mai/09:
Statsministeren til Sarabråten
Østmarkas Venner har en meget hyggelig melding til alle sine venner: Statsminister Jens Stoltenberg har takket ja til å tale ved Milorg-bautaen kl. 19.00 mandag 8. juni 2009. Vi håper at mange vil finne veien til Sarabråten. Vi tilbyr, til sterkt redusert pris, transport til Sarabråten mandag 8. juni 2009. Oppmøte på P-plassen nedenfor Østmarksetra kl. 18.00. Pris kr 50 per person. Vi må søke om kjøretillatelser og derfor er påmelding, innen lørdag 25. mai, nødvendig. Påmelding til Kai Ekanger på telefon 22 26 35 30 eller mobil 90 54 11 66.

17/apr/09:
Mer om markaloven
Foreløpig referat fra behandlingen i Odelstinget 2. april – Stortinget.
Endelig er seieren vår! Artikkel i Nordstrands Blad.
Bedre markalov. Kommentar i Aftenposten.
Kunngjøring i Norsk Lovtidend.

17/apr/09:
Enebakk som fanesak
Østmarkas venner vil kjempe for tilgangen til marka. Artikkel i Enebakk Avis.

02/apr/09:
Markaloven vedtatt
Markaloven ble vedtatt i Odelstinget i dag. Steinar Saghaug, leder av Østmarkas Venner, gjestet i den anledning NRK Østlandssendingen.

29/mar/09:
Årsmøte i Østmarkas Venner
Årsmøte 2009 i Østmarkas Venner fant sted torsdag 26. mars på Skullerudstua. Årsmøtet var meget godt besøkt med 100 medlemmer tilstede. Steinar Saghaug ble gjenvalgt som leder i Østmarkas Venner for det 12. året. Les pressemeldingen fra Østmarkas Venner.

03/mai/09:
Guidet tur langs Ljanselva, Sagstua, urskog og kruttverk
Østmarkas Venner inviterer medlemmene til guidet tur i samarbeid med Miljøprosjekt Ljanselva lørdag 9. mai. Vi møtes kl. 11.00 ved demningen ved utløpet av Nøklevann (ta T-bane eller buss til Bogerud og gå derfra til Rustadsaga). Turen tar ca. 3 timer og går langs Ljanselva med flere stopp ved historiske plasser og naturskjønne steder. Vi tar en rast ved Sagstua, hvor det blir anledning til å kjøpe vafler og kaffe. Så går ferden videre langs elva mot sjøen. Turen er på ca. 7 km og går på stier av forskjellig kvalitet. Det er ikke mulig å trille barnevogn langs hele ruta. Husk godt fottøy! Turen blir arrangert uansett vær, og avsluttes ca. kl. 14.30. Turledere og guider er Trine Johnsen og Ida Elisabeth Hvoslef, som begge er aktive i Miljøprosjekt Ljanselva og Oslo Elveforum. Påmelding er ikke nødvendig. Interesserte kan lese mer om turen i Ida Hvoslefs bok «Elvelangs ? Turguide til elvene i Oslo» eller på www.ljanselva.org.

17/apr/09:
Guidet tur til spennende plasser med historisk sus i området nær Sandbakken markastue!
Sandbakken-vert Even Saugstad har fått med seg skogsjef i Ski kommune, Reidar Haugen, som turleder lørdag 25. april. Turen går til en rekke severdigheter og kuriøsiteter i dette hjørnet av Østmarka. Deltakerne får blant annet se og høre historien bak de bibelske fjellmaleriene som ble laget av den eksentriske og kunstneriske tyskeren Helmuth Rohloff på 60-tallet. Guidene viser også vei til den tidligere husmannsplassen Tømmerholen og til restene etter eneboerhytta på Nygårdsåsen som også ble brukt av Milorg under krigen. Sandbakken-verten forteller også historien til markastua ? en historie som går tilbake helt til 1700-tallet da stedet var en liten husmannsplass. Vi får også høre om sandtakene i området, om gamle veitraseer og om hvorfor grisemøkkmåsan fikk navnet sitt. Les mer.

21/mar/09:
Ja til markaloven!
Leder i Østmarkas Venner, Steinar Saghaug, brukte åpen halvtime etter årsmøtet til Groruddalen Miljøforum å tilbakevise kritikken mot den foreslåtte markaloven. Om loven blir vedtatt kan den sette en stopper for utvidelse av Huken. Artikkel på groruddalen.no.

21/mar/09:
Fellesuttalelse til Energi- og Miljøkomiteen om Markaloven
Markaloven, slik den foreligger fra Regjeringens hånd, fremstår som et kompromiss mellom ulike hensyn. Vi har alle under høringene gitt uttrykk for støtte til loven, selv om vi hver for oss kan se enkelte mindre tilfredsstillende sider ved den. Vi er enige om at loven vil være av grunnleggende betydning for friluftslivet i Oslomarka i framtida, og vil innstendig henstille til Stortinget å vedta loven nå. Vi ber samtidig om at det i forbindelse med at loven vedtas, presiseres at loven må praktiseres på en slik måte at man kan videreføre et aktivt og variert friluftsliv i Marka. Les brevet (pdf).

16/mar/09:
Nytt fra Østmarka
Nytt fra Østmarka nr. 1/2009 er nå ute hos medlemmene. Forrige utgave av bladet legges da ut her. Arkivet er nå komplett med alle utgaver av bladet f.o.m. 2001!

26/feb/09:
Brev til Energi- og Miljøkomiteen om Markaloven
På bakgrunn av at det i den offentlige debatten omkring Markaloven er skapt et ufullstendig bilde av friluftsinteressene i Marka, har undertegnede organisasjoner – herunder Østmarkas Venner sendt brev for å orientere Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget om sitt syn.
Les brevet (pdf).

18/jan/09:
Her er det best å gå på skøyter
Norstrands Blad har skrevet en artikkel om Østmarkas Venners «skøytedag» på Nøklevann. Artikkel på noblad.no.

04/jan/09:
Skøyter, utstyr, sikkerhet og turtips i Østmarka
Østmarkas Venner inviterer skøyteinteresserte medlemmer og andre markatravere til en presentasjon av «Skøyter, utstyr, sikkerhet og turtips i Østmarka» ved Rolf Utgård, forfatter av boka «På skøyter i Marka». Tid: Lørdag 10. januar kl 12-13.Sted: Demningen ved Nøklevann (Rustadsaga). Etter presentasjonen kan medlemmene få kjøpt Utgårds bok til redusert pris.

30/des/08:
Hurra for Markaloven
Regjeringen har lagt fram den største gaven til oss som er glade i marka, nemlig Markaloven. Artikkel på groruddalen.no.

19/des/08:
En merkedag for alle som er glad i marka!
19. desember 2008 mottok alle som er glad i Marka den største julegaven vi kunne ønske oss: Regjeringen la fram Markaloven! Les pressemelding fra Østmarkas Venner. Se også Miljøverndepartementets pressemelding.

25/nov/08:
Romeriksporten tåler ikke vann
Vannet som har ødelagt solide stålskinner i Romeriksporten, ligger godt innenfor EU-kravene for godt drikkevann. Resultatet av vannanalysene gjennomført av Norsk institutt for vannforskning, får Havarikommisjonen til å klø seg i hodet. Steinar Saghaug i Østmarkas Venner er på ingen måte fornøyd med situasjonen. I går møtte Østmarkas Venner og Oslo og Omegn Friluftsråd representanter for Jernbaneverket, uten at det bidro til å dempe organisasjonenes bekymring. ? Det er per dags dato ingen kvalitetssikring av det Jernbaneverket gjør i Østmarka, eller i forhold til berørt bebyggelse. Nå er det på høy tid at NVE igjen kommer på banen, sier Saghaug. Artikkel i Dagsavisen.

13/nov/08:
Lover markalov til jul
Statssekretær Heidi Sørensen (SV) talte til sine egne da hun på et møte i Østmarkas Venner fortalte litt om hva som ligger i den lenge bebudede markaloven. Artikkel i Nordstrands Blad.

22/okt/08:
Krever full sjekk av Romeriksporten
Uavhengige eksperter må så snart som mulig undersøke om det er trygt å fortsette å bruke Romeriksporten. Dette krever Steinar Saghaug, leder av Østmarkas Venner, og tidligere sekretariatsleder i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Artikler i Dagsavisen: 1, 2, 3 og 4.

24/sept/08:
Markaloven ? Det er NÅ eller aldri! (mandag 10. november)
Vi inviterer medlemmer og andre interesserte til åpent møte på Skullerudstua kl. 19?21.

Program:
Heidi Sørensen, statssekretær i Miljøverndepartementet, orienterer og svarer på spørsmål om regjeringens arbeid med Markaloven

Pause med enkel bevertning

Norsk Natur ? farvel? Professor Sigmund Hågvar fra Universitet for miljø og biovitenskap, UMB, vil gjennom aktuelle bilder vise eksempler på hvordan en bit for bit politikk kan gi en gradvis oppspising av ulike naturtyper over hele landet. Dette har direkte sammenheng med problemstillingen rundt vern av Oslomarka. Hågvar har sammen med Bredo Berntsen nylig utgitt boka «Norsk Natur ? farvel» som det vil bli mulig å kjøpe på møtet.

Møt opp for å vise at det er NÅ eller aldri for vern av Østmarka! Alle er hjertelig velkomne til et spennende møte! For å komme til Skullerud kan man gå, sykle, ta T-banens linje 3 eller busslinje 70, 76 eller 79 til Skullerud stasjon, eller kjøre bil til parkeringsplassen ved Olaf Helsets vei

24/sept/08:
Guidet tur til Dølerud og Spinnern (lørdag 11. oktober)
Vi inviterer til guidet tur i samarbeid med vertskapet på Sandbakken. Vi møtes kl. 11.00 på parkeringsplassen ved Sandbakken og går via Antons vei til den tidligere husmannsplassen Dølerud, hvor vi får servert vaffel og kaffe/saft. Videre går turen via Dølerudbakken (tidligere hoppbakke) og Sølvdobla til steinstøtta på Spinnern. Turen ender opp på Sandbakken hvor vi får høre litt om stedets historie og ta en titt på de nesten 50 år gamle bibelmotivene som er malt på fjellveggen ved markastua. Turen er på ca. 8 km og går til dels i ulendt terreng. Godt fottøy er nødvendig. Turen blir arrangert uansett vær, og avsluttes ca. kl. 15.00. Turleder og guide er Even Saugstad, som har skrevet boka «Østmarka fra A til Å» og nå driver Sandbakken markastue. Turen er gratis for medlemmer av Østmarkas Venner. Påmelding er ikke nødvendig.

23/juni/08:
Bli med på slåttetreff!
Østmarkas Venner arrangerer slåttetreff på Bøvelstadseter førstkommende helg. Der kan du lære slått og hesjing. Les mer i Nordstrands Blad.

17/juni/08:
Minnestund på Sarabråten
Østmarkas Venner arrangerte den årlige frilufts- og minnestunden ved Milorgbautaen på Sarabråten i Østmarka mandag 9. juni. Det var et meget vellykket arrangement med ca. 250 frammøtte. Arrangementet som var det 62. i rekken siden bautaen ble reist i 1946 og det ble gjennomført på tradisjonelt vis. Kai Ekanger ledet minnesmarkeringen for 42. gang! Arrangementeter en minne- og æremarkering for 9 unge Milorgjegere som mistet livet i krigens siste dager. To av Milorgfolkene ble skutt i kamp, sju ble arrestert, sterkt mishandlet , og deretter skutt. De sju ble senket i Bunnefjordeni nærheten av Nesodden. I 1946 ble det reist en bauta på Sarabråten til minne om de ni Milorgjegerne fra gruppe 13132. Arrangementet ble omtalt i Nordstrands Blad og Akers Avis.

24/mai/08:
Slåtte- og turtreff på Bøvelstad
Vi inviterer til slåtte- og turtreff på Bøvelstad, med instruksjon i hesjing og bruk av ljå. Hovedformålet med arrangementet er å gi en innføring i skjøtsel av kulturlandskapet. Mer…

24/mai/08:
Tur for barn/ungdom
Vi inviterer barn /ungdom mellom (ca.) 10 og 16 år på tur med Trond Strømdahl, Lars Monsens medforfatter og ekspedisjonspartner. Mer…

30/mar/08:
Årsmøte i Østmarkas Venner
Årsmøte 2008 i Østmarkas Venner fant sted tirsdag 26. mars på Skullerudstua. Årsmøtet var meget godt besøkt med 140 medlemmer tilstede. Steinar Saghaug ble gjenvalgt som leder i Østmarkas Venner for det 11. året. Les pressemeldingen fra Østmarkas Venner.

19/des/07:
Lex Børter ? Vår tålmodighet er slutt!
Konflikten mellom friluftsorganisasjonene, turgåere og Enebakk kommune på den ene siden og eierne på Børter gård som hindrer atkomsten til Østmarka, har i høst tilspisset seg ytterligere. Eierne har med fysiske stengsler, bortvisning av turgåere og diverse skilt hindret all ferdsel over tunet og området rundt gården i årevis. Østmarkas Venner mener at dette er ulovlig, mens eierne mener at ferdsel over tun ikke omfattes av friluftsloven. Les mer.

24/nov/07:
Ønsker å bli hørt om ny markalov
Den 15. november gikk høringsfristen ut for Miljøverndepartementes forslag om ny markalov. Østmarkas Venner håper deres innspill vil føre til at markagrensa blir utvidet. Les mer i Nordstrands Blad.

16/nov/07:
Markaloven – høringssvar
Østmarkas Venners høringssvar til Utkast til lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka) – høringssvar.

21/okt/07:
Tanketur i Marka
Østmarkas Venner inviterte 14. oktober til en annerledes og spennende villmarkstur i marka. Turen skulle gi folk nye krefter og mer overskudd i hverdagen. Og når man trenger nytt mot og kanskje skal legge av seg gammelt tankegods, er naturen et befriende sted å bruke. Les mer i Nordstrands Blad.

08/okt/07:
Hogst ved Børtervann
Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) og Østmarkas Venner (ØV) har mottatt en rekke klager på en hogst ved Børtervann i Østmarka i Enebakk kommune. Etter befaring i området har OOF og ØV sendt brev til Enebakk kommune ved skogoppsynet og bedt om at det iverksetter de forføyninger overfor grunneier som et lovbrudd vi mener har funnet sted tilsier. Les brevet.

07/okt/07:
Ut i naturen: Sverre M. Fjelstad
Ut i naturen i NRK1 (TV) tirsdag 16. oktober kl. 19.30 er på tur i Østmarka med Sverre M. Fjelstad. Opptakene ble gjort i november i 2006, både på tur i Østmarka, men også noen korte glimt fra Østmarkas Venners 40-årsfestmøte på Skullerudstua, der Sverre M. Fjelstad holdt lysbildekåseri for ei fullsatt stue. Programmet kan ses i nett-tv.

16/sept/07:
Lars Monsen og Trond Strømdahl på villmarksekspedisjoner i Norge og Alaska
Østmarkas Venner inviterer sine medlemmer til et lysbildeforedrag ved Trond Strømdahl på Skullerudstua, torsdag 25. oktober kl. 19?21. Trond Strømdahl har deltatt på flere villmarksekspedisjoner og skrevet flere bøker, også for barn og ungdom. Medlemmene vil få anledning til å kjøpe flere av hans bøker til rimelig pris. Alle er hjertelig velkomne til et spennende møte! Enkel bevertning. For å komme til Skullerud kan man gå, sykle, ta T-banens linje 3 eller busslinje 70, 76 eller 79 til Skullerud stasjon, eller kjøre bil til parkeringsplassen ved Olaf Helsets vei.

16/sept/07:
Markaloven allerede ute på høring
Miljøvernminister Helen Bjørnøy ser ut til å lykkes i arbeidet med å sikre grensene for og naturkvalitetene i Marka gjennom en egen markalov. Et lovutkast er allerede sendt ut på høring, og mye taler for at en ny lov blir vedtatt neste år.

Et utkast til «Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka)» ble sendt ut på høring den 25. juni. På spørsmål fra Nytt fra Østmarka om den videre framdriften, sier Gaute Voigt-Hanssen, som er saksbehandler i Miljøverndepartementet: «Høringsfristen for markaloven er 15. november 2007. Hovedvekten av arbeidet med odelstingsproposisjonen, som er å vurdere høringsuttalelsene og gjøre eventuelle endringer/justeringer i regjeringens forslag til markalov, starter når høringen er over. Odelstingsproposisjonen kan tidligst fremmes for Stortinget våren 2008. Det er mulig at arbeidet med eventuelle grensejusteringer starter opp nå på høstparten.»

Omtrent samtidig med at høringsutkastet forelå, ble det innført et generelt forbud mot bygge- og anleggstiltak innenfor den gjeldende markagrensen så lenge arbeidet med den nye loven pågår. Unntatt fra forbudet er tiltak innen skogbruk, naturvern og friluftsliv. Forbudet gjelder heller ikke i tilfeller der tillatelse etter plan- og bygningsloven allerede er gitt. ? Det er viktig å fryse dagens markagrense midlertidig, slik at vi unngår uheldig bygging mens vi venter på den nye loven, uttalte miljøvernminister Helen Bjørnøy i en pressemelding da forbudet ble innført. Friluftsorganisasjonene, under ledelse av OOF, utarbeider nå en felles høringsuttalelse. Flere av organisasjonene, deriblant ØV, utarbeider også egne uttalelser. I løpet av høsten vil det bli avholdt en rekke møter som belyser markaloven og gir allmennheten anledning til å stille spørsmål. Du kan følge høringsprosessen her.

Vi oppfordrer alle venner av Marka til å engasjere seg inntil loven er vedtatt!

07/jun/07:
Skogbruket må omfattes av markaloven
Uttalelse fra markaorganisasjonene i forbindelse med prosessen med å lage en egen lov for marka. Les uttalelsen sendt av Oslo og Omland Friluftsråd.

30/mai/07:
Ønsker ikke boliger nær Marka
Østmarkas venner ønsker ikke at det skal bygges boliger og barnehage i Hellerudveien 86, 88 og 90. I en høringsuttalelse ber de om at eksisterende installasjoner og bygninger saneres istedenfor, så området kan reguleres om til friområde. Les mer i Nordstrands Blad.

28/mar/07:
Årsmøte i Østmarkas Venner
Årsmøte 2007 i Østmarkas Venner fant sted tirsdag 27. mars på Skullerudstua. Årsmøtet var meget godt besøkt med 90 medlemmer tilstede. Steinar Saghaug ble gjenvalgt som leder i Østmarkas Venner for det 10. året. Les pressemeldingen fra Østmarkas Venner.

02/mar/07:
«Bestefar reddet Østmarka»
For ti år siden gikk Steinar Saghaug en tur mens han ventet på at barnebarnet Stian skulle komme til verden. Da oppdaget han naturskandalen i Østmarka. Les mer i Romerikes Blad.

28/feb/07:
Markalov for Oslomarka
Regjeringen har bestemt at det skal utarbeides en egen lov for vern av Oslomarka. Den nye loven vil gi mulighet til å verne Oslomarka med utgangspunkt i friluftshensyn. Til Østmarkas Venners store glede kunngjorde miljøvernminister Helen Bjørnøy den 16. januar at hun vil innføre midlertidig vern av Oslomarka i forbindelse med arbeidet med Markaloven. Miljøverndepartementet har lagt ut en egen nettside om Markaloven her.

14/feb/07:
Delseier for miljøet
Østmarkas Venner er orientert i brev fra Enebakk kommune om at Børter Gård DA i brev har opplyst at «de påklagede porter, portstolper og gjerder i Fudalen og ved Furubråten er fjernet». Østmarkas Venner tolker dette som at Børter Gård DA forhåpentligvis nå velger å ta til fornuften og slutter med oppsetting av sjikanøse stengsler i utmark, som hindrer lovlig ferdsel i Østmarka. Dette er en foreløpig seier for allmennhetens rettigheter i Marka vår, sier Steinar Saghaug leder i ØV. Vi har merket oss at Børter Gård DA igjen kan komme til å forsøke oppsatt stengsler i utmark, men mener fortsatt at dette vil være i strid med Lov om Friluftsliv og at Enebakk kommune da må stoppe det. Østmarkas Venner vil fortsatt stå vakt om turfolkets selvsagte rett til å benytte også denne viktige delen av Østmarka! Les mer ….

09/jan/07:
Nyhetsoppslag om stengslene på Børter gård
Østmarkas Venner anmodning til Enebakk kommune er omtalt i Romerikes Blad (pdf), Enebakk Avis og Nettby.net.

02/jan/07:
Sjikanøse stengsler på Børter gård
Østmarkas Venner anmoder Enebakk kommune om å kreve sjikanøse stengsler i utmark, som hindrer lovlig ferdsel i Østmarka, fjernet. Hvis grunneier ikke etterkommer pålegget ber vi kommunen sørge for at stengslene fjernes på den skyldiges kostnad, om nødvendig ved politiets hjelp. Les brevet til Enebakk kommune. Se også tidligere oppslag i Romerikes Blad.

02/jan/07:
Lørenskog kommune vil utvide markagrensa
Det gamle utbyggingsområdet ved Lysås bør i stedet bli en del av marka. Det foreslår Lørenskog kommune. Området Lørenskog kommune vil innlemme i marka ligger i dalsiden øst for den populære turveien fra Ellingsrud mot Mariholtet. Les mer ….

07/nov/06:
Østmarkas Venner i 40 års tjeneste for Østmarka!
Den 8. november 1966 ble Østmarkas Venner stiftet på Rustadsaga. Til tross for meget dårlig vær møtte det hele 70 markavenner som sto tettpakket i stua. Første formann i foreningen ble Reidar Eriksen som etter møte uttalte til lokalavisa Gamle Aker Budstikke «Bare en sterk opinion kan redde ØSTMARKA».

Mange engasjerte østmarkavenner har gjennom de førti årene som har gått siden stiftelsen, bidratt for å sikre dette fantastisk fine natur- og friluftsområde til beste for hovedstadsområdets befolkning i de 7 kommunene rundt Østmarka. Men det har ikke skjedd uten kamp og stridigheter mot pågående utbyggere både innenfor og utenfor markagrensa. Vi har også opplevd at noen av de sterkeste angrepene mot marka kom nedenifra – ref. byggingen av Romeriksporten.

Men vi har tydeligvis satt oss i respekt- og fått veldig hyggelig anerkjennelse for det. I begrunnelsen for tildelingen av «Bymiljøprisen for Oslo for 2006″ fra Oslo kommune uttalte juryen blant annet: Østmarkas Venner har gjort en miljø- og samfunnsnyttig innsats som framstår som et flott eksempel for dagens og fremtidige generasjoner.»

Den største utfordringen for foreningen i tiden som kommer vil være å bidra til at Regjeringens varslede forslag om egen lov for Oslomarka blir en realitet og at den får et innhold som virkelig sikrer hele Marka. Våre over 3000 medlemmer vil fortsette den viktige «vaktbikkjejobben» som er nødvendig for å ta vare på Østmarka!

Det blir jubileumsmiddag for inviterte på Rustadsaga onsdag 8. november. Æresmedlemmer, tidigere ledere, ordførere i Østmarka-kommunene og andre samarbeidspartnere og styret er invitert til en middag på samme tid og sted (som for 40 år siden) hvor stiftelsen av Østmarkas Venner skjedde.

Det blir deretter arrangert åpent festmøte for medlemmer og andre med Sverre M. Fjelstad på Skullerudstua onsdag 15. november kl. 19.00 til 21.00. Det vil bli servert aperitiff med skogssopp og skogsdrikk. Leder Steinar Saghaug vil holde en velkomsthilsen. Sverre M. Fjelstad vil holde lysbildekåseri «Mitt liv i villmarka». Det vil bli markert at medlemstallet i ØV har passert 3000.

16/okt/06:
Naturskjønn kulturminnetur
Rundt 60 personer la lørdag (7. okt) i vei på en fem timers vandring til noen av de mange kulturminnene i Østmarka. Turen ble arrangert i forbindelse med at Østmarkas venner feirer 40-årsjubileum denne høsten. Les mer …

27/sept/06:
Oslos kommuneplan – høringssvar
Østmarkas Venners merknader til Forslag til program for arbeid med Oslos kommuneplan, arealdelen 2008-25. Les hele høringssvaret her.

18/sept/06:
Vern Oslos grønne lunger
Østmarkas Venner er med på et opprop der 16 organisjoner innen miljø, helse og friluftsliv krever stans i nedbyggingen av Oslos grønne lunger. Organisasjonene advarer Oslo kommune mot den kraftige nedbyggen av byens grønne lunger og turveier. Nedbyggingen går på bekosting av trivsel, miljø, friluftsliv og folkehelse skriver organisasjonene oppropet til Oslos politikere. Les mer ….

27/juni/06:
En merkedag for alle Marka-forkjempere!
Østmarkas Venner utfordret i et brev 18.10.05 statsminister Jens Stoltenberg og miljøvernminister Helen Bjørnøy til raskt å følge opp Soria Moria erklæringen om å innføre et særskilt lovfestet vern av Oslomarka. I dag – bare et drøyt halvår senere kommer den gledelige meldingen om at Regjeringen har bestemt at det skal utarbeides en egen lov for vern av Oslomarka. Dette er en merkedag for alle Marka-forkjempere, sier Steinar Saghaug, leder i Østmarkas Venner. Les pressemeldingen fra Østmarkas Venner.

27/juni/06:
Ja til marka – nei til Huken
Forslaget om å utvide steinbruddet til Huken Pukkverk ytterligere 400 meter innover i Lillomarka er fullstendig uakseptabelt! Lillomarka er nærturområdet for titusener av mennesker i Groruddalen, og har langt større samfunnsverdi som turområde enn som industriområde. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har startet underskriftskampanje.

06/juni/06:
Østmarkas Venner er tildelt Oslo bymiljøpris for 2006!
Østmarkas Venner er tildelt årets bymiljøpris i Oslo for vårt langvarige arbeid for bevaring av Østmarka. Oslo kommunes Bymiljøpris ble i år utdelt for 9. gang og deles ut til: «Aktører som ved sin miljøinnsats kan framstå som et godt eksempel for andre.» Prisen er et diplom og en sjekk på 50 000 kroner.

Juryens begrunnelse: «Østmarkas Venner har ved sin utrettlige innsats for vern og bruk av Østmarka gjort en formidabel innsats i 40 år. I § 3 i foreningens vedtekter heter det at: «Foreningen skal arbeide for å bevare markagrensa, spre kunnskap om Østmarkas naturgrunnlag og historie, og arbeide for å sikre adkomsten til marka.» Østmarkas venner har i alle disse årene drevet et viktig opplysnings- og holdningsskapende arbeid både blant byens befolkning og byens politikere for å nå sine mål, og har lykkes med det. Foreningen har 3000 medlemmer, utgir et eget medlemsblad «Nytt fra Østmarka» og har eget nettsted og avholder temamøter som er godt besøkt. I tillegg arrangerer foreningen turer til Østmarka som er åpne for alle, som for eksempel Friluftstreffet på Sarabråten på onsdag som inngår i Miljøfestivalen. Foreningen arrangerer også guidet tur langs flyktningeruten gjennom Østmarka hvert år. Østmarkas Venner har ved sitt 40 år lange arbeid for bevaring og bruk av Østmarka som natur- og friluftsområde gjort en miljø- og samfunnsnyttig innsats som fremstår som et flott eksempel for dagens og fremtidige generasjoner.»

Les mer: pressemelding fra ØV, bakgrunnsinformasjon og Oslo kommunes nettside.

18/mai/06:
Østmarkas Venner 1966?2006
Østmarkas Venner kan i år feire sitt 40-årsjubileum, noe som vi i styret ikke har tenkt å la gå upåaktet hen. Som en (tross alt) fortsatt ung og dynamisk forening, har vi lenge diskutert hvordan jubileet skal feires. Stiftelsesmøtet var på Rustadsaga den 8. november 1966. Vårt nye æresmedlem, Finn Jensen, var selv tilstede på stiftelsesmøtet denne novemberkvelden for 40 år siden og er fortsatt aktivt styremedlem!

Av erfaring vet vi at fellesturer i Østmarka er ekstra populære, og hva er vel bedre enn å invitere til nok en tur langs flyktningeruta gjennom Østmarka med Lise Henriksen? Og denne gangen lover hun bedre vær enn under fjorårets fuktige opplevelse! Lise har også tilbudt seg å lede en ?kulturminnetur? fra Østmarkssetra til Mariholtet utpå høsten, nærmere bestemt den 7. oktober. Kanskje finner vi også noe sopp?

Til selve dagen den 8. november har vi, som det seg hør og bør, igjen bestilt lokale på Rustadsaga for å invitere tidligere ledere, æresmedlemmer, politikere, ordførere i markakommunene, miljøvernministeren, Friluftsetaten i Oslo kommune, våre søsterorganisasjoner og bestyrerne på markastuene m.fl. til en festmiddag. Alt i alt håper vi å få nærmere 50 personer til bords.

For å gjøre litt stas på våre trofaste medlemmer, vil vi uka etter, den 15. november, også arrangere et jubileumsmøte på Skullerudstua. Programmet er enda ikke helt fastlagt, men det er klart at vi må slå litt på stortromma her også!

15/mai/06:
Østmarkas Venner påklager Romerike politidistrikts henleggelse til Statsadvokaten
Østmarkas Venner har påklaget Romerike politidistrikts avgjørelse om henleggelse av vår anmeldelse av Lørenskog kommune for miljøkriminalitet. I klagen vises det til at enten man legger til grunn Plan- og bygningsloven eller Skogbruksloven, er overtredelsen straffbar. I dette tilfellet er det foretatt et vesentlig terrenginngrep som krever tillatelse og forutgående saksbehandling. Det påpekes også at en ikke kan se at saksbehandlingsreglene i Skogbruksloven er fulgt. Politiets etterforskning er meget mangelfull. Det er ikke foretatt avhør av verken foreninger, lag, kommunen eller statlige etater. Det eneste som har skjedd fra politiets side er at man har innhentet en uttalelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling. Miljøvernavdelingen uttaler bl.a. at man har stor forståelse for Østmarkas Venners frustrasjon, men går ikke nærmere inn på dette og har ingen bemerkninger til at Østmarkas Venner ikke har fått uttale seg noe mer, og ikke har blitt invitert på befaring. I klagen bes det om at Statsadvokaten tar saken opp på nytt, og ber om en grundig etterforskning hvor alle parter får uttale seg. Det bør foretas befaring sammen med offentlige etater, samt foreninger og lag. Les pressemeldingen fra Østmarkas Venner og brevet til Statsadvokaten.

08/mai/06:
Østmarkas Venner beklager sterkt henleggelsen
Østmarkas Venner beklager sterkt Romerike politidistrikts henleggelse av vår anmeldelse av Lørenskog kommune for miljøkriminalitet i forbindelse med oppgradering av lysløype Vallerud-Mariholtet. Les pressemeldingen fra Østmarkas Venner.

28/mar/06:
Årsmøte i Østmarkas Venner
Årsmøte 2006 i Østmarkas Venner fant sted tirsdag 28. mars på Skullerudstua. Årsmøtet var meget godt besøkt med 170 medlemmer tilstede. Steinar Saghaug ble gjenvalgt som leder i Østmarkas Venner for det 9. året. Finn Jensen og Lise Henriksen ble utnevnt som æresmedlemmer. Etter årsmøtet viste naturfotograf Cato Hultmann lysbilder om natur og dyreliv i et meget engasjert kåseri «På streif i Østmarka». Les pressemeldingen fra Østmarkas Venner.

28/feb/06:
Unike Østmarka
Marka blir viktigere og viktigere for folk i Oslo, mener leder av Østmarkas Venner, Steinar Saghaug. På søndagskafeen på Tveten gård fortalte han om Østmarkas unike, historiske og vakre egenskaper. Les mer ….

24/feb/06:
Lovfest markagrensa
Oslo og omegns friluftsorganisasjoner møtte miljøvernminister Helen Bjørnøy mandag. De krever at markagrensa lovfestes. Les mer ….

02/feb/06:
Fortsatt usikkerhet om mulig plassering av ny skytebane i Østmarka
Østmarkas Venner betrakter bystyrets vedtak i skytebanesaken som en delseier. Vi er fornøyd med at bystyret vedtok at Prinsdal skytebane skal avikles innen utgangen av 2007, men føler oss på ingen måte trygge for at bystyrepolitikerne i neste omgang kan ta opp i gjen forslaget om bygging av en ny skytebane i Østmarka. Les pressemeldingen fra Østmarkas Venner.

20/jan/06:
Vil slåss mot bygging i Rælingsåsen
Østmarkas Venner vill slåss mot flytting av markagrensen og en utbygging av markagrensen, sier Steinar Saghaug i et intervju i Romerikes Blad 19. januar.

03/jan/06:
Østmarkas Venners anmeldelse av Lørenskog kommune
Debattinnlegg i Aftenposten Aften og Romerikes Blad 3. januar.

Østmarkas Venners anmeldelse 16.12.05 av Lørenskog kommune for ulovlig utvidelse av lysløypa Vallerud – Mariholtet til skogsveistandard har ført til mange positive tilbakemeldinger, men også negative reaksjoner fra enkeltmedlemmer og andre.

Bakgrunnen for at styret i Østmarkas Venner har anmeldt Lørenskog kommune som byggherre er at det aldri har vært gitt tillatelse til å bygge dette anlegget i Marka. Anlegget er dessuten utført på en usedvanlig stygg, ufagmessig og lite profesjonell måte. Vi mener å ha påvist at Lørenskog kommune har brutt plan- og bygningsloven, skogloven m/markaforskrifter og forvaltningsloven. Vi har også bedt om at kommunen pålegges å rette opp de skadene som lar seg reparere – og som er mer enn synlige når snøen ikke dekker over.

Det ble ikke tatt initiativ fra kommunens side for å rydde opp i forholdene før ØV tok tak i saken i høst. Det tok oss 6 uker å få tilgang på de offentlig dokumentene i saken og fortsatt er vi nektet innsyn i enkelte dokumenter.

Østmarkas Venner er ikke i mot oppgradering av lysløyper! Det finnes mange eksempler på lysløyper som er anlagt i betydelig vanskeligere terreng og som er tilrettelagt for ulike brukergrupper, men som framstår riktig natur- og terrengtilpasset. Men vi er i mot at store stygge inngrep i Østmarka blir gjort uten å følge saksbehandlingsregler og det lovverket som gjelder. Lysløypa er blitt kraftig overdimensjonert ? åpenbart for å tjene andre formål ? les skogsdrift.

Østmarkas Venner er en medlemsorganisasjon (ca 3.000 medlemmer) med formålsparagraf og vedtekter. Årsmøte har vedtatt disse retningslinjene for vårt arbeid etter omfattende og grundig behandling i foreningen. Det vil føre for langt å gjenta disse i dette innlegget, derfor viser jeg til våre hjemmesider: www.ostmarkasvenner.no.

Østmarkas Venner er en ansvarlig organisasjon som alle skal vite også ivaretar sin integritet. Det var ikke hyggelig å gå til en anmeldelse av Lørenskog kommune, som i andre sammenhenger viser en positiv holdning til foreningen. Men etter en meget grundig vurdering kom vi til at vi måtte reagere på at en utbygger t.o.m. en kommune velger å se bort i fra de lover og forskrifter som gjelder for en hver utbygger.

Vi som hver dag arbeider for å sikre Østmarka som natur- og friluftsområde for dagens og kommende generasjoner er vel kjent med andre kommuner, grunneiere og utbyggere som stadig er ute etter å bygge ett eller annet anlegg innenfor markagrensa. I denne «tar du den – så tar du den – krigen» må vi som friluftsorganisasjon støtte oss til at det lovverket som også skal regulere og beskytte vår alles Marka følges! Snart får vi forhåpentligvis en egen lov for Marka. Men den viktigste forutsetningen er selvfølgelig at de lover som gjelder, følges av alle!

Til sist et godt nytt års ønske til alle om å komme seg ut å bruke den fantastisk flotte Østmarka vår eller en av de andre fine markene i hovedstadsområdet.

Av Steinar Saghaug
leder Østmarkas Venner

19/des/05:
Østmarkas Venner anmelder Lørenskog kommune for miljøkriminalitet
Østmarkas Venner har anmeldt Lørenskog kommune til politiet (Økokrim/Lørenskog lensmannskontor) for miljøkriminalitet i Østmarka i forbindelse med oppgradering av lysløypa Vallerud-Mariholtet.

Fra følgebrevet til anmeldelsen:
«I løpet av sommeren og høsten 2005 har Lørenskog kommune foretatt en «opprustning» av store deler av lysløypa mellom Vallerud og Mariholtet i Østmarka. Resultatet av arbeidet er at den gamle lysløypetraseen i realiteten er blitt forvandlet til en skogsbilvei som representerer et meget omfattende og svært skjemmende naturinngrep.

Østmarkas Venner ble gjort oppmerksom på saken i begynnelsen av august, men på det tidspunktet hadde arbeidet kommet så langt at det var for sent å hindre de omfattende inngrepene. Styret i foreningen tok opp saken på sitt møte i september, og det var full enighet om at det som har skjedd er fullstendig uakseptabelt og at saken må forfølges. Etter vel seks ukers venting og gjentatte henvendelser til kommunen, fikk styret tilsendt kopi av Lørenskog kommunes dokumenter i saken. I midten av november ble det dessuten avholdt et møte der ledelsen i kommunen og to av styrets medlemmer deltok.

Disse dokumentene – og andre saksdokumenter som foreningen har fått fra Oslo og Omland Friluftsråd – samt det som kom frem på møtet, tyder på at saksbehandlingen har vært svært mangelfull og at kommunen ikke har innhentet tillatelse til å bygge veien.

På bakgrunn av de omfattende naturinngrepene og den mangelfulle saksbehandlingen, har styret i Østmarkas Venner vedtatt at foreningen skal anmelde Lørenskog kommune for miljøkriminalitet.»

Anmeldelsen kan leses her

Nyhetsoppslag: NRK Østlandssendingen | Akers Avis Groruddalen | Aftenposten

Bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Se også nyhetsoppslag i Romerikes Blad 20. oktober 2005.

23/nov/05:
Østmarkas Venner er rystet
Østmarkas Venner er rystet over flertallsinnstillingen fra Arbeiderpartiet og SV i samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre. I innstillingen går Arbeiderpartiet og SV inn for å anlegge en ny skytebane på Grønmo innenfor markagrensa i Østmarka til erstatning for Prinsdal skytebane. Les pressemeldingen fra Østmarkas Venner.

(Skytebanesaken ble i bystyremøte 07.12 utsatt til neste år.)

19/nov/05:
Gaupa «Nordens tiger» i Østmarka
Østmarkas Venner gjennomførte torsdag kveld (17.11.05) «tidenes høstmøte» om Gaupa «Nordens tiger» i Østmarka. Alt var vellykket! Et kjempeframmøte – det var satt ut stoler til 100 personer, men vi måtte i tillegg bære inn i møterommet alt som fantes av stoler på Skullerudsstua. Vi anslår antall frammøtte til et sted mellom 200 og 250 tilhørere. Det var fin aldersspredning fra små barn til veldig voksne.

Hanne Selboe Kargülle som bor på Haugerud (går i 8. klasse) startet med å fortelle forsamlingen om sitt møte med gaupa Håkon på en joggetur til Mariholtet 19. august i år.

Forsker John Odden fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) tok oss med på et engasjerende og levende foredrag med film og bilder om gaupas liv og vandringer i Østmarka og sør-øst Norge.

Den store forsamlingen fulgte aktivt opp med spørsmål og kommentarer. Gaupa, det eneste viltlevende kattedyret i Skandinavia – og spesielt Østmarkagaupene Håkon og Vilma, fikk presentert seg på en grundig måte og vant mange nye venner blant Østmarkas Venner torsdag kveld.

Les mer om NINA prosjektet og følg de radiomerkede gaupene i Østmarka her.

01/nov/05:
Romeriksporten
Østmarkas Venners høringssvar på «Romeriksporten – Statusrapport 1998-2004 og forslag til overvåkingsprogram for 20005» kan leses her.

01/nov/05:
Lysløype er blitt vei
Dette er ombygging til helårsvei ? ikke bare en oppgradering av lysløypa! Det er det verste inngrepet i naturen jeg har sett i denne delen av Østmarka! Les mer i Romerikes Blad.

18/okt/05:
Brev til Regjeringen om Lovfestet vern av Marka
Østmarkas Venner har sendt brev til statsminister Jens Stoltenberg, miljøvernminister Helen Bjørnøy og landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen om Lovfestet vern av Marka – nå! Les brevet her.

28/sept/05:
Porten er en provokasjon mot friluftsfolk
En elektronisk styrt port stenger adkomsten til Børtervann og Østmarka fra Enebakksiden. Nå har Østmarkas venner klaget porten inn for Fylkesmannen. Les mer i Romerikes Blad.

22/sept/05:
Brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedr. atkomst til Østmarka fra Ekebergdalen i Enebakk kommune
Østmarkas Venner og Oslo og Omland Friluftsråd har gjennom en årrekke mottatt klager fra friluftsfolk som har blitt bortvist og utestengt fra de gamle veiene inn til Børtervann i Østmarka over gårdene Ekeberg og Børter i Enebakk kommune. Østmarkas Venner har i flere møter med grunneierne på de nevnte to gårdsbruk forsøkt å finne en minnelig løsning, men uten resultat og forholdene for turfolket har bare blir verre og verre. Det er ytterst beklagelig at det her utvises en grunneierholdning som vi heldigvis skjelden møter i dagens samfunn, men som hindrer atkomsten til denne delen av Marka. Østmarkas Venner ønsker derfor nå å bringe Staten v/ Fylkesmannen i Oslo Akershus inn i denne saken, for om mulig å få til en fornuftig løsnig, f.eks.med en atkomst mellom gårdene Ekeberg og Børter. Vi har derfor bedt Fylkesmannen se nærmere på saken i dette brevet.

15/sept/05:
Flerbruksplan for Oslo kommunes skoger 2006-2015 – Østmarkas Venners høringssvar
Høringsutkast til flerbruksplan for Oslo kommunes skoger inneholder er rekke positive forslag om vern av viktige områder i Østmarka og opprusting og tilrettelegging for det enkle friluftsliv. Østmarkas Venner er imidlertid svært forundret over den tilsynelatende mangel på helhet og sammenheng mellom henholdsvis naturvern/friluftsliv og skogsdrift. Vi tenker her spesielt på forslagene om en betydelig utvidelse av veinettet i Østmarka. Flere av disse veiene går igjennom eller tett inntil områder som er foreslått vernet på grunn av naturverdier eller av hensyn til friluftslivet. De fleste veiene vil også bli anlagt igjennom våtmarksområder. Hvis de foreslåtte veiutbyggingene gjennomføres, forringes Marka vesentlig og mister mye av sin verdi. Da har ikke Friluftsetaten ivaretatt sin oppgave som forvalter av friluftsverdier for byens befolkning.

Det er nå et politisk flertall på Stortinget for en egen «Markalov». Dersom ikke Oslo kommune tar våre innvendinger mot den storstilte utbygging av veier i Marka til følge, vil Østmarkas Venner ta opp saken med overordnede myndigheter og be om at veiutbygging i Østmarka blir lagt på is inntil arbeidet med ny lov om bymarker er sluttført.

Les hele høringssvaret her.

22/aug/05:
Drømmevannet – Lutvann
Flere burde dra til Østkantens Sognsvann og bade, fiske, padle, gå tur langs vannet eller plukke blåbær, tyttebær og bringebær. Det er plass til mange flere! Les mer i Dagsavisen.

16/juli/05:
Ulv i marka? Ja, takk!
Steinar Saghaug og Erik Anders Aurbakken ønsker ulven velkommen til Groruddalen og Oslomarka. – Det er mangel på opplysning som gjør at folk er redde for ulv, mener de. Les mer i Akers Avis.

27/apr/05:
Årsmøte i Østmarkas Venner
Årsmøte 2005 i Østmarkas Venner fant sted tirsdag 26. april på Skullerudstua. Årsmøtet var meget godt besøkt med ca. 100 medlemmer tilstede. Steinar Saghaug ble gjenvalgt som leder i Østmarkas Venner for det 8. året. Etter årsmøte tok Frithjof Funder, leder av Turveiutvalget i Oslo og Omland Friluftsråd forsamlingen med på lysbildekåseriet Trivelige turer inn til Østmarka. Representanter for NOA orienterte om et kurs i «Eventyrskogregistrering».
Les hele pressemeldingen her.

18/apr/05:
Østmarkas venner ønsker dialog om sykling i Marka – IKKE forbud!
Østmarkas Venner gikk i en uttalelse 13.04.05 om Mål og retningslinjer for Oslo kommunes skoger til Oslo bystyre inn for en formulering som kunne oppfattes som et forbud mot sykling på stier i Marka. Formuleringen har forståelig nok bidratt til en mediedebatt. Østmarkas Venner er de første til å beklage at en uheldig formulering har ført til misforståelser og dermed reist tvil om vi ønsker alle brukergrupper velkommen til Marka. Østmarkas Venner er allerede i gang med en positiv og konstruktiv dialog med Norsk organisasjon for Terrengsykling (NOTS) v/styreleder Stig Bodin. Det er avtalt et møte mellom organisasjonene på styreplan torsdag 21.april for i felleskap å drøfte hvordan vi kan samarbeide om løsningen av brukerkonflikter mellom gående og syklende i Marka. Østmarkas Venner får dessverre en del klager på uvettig sykling på skogsbilveier og i terrenget. Østmarkas Venner og sykkelorganisasjonene er helt enige om at sykling hører hjemme i Marka og skal ha en selvsagt plass i det bruksmangfoldet vi ønsker i Marka. Det beste vernet vi kan gi Marka er at flest mulig bruker den!

12/apr/05:
Mål og retningslinjer for Oslo kommunes skoger
Østmarkas Venner går i en uttalelse om Mål og retningslinjer for Oslo kommunes skoger til Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre i mot å åpne for småviltjakt i Oslo kommunes skoger i Marka. ØV går videre i mot å utvide til ordinær jakt på hjortevilt (elg/rådyr)til all kommunal eid skog i Marka. ØV mener videre at sykling i Marka primært skal foregå på skogsbilveiene, men foreslår i tilegg at det etableres noen stier/trasèer som prioriteres for sykling og som merkes spesielt. ØV går også inn for at det offentlige må sikre viktige arealer i Marka for naturvern og friluftsliv, eventuelt ved erverv. Les hele uttalelsen her.

09/mar/05:
Alternativ til Prinsdal skytebane – høringssvar
Østmarkas Venner har mottatt til høring sak om alternativ til Prinsdal skytebane. Av de forslag som er vurdert ligger to av alternativene i Østmarka, Godlia og Grønmo. Oslo kommune anbefaler å legge skytebane på Godlia. Østmarkas Venner går sterkt mot å anlegge ny skytebane innenfor Markagrensa i Østmarka. Dette vil være i strid med de planbestemmelsene som gjelder for Oslomarka. Vi oppfordrer kommunen til å starte opp en omfattende utredning med tanke på å finne en skytebanelokalisering som ikke kommer i konflikt verken med boligområder eller viktige friluftsområder/Marka. En slik løsning må finnes i rimelig nærhet til Oslo øst, men også nabokommuner må kunne vurderes, og det må planlegges i et 50-årsperspektiv. Vi håper Oslo kommune legger bort alle forslag om å bygge skytebane i Østmarka eller dens umiddelbare nærhet. Høringssvaret kan leses i sin helhet her.

08/mar/05:
Høringsuttalelser fra Oslo og Omland Friluftsråd
Østmarkas Venner støtter følgende to høringsuttalelser fra Oslo og Omland Friluftsråd:
Merknader til kommunedelplan for idrett og Merknader til kommunedelplan for anlegg og områder for friuluftsliv.

17/feb/05:
Nei til skytebane i Østmarka!
Kultur- og idrettsetaten i Oslo kommune undersøker på oppdrag fra politikerne muligheten for å anlegge en ny skytebane innenfor markagrensa i Østmarka. Østmarkas Venner sier et klart nei til dette! Se Steinar Saghaugs avisinnlegg om dette her. Les også dette notatet som belyser ytterligere hvorfor Østmarkas Venner sier nei til skytebane innenfor markagrensa.

04/feb/05:
Støtter kampen for Grønlihytta
Østmarkas Venner, med leder Steinar Saghaug, reagerer med vantro på at Grønlihytta i Østmarka i verste fall kan bli tvunget til å stenge. Les mer ….

15/jan/05:
Sektorplan for idretts- og friluftslivanlegg i Akershus 2005 ? 2008
Østmarkas Venner er glad for at folkehelseperspektivet er viet større plass i denne enn i de foregående planene. Friluftsliv, rekreasjon og fysisk aktivitet er gunstig både for fysisk og psykisk helse, og virker forebyggende i forhold til mange av våre livsstilssykdommer. Samtidig gir slike aktiviteter flotte naturopplevelser og tilhørighet til vårt nærmiljø, og dermed engasjement for å ta vare på og videreutvikle parker, friområder, grøntstruktur og Marka. Østmarkas Venners kommentarer til enkelte utvalgte kapitler i høringsdokumentet kan du lese her.

15/jan/05:
Høring: Kvotejakt på gaupe i Oslo, Akershus og deler av Buskerud i 2005
Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) har avgitt uttalelse til ovenstående, som støttes av Naturvernforbundet i Bærum, Østmarkas Venner og Skiforeningen. Det anmodes her om at kvotejakt på gaupe stilles i bero inntil sikrere resultater for forskning og andre kilder, sammen med ?føre var?-prinsippet, tilsier at kvotejakt er forsvarlig. Hele høringsuttalelsen kan du lese her.

14/jan/05:
Vi må komme oss ut i marka
Står trening og frisk luft på lista over nyttårsforsetter? 2005 er offisielt vedtatt som friluftslivets år, og leder i Østmarkas Venner, Steinar Saghaug, oppfordrer unge og gamle til å bruke marka. Les mer ….

13/jan/05:
Fortjenstmedalje til Østmarka-venn
Tidligere leder i Østmarkas Venner, Kai Ekanger, fikk kongens fortjenstmedalje i gull for sitt store samfunnsengasjement. Han har vært aktivt med i flere organisasjoner og foreninger både i og utenfor dalen, og i juni leder han sin 38. minnesmarkering ved bautasteinen på Sarabråten. Les mer ….

29/okt/04:
Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv
Østmarkas Venner mener det fremlagte utkastet er et velskrevet og grundig dokument, som bør kunne brukes aktivt i arbeidet for å fremme friluftslivet i hovedstaden. Vi verdsetter at det nå lages en egen kommunedelplan for friluftsliv for Oslo kommune og håper at dette vil styrke friluftslivets muligheter ved tildeling av spillemidler. Østmarkas Venners kommentarer til enkelte utvalgte kapitler i høringsutkastet kan du lese her.

11/okt/04:
Kan bli skytebane ved Åsland Pukkverk
En over 30 år lang krangel om Prinsdal skytebane er trolig over. Området ved Åsland pukkverk kan bli stedet den omstridte skytebanen flytter til. Les mer ….

05/okt/04:
Rehabilitering av dammen på Mosjøen
I høst starter Friluftsetaten rehabilitering av damanlegget sør i Mosjøen i Enebakk kommune. Dette medfører midlertidig stenging av den blåmerkete stien som går fra Vangen til Rausjøgrenda og krysser dammen. Vannstanden i Mosjøen vil senkes med 1,4 meter og nedbørmengden etter at arbeidet er ferdig, vil avgjøre hvor raskt vannstanden kommer tilbake til det normale igjen. Tidligere har dammene i Svartoren og Bindingsvannet som ligger i samme område blitt utbedret. Nå har turen kommet til Mosjødammen som ikke lenger tilfredsstiller kravene til sikkerhet. Dammen vil bli påstøpt ny frontplate og toppkrone, og i tillegg skal det støpes nytt overløp. Seinere vil også dammen i Rausjøen bli utbedret.

05/okt/04:
Bryn
Høringsuttalelse fra Østmarkas Venner vedrørende Bryn – rammer for videre knutepunktutvikling.

05/okt/04:
Smalvollvn. 20
Høringsuttalelse fra Østmarkas Venner vedrørende endret reguleringsplan for Smalvollveien 20.

20/aug/04:
Ønsker skytebane på Godlia
Omstridte Prinsdal skytebane kan bli flyttet inn i Østmarka. Nordstrand Skytterlag og naboene vil utrede en ny skytebane på Godlia nær Klemetsrud. Les mer ….

19/aug/04:
Krever jaktforbud i Oslos skoger
Naturvernforbundet krever jaktforbud i Oslos kommuneskoger. Kommunen har gradvis åpnet for ordinær jakt i deler av sine skogeiendommer innenfor bygrensa. Østmarkas Venner støtter Naturvernforbundet i Oslo og Akershus sitt innbyggerinitiativ i denne saken. Les mer ….

19/aug/04:
Oslos vakreste vann
Lutvann, Lutvann, Lutvann, sier Steinar Saghaug med stadig høyere røst. Det er kanskje overflødig å si at lederen i Østmarkas Venner får vann på mølla? Les mer ….

15/juni/04:
Kulturlandskap i Østmarka
Norges Vel har i samarbeid med Friluftsetaten satt i gang flere kulturlandskapsprosjekt på gamle plasser i Østmarka. Les mer om Sørli og Smeden i artikkelen hentet fra «Nytt fra Østmarka» nr. 2/2004.

02/juni/04:
Lyst å stå på vår frivillighetsliste?
Styret i Østmarkas Venner opplever at vi ofte burde vært flere steder samtidig! Mye av dette foregår på dagtid når vi er på vår ordinære jobb. Derfor etterlyser vi medlemmer som kan representere Østmarkas Venner i forbindelse med befaringer og møter vi bør stille på. Interessert? Ring Johan Ellingsen 90 92 15 68 eller send e-post.

05/mai/04:
Grønmo fyllplass
Høringsuttalelse fra Østmarkas Venner vedrørende endring av reguleringsbestemmelser for Grønmo fyllplass.

02/mai/04:
Grønmo avfallanlegg og golfbane
Høringsuttalelser fra Oslo og Omland Friluftsråd vedrørende Endring av reguleringsplan for Grønmo avfallsanlegg og Grønmo golfbane – varsel om endring av reguleringsplan.

05/apr/04:
Oslo kommunes skoger
Høringsuttalelse fra Østmarkas Venner angående Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger.

23/mar/04:
Årsmøte i Østmarkas Venner
Årsmøte 2004 i Østmarkas Venner fant sted tirsdag 23. mars på Skullerudstua. Årsmøtet var meget godt besøkt med 80 medlemmer tilstede. Steinar Saghaug ble gjenvalgt som leder i Østmarkas Venner for det 7. året. Oddvar Rolstad ble utnevnt til æresmedlem for særlig verdifull innsats for Østmarka. Berit Mørkved som døde i fjor høst ble minnet av årsmøtet for sin store innsats og sterke engasjement for Østmarka. Finn Erhard Johannesen presenterte den nye utgivelsen av Sigurd Senjes bok Østmarka og Even Saugstad kåserte om sin nye bok Hilsen fra Oslomarka. pressemelding

24/feb/04:
Nytt kart over Østmarka
Alle som bruker nordøstre del av Østmarka kan nå glede seg over et nytt turkart gitt ut av Østmarka Orienteringsklubb. Kartet dekker området fra riksvei 120 i øst, via Skårer/Blystadlia i nord til sør for Børtervann. I vest dekker kartet til Elvåga og Sandbakken. Kartet kan bestilles fra O-klubben.

22/okt/03:
Sørli gård
Østmarkas Venner har sendt brev til Oslo kommune v/Friluftsetaten der vi foreslår at Sørli gård blir tatt i bruk som friluftsskole for barn og unge.

14/okt/03:
Trosteruddammen
Østmarkas Venners uttalelse vedrørende varsel om igangsetting av regulering av gnr 167, bnr 206 – Trosteruddammen. Se også planskisser.

25/juni/03:
Østmarkas Venner tidelt midler til kulturminnebevaring
Den 19 juni fikk vi i Østmarkas Venner den gode nyheten om at vår søknad om midler til kulturminnebevaring langs Ellingsrudelva er blitt innvilget med kr 5000. I samråd med Oslo Elveforums interessegruppe med Fridthjof Funder og Kjetil Sandsbråten i spissen samt Jan Lillejord i foreningen Kunnskap og kultur i Groruddalen ble søknad sendt via ØV til Samarbeidsrådet for Naturvernsaker 15 mai i år. Foranledningen var at det kunne søkes om midler i anledning av FN´s ferskvannsår. Ønsket er først å få opp skilt med mulig skisse og tekst om den store og godt konstruerte møllen Even Steen drev ved Nuggerud på 1700- og tidlig 1800-tall. Møllevirksomhet vet vi med sikkerhet har vært i området helt siden 1686. I tillegg hadde Steen tre sager og teglverk i samme område, men møllevirksomheten er den som har satt størst preg på området gjennom svært lang tid. Ved siden av murrester i elva er det gamle veisystemet rundt møllen ganske intakt og kan med noe forsiktig rydding bli synliggjort.

09/juni/03:
Friluftsprisen 2003 tildelt ØX
Vi gratulerer Foreningen ØX med tildelingen av Den norske Friluftsprisen 2003! Østmarkas Venner var en av forslagstillerne sammen med Den Norske Turistforening Oslo og Omegn og Skiforeningen.

Vi er er veldig stolte på Foreningen ØX vegne over å ha en slik enestående dugnadsgjeng i marka vår. To av ØV`s æresmedlemmer er av de mest aktive i ØX, «generalsekretæren» Kjell («Stakan») Staxsrud og Gunnar Jonassen. Vi er ØX-kara evig takknemlig for deres innsats med stier, løyper, broer, klopper, lavoer, bålplasser og sittebenker for å nevne noe.