Til hovedinnhold

31.03.22

Godt besøkt årsmøte i Østmarkas Venner

Østmarkas Venner kunne endelig arrangere et normalt årsmøte igjen, etter reduserte årsmøter både i 2020 og 2021 på grunn av koronapandemien. Det satte medlemmene stor pris på, viste frammøtet i møtelokalet på Skullerudstua.

Endelig kunne Østmarkas Venner arrangere et ordentlig årsmøte igjen med ca. 130 deltakere.

Årsmøtet 29. mars 2022 var det første «ordentlige» møtet i sitt slag på tre år, fordi årsmøtene både i 2020 og 2021 hadde svært få deltakere på grunn av smittesituasjonen. Men nå er mye tilbake til normalen igjen, og på årsmøtet på Skullerudstua var det ca. 130 medlemmer til stede.

Årsmøtet viste at Østmarkas Venner (ØV) har et hardt arbeidende styre, og at de drøyt 4200 medlemmene vet å sette pris på innsatsen. Styreleder Helga Gunnarsdóttir gikk kortfattet gjennom årsberetningen, som ble presentert over hele 40 sider i årets første utgave av medlemsbladet Nytt fra Østmarka. Både årsberetningen, regnskapet for 2021 og budsjettet for 2022 ble enstemmig godkjent og applaudert av årsmøtet.

Valgene

Helga Gunnarsdóttir ble enstemmig gjenvalgt som styreleder, i tråd med valgkomiteens innstilling. Styremedlem Bjørnar Thøgersen og varamedlem Bjørn Bakke hadde takket nei til gjenvalg, og valgkomiteen hadde funnet to meget kompetente kandidater for å erstatte disse.

Styreleder Helga Gunnarsdóttir overrakte blomster og takket de avtroppende styremedlemmene, Bjørn Bakke og Bjørnar Thøgersen, for flott innsats.

Etter valgene består ØV-styret av Helga Gunnarsdóttir (leder), Johan G. Ellingsen, Ingunn Lian Nylund, Bente Lise Dagenborg, Øyvind Pettersen, Kristin Lund og Sigmund Hågvar. Varamedlemmene er Lars Rogstad fra Oslo (ny) og Linda Steen-Brungot fra Enebakk (ny) samt Rolf Kristian Medbøe (gjenvalg). De to avtroppende tillitsvalgte fikk overrakt blomster og ble takket for flott innsats.

Styret hadde foreslått at valgkomiteen, bestående av Anders Baumberger (leder), Kjell Erik Sandberg og Ingvild Melvær Hanssen skulle gjenvelges, og årsmøtet ga sin tilslutning til dette. Alle valg på årsmøtet var enstemmige.

Tankevekkende foredrag

Etter den formelle delen av årsmøtet ble det servert kaffe og kaker i pausen. Deretter holdt Bjørnar Thøgersen og Kjell Erik Sandberg et lysbildeforedrag med tittelen «På kryss og tvers i Østmarka». Det var så flott og tankevekkende at mange av de frammøtte kom fram og takket foredragsholderne etterpå, og styret har også mottatt e-poster i etterkant.