Til hovedinnhold

02.07.13

Gras treng slått, og slått treng folk

Småbruket Bøvelstad i Østmarka er restaurert og reddet fra forfallet, men både huset og tomta må stelles. Vandrere ved Børtervann kan nå glede seg over en nyslått eng og en fagmessig utført hesje ved Bøvelstad, etter det sjette slåttetreffet i regi av Østmarkas Venner.

Bøvelstad leies i dag ut av Oslo kommune til Den norske Turistforening Oslo og omegn, som markahytte med 18 sengeplasser. Foto: Bjarne Røsjø

Bøvelstad er et av de få gjenværende og ganske intakte småbrukene sentralt beliggende midt i Østmarka. På 1950-tallet, etter at de siste fastboende fant tilværelsen her inne for slitsom, ble gårdsdriften lagt ned og plassen fraflyttet. Så overtok skogen, og busk og kratt vokste raskt, så du snart ikke lenger kunne se ned til Børtervann.

Takket være speidere fra Lambertseter og Friluftsetaten i Oslo kommune ble plassen likevel ikke glemt, og i 2007 begynte arbeidet med å sette plassen i stand og rydde vekk skogen. Så kom Østmarkas Venner inn i bildet og overtok det videre arbeidet med å redde plassen, blant annet ved å arrangere årlige slåttetreff.

– Det heter i ei gammel vise at folk treng hus, og hus treng folk. Sånn er det med Bøvelstad også. Dessuten trenger enga å bli slått, og til slåtten trengs det folk med ljå, sier Johan Ellingsen, som er styreleder i Østmarkas Venner.

Populær markahytte

Bøvelstad leies i dag ut av Oslo kommune til Den norske Turistforening Oslo og omegn, som markahytte med 18 sengeplasser. Småbruket er blitt et veldig populært markatilbud med gode turmuligheter i Østmarka naturreservat og bading og fisking i Børtervann. Landskapet rundt plassen skjøttes av en kulturlandskapsgruppe i Østmarkas Venner, som rydder gjengrodd innmark for trær og kratt og legger til rette for beiting med innleide sauer.

Den siste helgen i juli 2013 arrangerte Østmarkas Venner slåttetreff på Bøvelstad for sjette gang. De ca. 20 deltakerne fikk en enkel innføring i oppsetting av ljå, slåtteteknikk og hesjing av ljåslåtten. Et fast innslag under slåttetreffet er den tradisjonelle slåttegrøten, som serveres lørdag ettermiddag.

På søndag var det omvisning i Østmarka naturreservat, hvor slåttegjengen kunne velge mellom en kort tur på fire timer og en lengre tur på seks-sju timer. Turdeltakerne gikk i følge i ulendt og vilt terreng via Bøvelstadsvarttjern og Deliseterkoia til Søndre Kytetjern, men der skiltes lagenes stier. Østmarka-kjenneren Lise Henriksen tok med seg langtraverne over stokk og berg og Tonekollen, mens Johan Ellingsen navigerte tilbake til Bøvelstad som om han skulle vært en lommekjent elg.

Bilder med tekster fra slåttetreffet kan du se her.