Til hovedinnhold

08.09.14

Gratis medlemskap ut 2014

Østmarkas Venner tilbyr gratis medlemskap ut 2014. Du kan bli medlem allerede nå, men betaler ikke medlemskontingent før i 2015. Støtt arbeidet vårt for å beskytte Østmarka – uten at det koster deg en øre i høst!

Bente Lise Dagenborg

Østmarkas Venner arbeider for å bevare Østmarka som natur- og friluftsområde. Siden starten i 1966 har foreningen kjempet for å beskytte Østmarka mot boligbygging, tekniske anlegg som kraftlinjer og avfallsdeponier, veier, og uvettig skogsdrift. Erfaringene fra lekkasjene i Romeriksporten, under Østmarkas nordre del, viser at vi må være forberedt på alle tenkelige trusler mot dette naturområdet.

Nå står Østmarka overfor nye trusler. Østmarka ligger sentralt og utsatt til. Det forventes en betydelig befolkningsvekst i Østmarka-kommunene i årene som kommer, og presset på markagrensa vil øke. Markaloven tillater dessuten fortsatt flatehogst og veibygging

Forening for hele regionen

Østmarkas Venner er en forening for hele regionen som sogner til Østmarka. Den største enkeltsaken vi jobber med for tiden, er opprettelsen av en bynær nasjonalpark i det indre av Østmarka. Det bor over 700000 mennesker i de fem kommunene som ligger rundt marka vår, og en stor andel av disse bruker det naturskjønne skogsområdet til friluftsliv og rekreasjon. Vi ønsker å ta vare på marka, slik at også fremtidige generasjoner kan nyte godt av de rike mulighetene den gir oss.

Velkommen som medlem!

Hvis du ønsker å støtte Østmarkas Venner, er du hjertelig velkommen som medlem. Du kan leser mer om nasjonalparken her på våre nettsider, og i denne kronikken som har stått på trykk i Østlandets Blad.

Da vi kun mottar beskjeden offentlig støtte, er vi helt avhengig av medlemmene våre. Bli med, du også! Se vår flotte vervebrosjyre her, meld deg enkelt inn her, eller gi bort et gavemedlemskap her.

Kontingenten er kr 150 per år for privatpersoner og kr 300 per år for borettslag, bedrifter og organisasjoner. Men hvis du melder deg inn i løpet av høsten 2014, vil den første innbetalingsblanketten du mottar ha forfall i 2015.

her

Medlemsfordeler

Som medlem er du med på å støtte vårt arbeid, og du vil fire ganger per år få tilsendt medlemsbladet «Nytt fra Østmarka». Vi arrangerer guida turer og møter for våre medlemmer. Våre medlemmer får også rabatt ved kjøp av bøkene «Østmarka fra A til Å» og «Østmarka» direkte fra forlagene. Betalingsblankett for medlemskapet vil bli tilsendt med forfall i 2015, men du blir registrert som medlem med en gang og får vårt medlemsblad i posten.