Til hovedinnhold

08.10.07

Hogst ved Børtervann

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) og Østmarkas Venner (ØV) har mottatt en rekke klager på en hogst ved Børtervann i Østmarka i Enebakk kommune. Etter befaring i området har OOF og ØV sendt brev til Enebakk kommune ved skogoppsynet og bedt om at det iverksetter de forføyninger overfor grunneier som et lovbrudd vi mener har funnet sted tilsier.