Til hovedinnhold

09.11.2023

Høstmøte Østmarkas Venner

19.00

Skullerudstua

Østmarkas Venner ønsker velkommen til et spennende høstmøte på Skullerudstua torsdag 9. november kl. 19.00.

Alle bilder tatt av Øystein Kolseth.

Program:

 

Velkommen ved styreleder i ØV Helga Gunnarsdóttir

Vedtak om nasjonalparken er ikke fattet og politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet
har derfor takket nei til å holde innlegg om nasjonalparken.
Miljøbyråden i Oslo hadde ikke mulighet til å holde et innlegg om byrådets Marka-politikk.

I stedet vil styreleder i Østmarkas Venner oppdatere medlemmene om hva
som har skjedd i nasjonalparksaken siden årsmøte i april.
Hun vil dessuten orientere om hvor sakene om vei og demning i Brudalen
og bygging av skogsbilvei på Losbys eiendom står per nå.

Spørsmål fra salen og dialog

 

Pause i kafeen med kaffe og kake


Etter pausen inviterer vi til lysbildeforedraget:

Fra Østmarka til øygruppa i Ishavet

Naturoppsyn i Østmarka Øystein Kolseth viser bilder fra opphold som
oppsynsmann på Svalbard sommeren 2023