Til hovedinnhold

20.05.21

Ikke forstyrr storlommen i Lutvann i hekketida

Storlom er en art som er meget sårbar for forstyrrelser under hekketiden. Bymiljøetaten i Oslo har, på anmodning fra Østmarkas Venner, innført ferdselsforbud ved en holme i Lutvann fordi storlommen nå hekker der.

Storlommen er vakker og sårbar for forstyrrelser i hekketiden. Foto: Jørn Areklett Omre.

Et storlompar har hatt tilhold i Lutvann i en årrekke, men har ikke fått fram avkom på mange år. En liten holme rett nord for Sydholmen har vært foretrukket som hekkeplass, men med ferdsel i området (kano og camping) skremmes den lett og forlater hekkeplassen.

Østmarkas Venner har anmodet Bymiljøetaten om å sikre den lille øya ved hjelp av midlertidige skilt som forbyr opphold på den lille holmen mens storlommen ligger på reiret. Området ligger i Hauktjern friluftslivsområde, hvor formålet blant annet er å bevare de naturopplevelsesverdier som gjør at området har særskilte kvaliteter for friluftslivet. Storlommens tilstedeværelse er til stor berikelse for friluftslivet i og rundt Lutvann.

Bymiljøetaten reagerte raskt og har innført ferdselsforbud ved øya med virkning fra 14. mai, inkludert en sikringssone på 50 meter, med hjemmel i verneforskriften for Hauktjern friluftslivsområde. Det er satt opp skilt som informerer om dette på øya, samt på land i nordenden av Lutvann. Bymiljøetaten håper at det dermed vil ligge bedre til rette for at hekkingen kan bli vellykket!