Til hovedinnhold

09.03.11

Innkalling til årsmøte

Torsdag 31. mars 2011, 19.00 på Skullerudstua, Olaf Helsets vei 2, Oslo. Styret ønsker alle medlemmer velkommen.

Dagsorden: 1. Valg av dirigent, 2. Årsberetning for 2010, 3. Regnskap for 2010, 4. Innkomne forslag (ingen), 5. Fastsettelse av kontingent (ingen endring), 6. Godkjenning av styrets forslag til budsjett for 2011, 7. Valg

Etter årsmøtet har vi gleden av å invitere til: På spor etter gaupa i Østmarka ved Jon Odden.

Vi holder på den gode tradisjonen med kaffe og wienerbrød. For å komme til Skullerudstua kan man gå, sykle, ta T-banens linje 3 eller busslinje 70, 76 eller 79 til Skullerud stasjon, eller kjøre bil til parkeringsplassen ved Olaf Helsets vei.