Til hovedinnhold

06.10.13

Jubler for historisk vern i Østmarka

Regjeringen vedtok fredag 4. oktober 2013 å verne Hauktjern og Spinneren i Østmarka som friluftsområder, etter et forslag fra Østmarkas Venner (ØV). – Vi er svært glade for vedtaket. Vernet av disse eventyrskogene er en seier for naturopplevelsen og det enkle friluftslivet, sier styreleder Johan Ellingsen i ØV.

Bilde fra Hauktjern. Foto: Espen Bratlie

Dette er første gang i Norge at områder vernes mot skogsdrift og andre naturinngrep, for å sikre gode friluftslivsopplevelser.

– Dette er en av de beste Østmarka-nyhetene jeg har hørt på lenge. I disse områdene skal stillheten råde, og skogen skal få utvikle seg fritt. Dermed slipper vi stadige kamper mot hjulspor og hogstmaskiner, sier Ellingsen, som har sommerens hogst ved Søndre Dal friskt i minnet.

– Vi tror at verneområdene etter dette vil bli enda mer populære som turområder. Men vi ser det samtidig som viktig at disse unike områdene ikke blir nedslitt på grunn av for intensiv bruk utover tradisjonell turgåing, tilføyer Ellingsen.

Vernet fire områder

Regjeringen vedtok samtidig vern av Skjennungsåsen og Godbekken i Nordmarka. Alle de fire områdene kan gi unike naturopplevelser fordi de er preget av gammel skog som er lite påvirket av nyere skogbruksinngrep.

– Dette er historisk. Vi har aldri før vernet områder på grunn av deres verdi for friluftslivet, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell i en pressemelding fra Miljøverndepartementet.

I utvelgelsen ble det lagt vekt på at områdene, i tillegg til å gi spesielle frilufts- og naturopplevelser, er lett tilgjengelige og mye brukt til friluftsliv.

– Nå har vi sikret at også fremtidige generasjoner får muligheten til å vandre i skogen like ved der folk bor, og likevel oppleve stillhet og ro, sier fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla.

Miljøverndepartementet understreker at områdene fortsatt vil være åpne for friluftsliv og idrett, med aktiviteter som blant annet stisykling og klatring. Større idrettsarrangementer, som for eksempel sykkelritt, er søknadspliktig.

Hauktjern og Spinneren

Hauktjern friluftsområde er på 3,7 km2. Det omfatter store deler av Lutvann, Søndre Puttjern, Kroktjern, Hauktjern, Sarabråten og Lutdalen, samt nordre del av Nøklevann til og med Korketrekkeren.

I tillegg blir 3,5 km2 i området Sølvdobla, Dølerud, Spinneren og Svartdalen vernet. Etter anmodning fra ØV er området også utvidet østover til Torsmosen, Tretjerna og Torsnabben og videre til den idylliske Nordre Svanefoss.

Bakgrunn for vernet

Markaloven ble vedtatt av Stortinget i 2009, for å sikre en helhetlig forvaltning av Marka. I markaloven vedtok Stortinget en egen lovhjemmel (§ 11) for vern av særskilt viktige friluftslivsområder.

Formålet med denne hjemmelen er å gi adgang til å sikre områder i Marka som på grunn av opplevelsesverdier har særskilte kvaliteter for friluftslivet. Med særskilte kvaliteter menes områder som blant annet fremstår som urørte, naturlige og med særpreg.

Verneformen skiller seg fra tidligere vern med hjemmel i naturmangfoldloven ved at områdene vernes på bakgrunn av sin verdi for folks naturopplevelse. I skogvernet er det områdenes verdi for biologiske mangfold som er det sentrale.