Til hovedinnhold

07.10.16

Korketrekkeren åpner før jul

Et av de kjæreste kulturminnene i Østmarka, Korketrekkeren eller Svingenbrua som er en del av veien til Sarabråten, har i flere år vært stengt på grunn av fare for ras. Nå er det klart at kulturminnet blir reparert i løpet av høsten.

Korketrekkeren skal repareres og åpnes før jul, forteller Bymiljøetaten. Foto: Østmarkas Venner.

Bymiljøetaten (BYM) har i mange år prøvd å få kvalifiserte fagfolk til å gjennomføre restaureringen uten å lykkes.

I gårfikk Østmarkas Venner følgende gledelige melding fra Oslo kommune: Bymiljøetaten ønsker å informere om etaten nå har inngått kontrakt med entreprenørfirmaet Åsgard Millar AS om rehabilitering av den historiske Svingenbrua i Østmarka. Firmaet er et mindre entreprenørfirma som har spesialisert seg på muring- og restaurering av natursteins murer. Bymiljøetaten har leid innEspen Martinsen fra Forsvarsbygg (historiske bygg) til byggeledelse. Arbeidene oppstartes uke 45 og forventes avsluttet i begynnelsen av desember.

– Dette er en gledelig melding til alle turgåere i Østmarka. Vi gleder oss til åpningen i desember, sier Johan Ellingsen en begeistret leder i Østmarkas Venner som fyller 50 år 8. november i år.