Til hovedinnhold

19.12.07

Lex Børter - Vår tålmodighet er slutt!

Konflikten mellom friluftsorganisasjonene, turgåere og Enebakk kommune på den ene siden og eierne på Børter gård som hindrer atkomsten til Østmarka, har i høst tilspisset seg ytterligere. Eierne har med fysiske stengsler, bortvisning av turgåere og diverse skilt hindret all ferdsel over tunet og området rundt gården i årevis. Østmarkas Venner mener at dette er ulovlig, mens eierne mener at ferdsel over tun ikke omfattes av friluftsloven.