Til hovedinnhold

12.04.05

Mål og retningslinjer for Oslo kommunes skoger

Østmarkas Venner går i en uttalelse om Mål og retningslinjer for Oslo kommunes skoger til Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre i mot å åpne for småviltjakt i Oslo kommunes skoger i Marka.

ØV går videre i mot å utvide til ordinær jakt på hjortevilt (elg/rådyr)til all kommunal eid skog i Marka. ØV mener videre at sykling i Marka primært skal foregå på skogsbilveiene, men foreslår i tilegg at det etableres noen stier/trasèer som prioriteres for sykling og som merkes spesielt. ØV går også inn for at det offentlige må sikre viktige arealer i Marka for naturvern og friluftsliv, eventuelt ved erverv.