Til hovedinnhold

24.04.22

Miljødirektoratet foreslår alternativer for nasjonalpark i Østmarka

Miljødirektoratet har nå gitt sine kommentarer til Statsforvalterens forslag til en kommende nasjonalpark i Østmarka. – Vi mener at det er mulig å etablere en nasjonalpark i Østmarka, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Friluftslivet og naturen i Østmarka bidrar til de store verdiene i en fremtidig nasjonalpark, ifølge en ny fagrapport. Foto: Sigmund Hågvar

Tekst: Bjarne Røsjø

Statsforvalteren i Oslo og Viken fikk i 2019 i oppdrag å utarbeide et høringsforslag til verneplan med sikte på å etablere en nasjonalpark i Østmarka. Bruk av andre verneformer, istedenfor eller kombinert med nasjonalpark, skulle også vurderes.

Statsforvalteren har forberedt et høringsforslag for verneplan, som Miljødirektoratet nå har oversendt til Klima- og miljødepartementet (KLD). Miljødirektoratet har samtidig gitt sine kommentarer til verneforslaget. – Direktoratet foreslår tre ulike alternativer for avgrensing av nye verneområder i Østmarka, forteller Ellen Hambro i en pressemelding.

–Østmarkas Venner ser fram til at KLD gir klarsignal til Statsforvalteren om å sende verneforslagene på høring. ØV vil da avgi en høringsuttalelse, kommenterer Johan G. Ellingsen – som er nestleder i ØVs styre.

Etter høringen vil Statsforvalteren sammenstille alle høringsinnspill og sende sin tilrådning til Miljødirektoratet, som så gir en tilrådning til departementet.

Les mer om saken:

Miljødirektoratet: Nasjonalpark i Østmarka – flere muligheter. Publisert 8. april 2022

Østmarkas Venner: Statsforvalteren anbefaler tredelt nasjonalpark i Østmarka. Publisert 19. desember 2021