Til hovedinnhold

21.12.12

Miljøvernministeren: Vil ha nasjonalpark i Østmarka

Østmarka kan få samme status som Jostedalsbreen, Hardangervidda og Dovrefjell.

Foto: Anette Karlsen

I går dro miljøvernministeren til Rustadsaga for å møte Østmarkas Venner, som lanserte ideen om nasjonalpark i Østmarka.

– Det er en veldig god tanke. Nå har jeg invitert de fem berørte kommunene Oslo, Enebakk, Lørenskog, Ski og Rælingen for å høre hva de synes, forteller Bård Vegar Solhjell (SV).

I Oslo har diskusjonene allerede startet etter at Østmarkas Venner presenterte sitt forslag for miljøbyråd Ola Elvestuen (V) i mai. Marianne Borgen (SV), leder av miljø- og byutviklingskomiteen i bystyret, venter saken fra byrådet neste år.

Har gått mye i marka

Solhjell mener det er flere grunner til at akkurat Østmarka bør bli nasjonalpark.

– Det er en god måte å sikre naturverdier på, samtidig som det legges til rette for bruk av Marka. Jeg synes også det er viktig å sikre naturområder i nærheten av der folk bor. Det er ventet sterk befolkningsvekst i Oslo, og alle bør ha muligheten til å oppleve uberørt natur, mener miljøvernministeren.

Selv er han godt kjent i området. Solhjell bodde på Bøler i studietiden, og benyttet seg ofte av Østmarka, både på ski og til fots. Det gjør han fremdeles.

– Foreldrene mine har flyttet til Mortensrud, så jeg går ofte på ski fra Grønmo til Vangen, forteller Solhjell.

Området som Østmarkas Venner har foreslått til nasjonalpark, går øst og sør for Vangen mot Krokhol.

Sigmund Hågvar i Østmarkas Venner og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell mener Østmarka egner seg godt for en nasjonalpark. Østmarkas Venner har foreslått et område som er omtrent 50 kvadratkilometer stort. Området er øst for Elvåga, inn mot Ramstadslottet og Østmarka naturreservater.

Østmarka siste sjanse

Ifølge Østmarkas Venner er det ingen andre deler av Oslomarka som kan bli nasjonalpark, siden det er gjort for mange inngrep. Siste mulighet er i Østmarka.

– Vi har markaloven og markagrensen, gir ikke det nok beskyttelse?

– Nei. Markagrensen er under press, og markaloven hindrer for eksempel ikke skogvirke eller skogeiere i å anlegge skogsbilveier. En nasjonalpark legger til rette for bruk og tar vare på eksisterende stier og løyper, samtidig som naturverdiene vernes. Med nasjonalparkstatus vil naturverdiene bli varig sikret, sier Sigmund Hågvar i Østmarkas Venner.

Og selv om skogsområdet ligger nær hovedstaden, har det likevel gode naturkvaliteter.

– Her er det største inngrepsfrie naturområdet på hele Østlandet, sier Hågvar, som også er professor i naturvern.

Bård Vegar Solhjell håper politikerne i kommunene starter diskusjonene i januar for å komme til enighet om de støtter forslaget om nasjonalpark.

– Det er en forutsetning at det er lokalt forankret før vi går videre med forslaget, sier han.