Til hovedinnhold

09.04.23

Milorg i Østmarka

Milorg var en militær motstands­organisasjon som ble bygget opp i Norge i løpet av andre verdenskrig. Begge de to Milorg-distriktene D12 og D13 hadde aktiviteter i Østmarka.

Milorghula ved Smalvann i 2022. Foto: Lars Rogstad

Milorghula ved Smalvann i 2022. Foto: Lars Rogstad.

Milorgdistrikt 13 (D13) var Milorgs distrikt for Oslo og nærliggende områder. Distriktet omfattet kommunene Oslo, Aker, Asker, Bærum og den vestre delen av Lørenskog. Ved krigens slutt var det omkring 7500 Milorg-jegere i D13.

Distrikt 12 sognet også til Østmarka. Dette distriktet dekket store deler av Romerike, og kommunene Skedsmo, Lillestrøm og Rælingen sorterte alle under D12. Aktivitetene til D12 er dessverre ikke så godt dekket i kildene som D13.

Tidlig under krigen ble det klart at det var et stort behov for en kurér-rute til Sverige, og Olav Tyvold og Terje Diesen fra Milorg-området i Østre Aker fikk i oppdrag å opprette en hemmelig rute til Sverige gjennom Østmarka. Denne ruta fikk dekknavnet «Timian». Milorg i Østre Aker besto etter hvert av drøyt 800 mann. Gruppa organiserte trening og øvelser, og mye av dette foregikk ute i Østmarka. Hver 14. dag var det fast posttransport langs ruta. Kurérene brukte gjerne to-tre dager på den 12 mil lange turen til grensa, med bører på opptil 40 kg.

Milorg-område 13130 hadde deler av Østmarka som sitt øvelsesområde. Kartet under viser hvor de ulike kommandoplassene var lokalisert.

Milorgs kart med stabens og gruppenes kommando¬plasser. Fra Terje Diesen: "Milorg område 13130", Søndre Aker Historielags Årbok for 1986.

Milorgs kart med stabens og gruppenes kommando¬plasser. Fra Terje Diesen: "Milorg område 13130", Søndre Aker Historielags Årbok for 1986.

De ulike kommandoplassene for området var på følgende steder:

  • 13130: Vestveggen av Tonekollen
  • 13131: Sydøstre ende av Aurtjernet
  • 13132: Liten myr på toppen av Liseterkollen
  • 13133: Tange i Kløftetjern
  • 13134: Hytte i nordøstre del av Sølvdobla
  • 13135: Liten kolle mellom Rundvann og Smalvann

På kartet er det også markert to slipp-plasser; mellom Spinneren og Skytten. Vi kjenner ikke til at disse slipp-plassene ble benyttet under krigen.