Til hovedinnhold

09.01.07

Nyhetsoppslag om stengslene på Børter gård

Østmarkas Venner anmodning til Enebakk kommune er omtalt her: i Romerikes Blad, Enebakk Avis og Nettby.net. (De to sistnevnte er slettet i ettertid).