Til hovedinnhold

12.03.19

Oddvar Rolstad (1928-2019)

Oddvar Rolstad var med på å stifte Østmarkas Venner i 1966 og ble utnevnt til æresmedlem i 2004. Foto: Steinar Saghaug.

Med Oddvar Rolstads bortgang har Østmarkas Venner mistet det siste æresmedlemmet som var med på organisasjonens stiftelsesmøte 8. november 1966.

Samtidig har vi mistet en trofast tillitsvalgt gjennom mange år. Vi sørger over tapet av en god venn, men gleder oss samtidig over mange gode minner.

Det var et ufyselig regnvær, men likevel fant 65 ivrige naturvernere veien til Rustadsaga ved Nøklevann om kvelden 8. november 1966. De skulle nemlig etablere Østmarkas Venner (ØV) og ta opp kampen mot den pågående nedbyggingen av friluftslivsområdene på Oslos østkant. Oddvar Rolstad var en av de 65, sammen med blant annet Finn Jensen og Kai Ekanger – to av ØVs æresmedlemmer som døde i henholdsvis 2015 og 2018.

Oddvar Rolstad var født i 1928 og gikk ut av tiden 4. mars 2019, i sitt 91. år. I et intervju i 2015 fortalte Oddvar at han kom til stiftelsesmøtet etter at han hadde fått øye på en av plakatene med innkalling. På den tiden var han allerede medlem i Skiforeningen, som han kritiserte fordi han mente de bare var interessert i Nordmarka.

Oddvar ble ikke aktiv i ØV like etter stiftelsesmøtet – på den tiden hadde han nemlig nettopp etablert seg som tannlege, med praksis på Bøler. Dessuten hadde han kone og to små sønner, og livet var rett og slett for travelt til å bli aktiv i organisasjonslivet.

Men det skulle han ta igjen senere, for Oddvar hadde tillitsverv i Østmarkas Venner kontinuerlig etter at han kom inn i styret i 1978. Da gikk han rett inn i vervet som styrets nestformann, i tillegg til at han ble medlem av forretningsutvalget og løype- og adkomstutvalget. Han var også svært aktiv i Skogutvalget i en årrekke. Oddvars kunnskaper var alltid verdifulle når foreningen skulle vurdere drifts/hogstplaner og forslag til ulike inngrep i Marka. Dessuten tok han seg alltid tid til å stille opp på befaringer, og til å representere foreningen i møter med grunneiere og kommunene.

Etter at Oddvar gikk av som styremedlem, fortsatte han som observatør der i mange år. Han var på sitt siste styremøte så sent som i juni 2018, men etter det sviktet helsa så mye at han ikke kunne være med lenger.

I tillegg til at Oddvar var en bauta i organisasjonsarbeidet, var han også en flittig bidragsyter til medlemsbladet Nytt fra Østmarka. Dessuten er han antakelig ØVs fremste medlemsverver gjennom tidene. Hans personlige rekord er 58 nye medlemmer i løpet av én dag ved Østmarksetra. Til sammen må han ha vervet mange hundre medlemmer, og dermed har han vært sentral i å gjøre ØV til en slagkraftig organisasjon.

Da Oddvar ble utnevnt til æresmedlem i 2004, holdt daværende styreleder Steinar Saghaug en munter tale der han blant annet påstod at tannlege Rolstad pleide å ta et solid grep med tanga rundt visdomstanna på alle nye pasienter. Så kom spørsmålet: «Er du medlem i Østmarkas Venner?».

– Det der var bare noe Steinar fant på, men det er sant at jeg har vervet mange medlemmer på kontoret. Jeg hadde nemlig bedt søster om å spørre nye pasienter om de var medlem, når hun likevel skulle notere personalia på dem, fortalte Oddvar senere.

Oddvar Rolstad har også vært medlem i Skiforeningen, hvor han satt 20 år i Markakomiteen. Han var da også innehaver av Skiforeningens sølvnål for stor innsats gjennom en årrekke. Dessuten har han vært tillitsvalgt i Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) og var nestleder i styret i en årrekke. Han var et av OOFs æresmedlemmer – en anerkjennelse som henger svært høyt siden kun seks personer er tildelt den siden 1936. Her var han i godt selskap med blant andre Erik Sture Larre og Nils Houge. Han var også med på etableringen av ski- og løypegjengen ØX i 1984, sammen med Kjell «Stakan» Staxrud.

En av de sakene Oddvar jobbet mest med, var å forhindre at det skulle etableres en skytebane i Østmarka. De første planene om å plassere en ny skytebane for Oslo-området i Østmarka ble lansert allerede i 1973. ØV og flere andre organisasjoner protesterte, og året etter satte Oslos formannskap ned foten og bestemte at alle planer om skytebane i Østmarka skulle henlegges.

Men det tok ikke mange årene før planene dukket opp igjen. De endelige punktumet ble ikke satt før i 2009, da det ble vedtatt å bygge en innendørs skytebane ved Åsland isteden. Da hadde Oddvar stått på barrikadene i en årrekke, og det er langt på vei hans fortjeneste at Østmarka ble spart for en skytebane i Marka.

Oddvar brakte med seg store kunnskaper og et sterkt engasjement inn i organisasjonsarbeidet. Men han hadde også et godt humør som kunne gjøre ethvert møte til en fest. Han holdt gjerne hjertevarme takk for maten-taler, deklamerte dikt av skog-venner som Alf Prøysen og Hans Børli utenat, eller gjenfortalte muntre historier blant annet om ordføreren i en kommune sør i Oppland.

Dette bildet tok Oddvar på en tiurleik – vårens vakreste eventyr – i Sigdal.

Oddvars naturglede skinte kanskje ekstra sterkt om våren, for da satte tannlege Rolstad opp skiltet «Stengt på grunn av tiurleik» på kontordøra. Så dro hele familien til skogs i to uker, helst til Sigdal hvor familien hadde hytte. Men hytta ble ikke mye brukt om våren, for da lå Oddvar og sønnene i kamuflasjetelt for å følge med på tiur- og orreleiker i området. Slik hadde Oddvar gjort det siden han var seks år gammel, da han fikk være med en onkel i Odalen for første gang.

Oddvar hadde et sterkt sosialt engasjement som sprang ut av oppveksten i beskjedne kår på et småbruk i Odalen. Men Oddvar kunne bruke humor også om slikt, som den gangen han skulle beskrive hvor dårlige forholdene var blant skogsarbeiderne før krigen. – Da fantes det bare én hundrekroning i Odalen, og den gikk på omgang mellom skogeierne! sa Oddvar.

Det var veldig trist å høre om Oddvars bortgang, og våre tanker går til hans kjære Olaug og sønnene Erlend og Jørund. Men midt i sorgen husker vi også hans store innsats for Østmarka og de mange gode og varme minnene han har gitt oss. Oddvar var en mann av «hel ved».

På vegne av Østmarkas Venner:

Steinar Saghaug, styreleder 1998-2011
Johan G. Ellingsen, styreleder 2011-2017
Helga Gunnarsdóttir, styreleder 2017-nå