Til hovedinnhold

26.03.18

Ola Elvestuen ønsker nasjonalpark i Østmarka så snart som mulig

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kunngjorde tidligere i mars at han har bestilt en kartlegging av verneverdiene i Østmarka. – Hvis kartleggingen viser at verneverdiene er til stede, skal jeg gjøre mitt for å drive igjennom en beslutning om nasjonalparken så fort som mulig, sa Elvestuen til et jublende årsmøte i Østmarkas Venner.

Ola Elvestuen ble den første statsråden som besøkte et årsmøte i Østmarkas Venner. Bildet på veggen bak ham viser Sverre M. Fjelstad på Tonekollen, mens han skuer ut over det området som kan bli en ny nasjonalpark.

Tirsdag 20. mars 2018 ble en historisk dag for Østmarkas Venner (ØV): For første gang fikk den snart 52 år gamle organisasjonen besøk av en statsråd på årsmøtet. Men klima- og miljøminister Ola Elvestuen kjenner ØV godt, for han har vært med på flere møter tidligere – blant annet som leder av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget i slutten av oktober 2017.

ØVs leder Helga Gunnarsdóttir åpnet årsmøtet med å ønske Elvestuen velkommen, før hun gikk kort igjennom historien bak det nåværende forslaget om å etablere en nasjonalpark i deler av Østmarka.

Tanken om en nasjonalpark er gammel

– Tanken om en nasjonalpark i Østmarka er gammel. I jubileumsboka vår forteller Sverre M. Fjelstad om sin læremester, eneboeren Korpås-Olsen, som bodde i sin lille hytte rett bak oss her på Skullerudstua. Han inspirerte Fjelstad, som da var tenåring, til å skrive en stil om Østmarka nasjonalpark, fortalte hun.

To naturreservater i Østmarka ble vernet i 1990 og 2001, men så ble det dørgende stille rundt vernesaker i Østmarka. Helt til ØV i 2011 plukket opp den legendariske naturfotografen og forfatteren Sverre M. Fjelstads gamle tanke, forberedte seg grundig, og presenterte ideen for Oslos daværende miljøbyråd – den samme Elvestuen – i mai 2012.

– Jeg husker godt det møtet, og jeg husker at jeg ble overrasket over at naturverdiene er så store som dere fortalte. De naturverdiene har en annen karakter og er større enn det vi finner i for eksempel Nordmarka. Østmarka inneholder nemlig et sammenhengende inngrepsfritt skogsområde av en størrelse som vi ikke har andre steder på sørøstlandet, sa Elvestuen.

Like viktig som Holmenkollen

– Da jeg fikk vite det, ble det for meg opplagt at dette var noe vi måtte gå videre med. Naturverdiene i Østmarka er like viktige deler av Oslo som for eksempel Holmenkollen og Munch-museet. Og vi fikk til slutt et vedtak i bystyret, hvor et overveldende flertall gikk inn for at vi skulle gå videre med denne saken, fortalte Elvestuen.

Møtesalen på Skullerudstua var full av folk som kom for å delta på årsmøtet.

Deretter har mange gode krefter blant annet snakket med kommunepolitikere i de andre kommunene rundt Østmarka, slik at det nå er politisk flertall for saken også i Rælingen, Lørenskog og Ski. Men ikke i Enebakk – og det har inntil videre resultert i at saken har stått i stampe. Stortinget har nemlig ment at det måtte være politisk flertall i alle berørte kommuner når en nasjonalpark skal opprettes.

Men da Elvestuen fikk muligheten til å være med på å forhandle om det som skulle bli den nåværende regjeringens Jeløya-plattform, grep han sjansen til å føre nasjonalparksaken videre. I plattformen står det nemlig at «… lokal medvirkning og aksept er en forutsetning for opprettelse av nye nasjonalparker, men det åpnes for å ta regionale hensyn (for eksempel i Østmarka)».

Har bestilt en kartlegging

Det var en nokså klar melding, som ble enda klarere da Elvestuen gikk opp på en stubbe da han åpnet Markadagen ved Skullerudstua søndag 4. mars. På stubben fortalte han de frammøtte markavennene at han hadde bestilt en kartlegging av verneverdiene i Østmarka. Kartleggingen skal gjennomføres av Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

– For meg er det ingen tvil om at vi trenger å verne den typen natur som Østmarka representerer, som en nasjonalpark. Nasjonalparkene skal til sammen representere et utvalg av norsk natur, og det er en mangel at vi ikke har en nasjonalpark med en slik skau som vi finner på Østlandet. Dessuten har verken Oslo eller Akershus en nasjonalpark. Derfor er det viktig å gå videre med denne saken. Hvis de rette verneverdiene er til stede i Østmarka, er det klart at vi må etablere en nasjonalpark! sa statsråden til ØVs årsmøte.

Elvestuen snakket til hjertene

Så snudde Elvestuen seg mot det store bildet som var projisert på veggen bak ham. Bildet ble tatt av ØV-medlemmet Cathrine Søberg for mange år siden, og viser selveste Sverre M. Fjelstad som skuer ut over Østmarka fra toppen av Tonekollen. Så snakket statsråden til hjertene i salen:

ØV-lederen Helga Gunnarsdóttir var ikke den eneste som ble rørt, da Ola Elvestuen foreslo at den foreslåtte nasjonalparken bør få et navn som knytter den til Sverre M. Fjelstad.

– På et eller annet vis må den kommende nasjonalparken hete noe som har med Sverre M. Fjelstad å gjøre! Det er andre enn meg som skal bestemme hva nasjonalparken skal hete, men for meg som vokste opp på 1970-tallet var det stort å møte Fjelstad under et ØV-arrangement for noen år siden. Han var nemlig en viktig grunn til det naturengasjementet jeg fortsatt har! Og hvis det er én person som virkelig fortjener å se dette arbeidet fullført, så er det han!

Naturmangfoldloven setter rammene

Ola Elvestuen regner med at Miljødirektoratetskal komme tilbake med en faglig vurdering av verneverdiene i Østmarka mot slutten av 2018.

– Det er strenge krav til nasjonalparker, og det er naturmangfoldloven som setter rammene for de kravene. Det som kan bli en diskusjon, er om området er tilstrekkelig fritt for tyngre tekniske inngrep. Men det er uansett jeg som kan sette i gang den formelle verneprosessen, når vi er kommet så langt. Det er vanskelig å si hvor lang tid dette kan ta, sa Elvestuen. Men statsråden håper at det kan gå ganske fort, for han har en drøm om at Sverre M. Fjelstad kan være med på åpningen.

Ola Elvestuen spiste nasjonalpark-kake sammen med tre sentrale personer bak ØVs initiativ i 2011: ØVs styremedlem Sigmund Hågvar, nåværende styreleder Helga Gunnarsdóttir, og daværende styreleder Johan Ellingsen.

To begivenheter på én kveld

Dessuten håper både Elvestuen og Østmarkas Venner at også det politiske flertallet i Enebakk snur, når de får dokumentert de verneverdiene som finnes i det foreslåtte området.

Etter Ola Elvestuens innlegg og noen spørsmål fra salen, tok årsmøtet pause for å drikke kaffe og spise to marsipankaker med henholdsvis nasjonalpark-motiv og Dølerud-motiv. Årsmøtet kunne nemlig feire to historiske begivenheter på dette lykkelige årsmøtet: At nasjonalpark-saken har tatt et langt skritt videre, og at Oslo kommune har skrinlagt planene om å bygge en skjemmende grusvei gjennom tunet på Dølerud.

Skrinlagte planer om å bygge en skjemmende grusvei gjennom tunet på Dølerud, var også verdt å feire med kake dekorert med et bilde tatt av Sverre M. Fjelstad.