Til hovedinnhold

31.08.11

Oslo kommune gir 80.000 til ØV

Oslo kommune ved friluftsetaten har innvilget vår søknad om støtte. Beløpet er det samme som vi søkte om og fordeler seg slik: 50.000 er støtte til vårt medlemsblad Nytt fra Østmarka og 30.000 er støtte til 7. juni arrangementet og ståttetreff på Bøvelstad. Vi er svært glade for denne håndsrekningen til vårt viktige arbeid med å bevare Østmarka.