Til hovedinnhold

19.12.05

Østmarkas Venner anmelder Lørenskog kommune for miljøkriminalitet

Østmarkas Venner har anmeldt Lørenskog kommune til politiet (Økokrim/Lørenskog lensmannskontor) for miljøkriminalitet i Østmarka i forbindelse med oppgradering av lysløypa Vallerud-Mariholtet.

Fra følgebrevet til anmeldelsen:
«I løpet av sommeren og høsten 2005 har Lørenskog kommune foretatt en «opprustning» av store deler av lysløypa mellom Vallerud og Mariholtet i Østmarka. Resultatet av arbeidet er at den gamle lysløypetraseen i realiteten er blitt forvandlet til en skogsbilvei som representerer et meget omfattende og svært skjemmende naturinngrep.

Østmarkas Venner ble gjort oppmerksom på saken i begynnelsen av august, men på det tidspunktet hadde arbeidet kommet så langt at det var for sent å hindre de omfattende inngrepene. Styret i foreningen tok opp saken på sitt møte i september, og det var full enighet om at det som har skjedd er fullstendig uakseptabelt og at saken må forfølges. Etter vel seks ukers venting og gjentatte henvendelser til kommunen, fikk styret tilsendt kopi av Lørenskog kommunes dokumenter i saken. I midten av november ble det dessuten avholdt et møte der ledelsen i kommunen og to av styrets medlemmer deltok.

Disse dokumentene – og andre saksdokumenter som foreningen har fått fra Oslo og Omland Friluftsråd – samt det som kom frem på møtet, tyder på at saksbehandlingen har vært svært mangelfull og at kommunen ikke har innhentet tillatelse til å bygge veien.

På bakgrunn av de omfattende naturinngrepene og den mangelfulle saksbehandlingen, har styret i Østmarkas Venner vedtatt at foreningen skal anmelde Lørenskog kommune for miljøkriminalitet.»