Til hovedinnhold

06.06.06

Østmarkas Venner er tildelt Oslo bymiljøpris for 2006!

Østmarkas Venner er tildelt årets bymiljøpris i Oslo for vårt langvarige arbeid for bevaring av Østmarka. Oslo kommunes Bymiljøpris ble i år utdelt for 9. gang og deles ut til: «Aktører som ved sin miljøinnsats kan framstå som et godt eksempel for andre.» Prisen er et diplom og en sjekk på 50 000 kroner.

Juryens begrunnelse: «Østmarkas Venner har ved sin utrettlige innsats for vern og bruk av Østmarka gjort en formidabel innsats i 40 år. I § 3 i foreningens vedtekter heter det at: «Foreningen skal arbeide for å bevare markagrensa, spre kunnskap om Østmarkas naturgrunnlag og historie, og arbeide for å sikre adkomsten til marka.» Østmarkas venner har i alle disse årene drevet et viktig opplysnings- og holdningsskapende arbeid både blant byens befolkning og byens politikere for å nå sine mål, og har lykkes med det.

Foreningen har 3000 medlemmer, utgir et eget medlemsblad «Nytt fra Østmarka» og har eget nettsted og avholder temamøter som er godt besøkt. I tillegg arrangerer foreningen turer til Østmarka som er åpne for alle, som for eksempel Friluftstreffet på Sarabråten på onsdag som inngår i Miljøfestivalen. Foreningen arrangerer også guidet tur langs flyktningeruten gjennom Østmarka hvert år. Østmarkas Venner har ved sitt 40 år lange arbeid for bevaring og bruk av Østmarka som natur- og friluftsområde gjort en miljø- og samfunnsnyttig innsats som fremstår som et flott eksempel for dagens og fremtidige generasjoner.»