Til hovedinnhold

31.03.14

Østmarkas Venner kjemper fortsatt for nasjonalparken

Årsmøtet i Østmarkas Venner bekreftet nok en gang at organisasjonen står samlet bak ønsket om en nasjonalpark i Østmarka. Samtlige styremedlemmer ble valgt med akklamasjon av de ca. 125 medlemmene som møtte fram.

Steinar Saghaug

Opprettelsen av en nasjonalpark i det indre av Østmarka er fortsatt den største og viktigste saken som Østmarkas Venner (ØV) kjemper for. Organisasjonens årsmøte ble arrangert torsdag 27. mars på Skullerudstua.

Da ØV-styrets nestleder Helga Gunnarsdóttir gikk gjennom årsberetningen for 2013, kunne hun blant annet fortelle at det hadde skjedd mye med nasjonalparkplanene i løpet av året. Frilufts- og naturvernorganisasjonene støtter forslaget varmt, Akershus Venstres miljøpris for 2013 ble tildelt Østmarkas Venner for arbeidet med nasjonalparken, og Oslo kommune har gått begeistret inn for tanken.

Brosjyre og argumentsamling for nasjonalparken

ØVs styre har nå utarbeidet en brosjyre med oversikt over argumentene for nasjonalparken, og denne vil blant annet bli lagt ut på alle markahyttene. Brosjyren bruker mye plass på å tilbakevise utbredte misforståelser om hva en nasjonalpark vil innebære.

– Nasjonalparken skal fremme friluftsliv, naturopplevelser og folkehelse, og bevare den temmelig veiløse og villmarkspregede skogsnaturen. Vi ønsker også å beskytte Østmarka-naturen mot utbyggingspress og naturødeleggende inngrep. Markaloven gir ikke tilstrekkelig beskyttelse av disse naturverdiene. Østmarka er også en nasjonal ressurs fordi dette er den eneste gjenværende muligheten som finnes for å opprette en nasjonalpark som kan bevare en del av den særpregede lavereliggende skogsnaturen på Østlandet, sier ØV-styrets leder Johan Ellingsen.

– Nasjonalpark er den mest velegnede verneformen for Østmarka. Naturreservat krever større grad av urørthet og kan blant annet sette grenser for maskinell preparering av skiløyper, mens et landskapsvernområde blir for svakt fordi den verneformen tillater skogbruk i et visst omfang. Nasjonalpark er den beste verneformen for Østmarka, tilføyer Ellingsen.

–Oslo og Akershus er nå faktisk de eneste fylkene som ikke har andel i en nasjonalpark, eller konkrete planer om å få det.

Foto: Steinar Saghaug

Gjenvalg av styret

Johan Ellingsen, som er fra Flateby i Enebakk, har vært leder i ØV siden 2011 og ble gjenvalgt med akklamasjon. Wenche Fuglstad gikk ut av styret og fikk blomster og varme takksigelser for en flott innsats gjennom mange år. Fuglstad har blant annet vært en av ildsjelene bak restaureringen av den nye turistforeningshytta Bøvelstad, og hun kommer også i fremtiden til å være en stor ressurs for ØV.

Det nye ØV-styret består av Johan Ellingsen (leder) samt Helga Gunnarsdottir, Ingunn Lian Nylund, Inger Tangen, Arne Kvalheim, Sigmund Hågvar og Bjarne Røsjø. Arild Rambøl fortsetter som varamedlem, mens Bente Lise Dagenborg, som er fra Haugerud i Oslo, er nytt varamedlem. Med sin lange planerfaring og kunnskap om Østmarka blir hun en verdifull ressurs for ØV.