Til hovedinnhold

18.04.05

Østmarkas venner ønsker dialog om sykling i Marka - IKKE forbud!

Østmarkas Venner gikk i en uttalelse 13.04.05 om Mål og retningslinjer for Oslo kommunes skoger til Oslo bystyre inn for en formulering som kunne oppfattes som et forbud mot sykling på stier i Marka. Formuleringen har forståelig nok bidratt til en mediedebatt.

Østmarkas Venner er de første til å beklage at en uheldig formulering har ført til misforståelser og dermed reist tvil om vi ønsker alle brukergrupper velkommen til Marka. Østmarkas Venner er allerede i gang med en positiv og konstruktiv dialog med Norsk organisasjon for Terrengsykling ( NOTS) v/styreleder Stig Bodin. Det er avtalt et møte mellom organisasjonene på styreplan torsdag 21.april for i felleskap å drøfte hvordan vi kan samarbeide om løsningen av brukerkonflikter mellom gående og syklende i Marka.

Østmarkas Venner får dessverre en del klager på uvettig sykling på skogsbilveier og i terrenget. Østmarkas Venner og sykkelorganisasjonene er helt enige om at sykling hører hjemme i Marka og skal ha en selvsagt plass i det bruksmangfoldet vi ønsker i Marka. Det beste vernet vi kan gi Marka er at flest mulig bruker den!