Til hovedinnhold

09.02.13

Østmarkas Venner ønsker regulering ikke forbud

Styret i Østmarkas Venner registrerer med undring at det fra deler av terrengsykkelmiljøet siden før jul er blitt drevet til dels aggressiv ordbruk mot Østmarkas Venner på terrengsykkel.no, og nå også via vår Facebook-side.

Espen Bratlie

Det virker som om mye av disse innleggene er basert på misforståelser. Østmarkas Venner har sett at det de siste årene har oppstått økende brukerkonflikter i Oslomarka. Konfliktene er særlig knyttet til terrengsykling og sykkelritt som fører til slitasje på blå- og rødmerkede stier og løyper. Vår løsning på den utfordringen er ikke forbud, som syklistene hevder, men at syklistene får egne stier å sykle på.

Det er en økende bevissthet rundt disse brukerkonfliktene i markaorganisasjonene. Det har ført til at Oslo og Omegn Friluftsråd (OOF) har opprettet en arbeidsgruppe hvor både terrengsykkelmiljøet og friluftsorganisasjonene, inkludert Østmarkas Venner, deltar. Mandatet er å belyse alle sider ved sykling i marka, som sykling på veier og stier, organisert og uorganisert, sommer som vinter, samt sykkelritt. Målsettingen er å ivareta de ulike brukerinteressene og minimalisere brukerkonfliktene, hensyntagen til naturverdier og utfordringene ved slitasje på stier og løyper. Det gjelder å finne fram til gode anbefalinger for alle som ferdes i marka.

Vi synes ikke det taler til syklistenes ære hvis de fortsetter med en aggressiv ordbruk mot Østmarkas Venner. Vi henstiller derfor til dem om å opptre saklig og å avvente konklusjonene fra arbeidsgruppa som de deltar i. For øvrig kan dette temaet også bli en sak for Markarådet, som skal samordne alle interesser knyttet til Marka, i lys av Markaloven og i ny Flerbruksplan for Oslomarka.