Til hovedinnhold

25.06.03

Østmarkas Venner tidelt midler til kulturminnebevaring

Den 19 juni fikk vi i Østmarkas Venner den gode nyheten om at vår søknad om midler til kulturminnebevaring langs Ellingsrudelva er blitt innvilget med kr 5000.

I samråd med Oslo Elveforums interessegruppe med Fridthjof Funder og Kjetil Sandsbråten i spissen samt Jan Lillejord i foreningen Kunnskap og kultur i Groruddalen ble søknad sendt via ØV til Samarbeidsrådet for Naturvernsaker 15 mai i år. Foranledningen var at det kunne søkes om midler i anledning av FN´s ferskvannsår. Ønsket er først å få opp skilt med mulig skisse og tekst om den store og godt konstruerte møllen Even Steen drev ved Nuggerud på 1700- og tidlig 1800-tall.

Møllevirksomhet vet vi med sikkerhet har vært i området helt siden 1686. I tillegg hadde Steen tre sager og teglverk i samme område, men møllevirksomheten er den som har satt størst preg på området gjennom svært lang tid. Ved siden av murrester i elva er det gamle veisystemet rundt møllen ganske intakt og kan med noe forsiktig rydding bli synliggjort.