Til hovedinnhold

14.03.19

På terskelen til oppstart av verneprosess i Østmarka

Østmarka inneholder et område på 50 til 70 kvadratkilometer som er egnet til å bli nasjonalpark, heter det i en viktig anbefaling som ble sendt til klima- og miljøminister Ola Elvestuen 12. mars.

Ola Elvestuen var på befaring i Østmarka sommeren 2018, og studerte de potensielle nasjonalpark-områdene fra toppen av branntårnet på Kjerringhøgda. Foto: Bjarne Røsjø.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus leverte i desember en rapport som viste at Østmarka inneholder så store verdier at det er gode grunner til å etablere en nasjonalpark. Denne rapporten ble oversendt Miljødirektoratet, som nå har brukt Fylkesmannens rapport som underlag for sin egen vurdering. Direktoratets vurdering ble sendt til Klima- og miljødepartementet 12. mars og offentliggjort to dager senere.

– Endelig, sier Elvestuen

– Endelig kan vi få nasjonalpark nær Oslo. Jeg foreslo i sin tid at det burde etableres en nasjonalpark i Østmarka. Nå vil jeg gå videre med dette arbeidet, med bakgrunn i Miljødirektoratets anbefaling. Østmarka har store naturverdier. Vi er nå et skritt nærmere en nasjonalpark, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en pressemelding fra departementet.

– Jeg vet det er delte meninger om en nasjonalpark i Østmarka, både blant kommunene og i ulike organisasjoner. Jeg ønsker derfor å ha en god dialog med de som kan bli berørt av en framtidig nasjonalpark før en formell verneplanprosess starter, sier Elvestuen i pressemeldingen.

På Dagsavisens spørsmål om det kan bli nasjonalpark mot Enebakks vilje, svarer Elvestuen bekreftende. Han henviser til regjeringens Granavolden-erklæring, hvor det åpnes for å ta regionale hensyn.

Prosessen tar tid

Ola Elvestuen lanserte forslaget om en nasjonalpark i Østmarka i 2013, mens han var byråd i Oslo – etter et innspill fra Østmarkas Venner. I intervjuet med Dagsavisen forteller Elvestuen at skog eid av Oslo kommune hele tiden har vært utgangspunkt for forslaget, men at det har senere blitt klart at også Ski kommune er positiv til en nasjonalpark i sine områder i Østmarka.

– At klima- og miljøministeren nå har fått overlevert en anbefaling, innebærer at vi er på terskelen til at han starter opp verneprosess. Vi venter i spenning på at Elvestuen og resten av regjeringen gir klarsignal. Når regjeringen har fattet vedtak om oppstart gjenstår det fortsatt en lang og grundig prosess med utredninger, planlegging og høringer sier Østmarkas Venners styreleder Helga Gunnarsdóttir.

Det er Fylkesmannen i Oslo og Viken som vil få i oppdrag å lede verneprosessen.

– Jeg har stor tillit til at Fylkesmannen vil utføre oppdraget på en faglig god og inkluderende måte. Jeg er også glad for at det anbefales at vern på privat grunn skal foregå etter en frivillig vern-prosess, tilføyer hun.

Vil gjenspeile mangfoldet

Helga Gunnarsdóttir understreker at dette er en gledens dag for både naturen, naturvernerne og tilhengerne av det enkle og bærekraftige friluftslivet.

– Det er ikke bare snakk om å verne et skogsområde som har stor verdi for befolkningen i Norges tettest bebodde område. Østmarka er nemlig også et unikt skogsområde og en nasjonal ressurs som bør bevares ordentlig for ettertiden, sier hun.

I dag har Fastlands-Norge 40 nasjonalparker, men ingen av dem ligger i et lavereliggende skogsområde på Østlandet.

– Dette er et åpenbart «hull», for ifølge naturmangfoldloven skal nasjonalparkene våre gjenspeile hele det norske mangfoldet av økosystemer og landskap. En nasjonalpark i Østmarka vil bidra til å oppnå den viktige målsettingen, påpeker Gunnarsdóttir.