Til hovedinnhold

15.11.21

Sigmund Hågvar har fått biologenes hederspris

Sigmund Hågvar har fått Bonnevieprisen – Norsk Biologforenings hederspris – som deles ut årlig til personer som har gjort en særlig innsats for norsk natur og biologifaget. Hågvar er styremedlem i Østmarkas Venner og har blant annet engasjert seg sterkt i planene om en nasjonalpark i Østmarka.

Sigmund Hågvar fikk tildelt Bonnevie-prisen under Norsk Biologforenings årskonferanse 12. november. Foto: Elina Melteig, Titan/UiO.

– Hele styret i Østmarkas Venner gratulerer Sigmund med denne prisen! Han har sittet sammenhengende i vårt styre i 10 år og er en av arkitektene bak arbeidet med nasjonalparken i Østmarka. Hans kunnskap om naturen og naturvern har vært helt uvurderlig i denne krevende og spennende prosessen, som kanskje blir fullført med vern i 2022, sier ØVs styreleder Helga Gunnarsdóttir.

Bonnevie-prisen for 2021 ble utdelt under Norsk Biologforenings årlige konferanse, som ble arrangert fredag 12. november på Universitetet i Oslo. Sigmund Hågvar er professor emeritus i natur- og miljøvern fra Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet og har hatt en rekke tillitsverv i foreninger. For tiden er han styremedlem i Østmarkas Venner samt nestleder ogstyremedlem i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA), som hadde nominert ham til prisen.

Aktiv på mange plan

– Hågvar har nedlagt en innholdsrik, lang og meget verdifull virksomhet for norsk natur og for biologifaget i norsk offentlighet som forsker, forvalter, formidler, foreningsaktivist og forteller. Han har helt fra sin tidlige akademiske karriere og til denne dag vært aktiv på mange plan: I det vitenskapelige organisasjonsliv og i foreninger innen naturvern og friluftsliv, skrev NOAi sin nominasjon av Hågvar.

NOA påpekte også at Hågvar har publisert et imponerende antall artikler i både internasjonale og norske tidsskrifter, samt flere avhandlinger og bøker. Temabredden er også imponerende. Stikkordene er: Insekter og insektliv, fugler og fugleliv, naturvern generelt, naturvern/forvaltning, naturvernundervisning, skog og skogvern.

Sigmund Hågvar har ledet flere turer i regi av Østmarkas Venner. Her er han fotografert ved Tonevann, på terskelen til Østmarka naturreservat. Foto: Bjarne Røsjø.

I den norske tidsskriftoversikten har han bak seg mer enn 140 artikler. Hågvar er også registrert som forfatter og redaktør av nærmere 40 avhandlinger og bøker. Blant boktitlene finner vi blant annetNorsk naturarvfra 2001,Norsk urskog og gammelskogfra 2011,Norske Miljøkamperfra 2016 ogDe kloke og dumme musene – En miljøfabel, som ble utgitt i 2017.

– Sigmund får også prisen for sin store formidlingsevne gjennom bøker om natur og naturvern. Den formidlingsevnen fikk jeg erfare da vi sammen redigerte Østmarkas Venners jubileumsbok,Hyllest til Østmarka, som ble utgitt i 2016. Det var en fantastisk hyggelig og lærerik opplevelse å være redaktør sammen med Sigmund, sier Helga Gunnarsdóttir.

Engasjert i naturvern

Hågvar har hatt et stort engasjement i lokale naturvernsaker som Kolsås – Dælivann, Kulpåsen, og Tanumplatået i Bærum i tillegg til nasjonalparken i Østmarka.

– Som medlem i skogutvalget siden starten har han vært en god støttespiller i viktige kampsaker, som for eksempel Trillemarka, og vært en forkjemper for vern av store sammenhengende områder – som han mener er de eneste som kan klare å opprettholde naturverdiene på lang sikt, sier Gjermund Andersen i en omtale på Naturvernforbundets nettsider. Andersen er leder i Naturvernforbundets skogutvalg.

Bonnevie-prisen er en forskningspris som er opprettet til ære for Kristine Bonnevie, Norges første kvinnelige professor. Blant tidligere prisvinnere finner vi Klaus Høiland, Anne Sverdrup-Thygeson, Dag O. Hessen og Nils Christian Stenseth.

Mer informasjon

Sigmund Hågvar: Skogvernets historie i Norge