Til hovedinnhold

02.01.07

Sjikanøse stengsler på Børter gård

Østmarkas Venner anmoder Enebakk kommune om å kreve sjikanøse stengsler i utmark, som hindrer lovlig ferdsel i Østmarka, fjernet. Hvis grunneier ikke etterkommer pålegget ber vi kommunen sørge for at stengslene fjernes på den skyldiges kostnad, om nødvendig ved politiets hjelp.