Til hovedinnhold

09.11.22

– Skepsisen til nasjonalparken forsvant med økende kunnskap

Ytre Hvaler nasjonalpark og den planlagte nasjonalparken i Østmarka er, overfladisk sett, svært forskjellige. Den første har mesteparten av arealet under vann, mens den andre kan bli Norges første nasjonalpark i en typisk østlandsskog. Men erfaringene fra Ytre Hvaler er likevel relevante for Østmarka.

ØVs daværende styre på studietur til Ytre Hvaler i 2018, i høstlig kuling med sjøsprøyt. Fra venstre: Helga Gunnarsdóttir, Sigmund Hågvar, nasjonalparkforvalter Monika Olsen, Johan Ellingsen, Ingunn Lian Nylund, Bente Lise Dagenborg, Bjørnar Thøgersen, Kjell Erik Sandberg. Foto: ØV.

Ytre Hvaler nasjonalpark ligger i kommunene Fredrikstad og Hvaler og ble vedtatt opprettet i juni 2009, mens Østmarka nasjonalpark ligger an til å bli vedtatt i løpet av 2023. Da styret i Østmarkas Venner (ØV) dro på studietur til Ytre Hvaler høsten 2018, fant de fort ut at det finnes flere paralleller mellom den etablerte og den kommende nasjonalparken. Østmarka-vennene fikk blant annet vite at de første tankene om en nasjonalpark på Hvaler ble lansert allerede i 1986.

– Da ble det snakket om å lage verneområder i nærheten av der folk bor, ikke bare høyt til fjells og langt fra folk, sa nasjonalparkforvalteren Monika Olsen. Østmarka-vennene nikket gjenkjennende til den argumentasjonen, som også vil gjelde en nasjonalpark i Østmarka. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide har gjort det helt klart: Regjeringen vil ha en stor og kortreist nasjonalpark i Østmarka.

Studieturen gjorde inntrykk

– Studieturen i 2018 gjorde stort inntrykk på oss. Den daværende Hvaler-ordføreren, Eivind N. Borge fra Fremskrittspartiet, fortalte blant annet at det hadde vært en del usikkerhet om hva vernet som nasjonalpark ville innebære. Men han fortalte også at det meste av skepsisen og usikkerheten forsvant med økende kunnskap, forteller ØVs styreleder Helga Gunnarsdóttir.

Nasjonalparken på Hvaler har noe til felles med Østmarka: Denne verneverdige naturen er i nærheten av der folk bor. Foto: ØV.

– Derfor har vi invitert Monika Olsen til ØVs høstmøte, for å høre om erfaringene med og forvaltningen av en nasjonalpark som opprinnelig ble møtt med en viss skepsis. Vi tror nemlig at mye av skepsisen mot også nasjonalparken i Østmarka vil forsvinne med økende kunnskap og når folk får erfare hvordan forvaltningen er. Det har for øvrig ikke vært mye skepsis, men desto flere misforståelser, tilføyer hun.

Innlegg, spørsmål, kaffe og marsipankaker

ØVs tradisjonelle høstmøte arrangeres på Skullerudstua i Oslo tirsdag 15. november fra kl. 19:00. Monika Olsens innlegg skal handle om erfaringene med forvaltningen av Ytre Hvaler nasjonalpark. Før det skal Christian Hillmann fra Statsforvalteren i Oslo og Viken holde et innlegg som presenterer hvor og hvordan Østmarka skal vernes.

To kommuner, to stater

Ytre Hvaler nasjonalpark dekker arealer i både Fredrikstad og Hvaler og grenser til Kosterhavets nasjonalpark utenfor Bohuslän-kysten i Sverige. Begge nasjonalparkene ble åpnet 9. september 2009 med kong Carl XVI Gustaf og kronprins Haakon Magnus av Norge til stede. Datoen ble valgt for å markere at det var på dagen 100 år siden Sverige hadde fått sin første nasjonalpark.