Til hovedinnhold

22.04.21

– Trolsk, naturskjønt, rikt på kontraster

Trolldalsåsen og Trolldalen er et naturskjønt område med store kontraster i landskapet. Området har store naturverdier og opplevelseskvaliteter for friluftslivet, og bør bli del av en nasjonalpark eller vernes etter markalovens bestemmelse om vern av friluftslivsområder.

Utsikt fra Trolldalsåsen ved varden. Foto: Bjørnar Thøgersen.

Østmarkas Venner (ØV) foretok høsten 2020 en grundig befaring i området som omfatter Trolldalen og Trolldalsåsen. Befaringen viste at området egner seg meget godt til vern for friluftslivsformål etter markalovens paragraf 11, mener ØV. Området kan også være en del av en nasjonalpark, hvis denne blir omfattet av områder nord for Spinneren.

Dette er et naturskjønt område med store kontraster i landskapet. Oppe på platået er det rolige landskapsformer med to myrer. Trolldalsåsen er på 284 moh., og like øst for toppen finner vi et av Østmarkas fineste utsiktspunkt med en markert varde.

Bekken gjennom Trolldalen. Foto: Bjørnar Thøgersen.

Vill og trolsk

Som navnet tyder på, er Trolldalen både vill og trolsk. På vestsida er det høye bergvegger og enorme steiner som danner en kraftig steinur. Østsida av Trolldalen har også markante fjellvegger, men disse er slakere, og deler av fjellveggen er blankskurt av isen. Øverst i Trolldalen finnes Dryppet, en spesiell foss som tilsynelatende kommer ut av en fjellvegg.

Vegetasjonen er dominert av furuskog som preger områdene rundt myrene og på de tørrere kollene. I de mer fuktige drågene, og i Trolldalen, dominerer granskogen. I store deler av området er skogen mellom 80-120 år gammel (naturskog), og på åsryggene er det mange spennende og krokete furutrær. Av rødlistete arter i Trolldalen finnes den sjeldne mosearten grønnsko, orkideen huldreblom og soppen hyllekjuke. Ellers i området finnes også bråtestorkenebb og tre forekomster av gul snyltekjuke.

Stillhet og ro – rett ved byen

Det er flere myrer i området. Særlig Dokkemosen og Fugleleiken er begge intakte lavlandsmyrer (høymyr) hvor turgåere kan oppleve skogsfugl. Flere mindre rovfugler og spetter skal være observert i området.

Dryppet, også kalt «Drøppet», er et yndet turmål sommer som vinter. Foto: Lars Lindland.

Hele området er preget av stillhet og ro, og området ligger slik til at turgåere ikke hører lyder fra byen. Både Dryppet, Trolldalen og Trolldalsåsen er populære turmål for de som går umerkede stier og i terrenget. Området er et av meget få i denne delen av nærskogen hvor stiene ikke er slitt, og ved vern er det viktig å bevare denne kvaliteten.

ØV leverte i desember 2020 en omfattende høringsuttalelse til Fylkesmannen i Oslo og Viken (nå Statsforvalteren). Uttalelsen bygde på flere grundige befaringer i Østmarka og inneholder argumenter for en nasjonalpark og andre verneformer i Østmarka. Du kan lese et faktaark om Trolldalen og Trolldalsåsen via denne linken. Her finner du blant annet bilder, link til kart over området og informasjon om verdifulle naturtyper og truede arter.

Mer informasjon

ØVs hele høringsuttalelse: Østmarka må bli nasjonalpark og vernes for friluftslivet. Publisert 17/12 2020

Rapport fra NINA: – Østmarka-området oppfyller kriteriene for en nasjonalpark. Publisert 5/2 2021