Til hovedinnhold

06.02.14

Ungdom med ulv på timeplanen

29 ungdommer fra Ulsrud videregående i Oslo har fått ferten av ulv, i skoletida. Statens naturoppsyn har satt elevene på sporet, og kommende skoleår kan flere komme til å nyte godt av opplegget.

Miljødirektoratet

Et ulvepar har etablert seg i Østmarka i Oslo, i friluftsområdet til én million nordmenn, og i fjor fikk ulvene valper. Hvem er disse ulvene, og hvordan påvirkes folk av å ha ulven som nabo? 29 førsteklassinger fra Ulsrud videregående skole er i ferd med å tilegne seg førstehånds kunnskap, takket være et samarbeid om naturveiledning mellom skolen og Statens naturoppsyn (SNO).

Øker innsikt og mestring

– Naturveiledning er en tematisk formidlingsform, hvor vi benytter direkte opplevelser og aktiviteter ute i naturen. Hensikten er å stimulere til refleksjoner, økt innsikt, mestringsfølelse og positive holdninger overfor naturen, sier naturveileder Ida Glemminge i SNO.

For elevene med naturveiledning på timeplanen er all undervisning i naturfag og deler av undervisningen i matematikk, norsk og kroppsøving knyttet opp til ulv generelt og Østmarka-ulvene spesielt. Én gang i måneden gjennom hele skoleåret foregår undervisningen ute i skogen. For skolen er selve naturveiledningen kostnadsfri.

Vil utvide til fire klasser

Ifølge Glemminge har denne undervisningsformen vært populær. Faktisk har det fungert så bra at skolen til neste skoleår ønsker å utvide prosjektet til å gjelde alle fire førsteklasser innen studieforberedende utdanningsprogram.

– Det er så lett å lære når det skjer på denne måten, er blant tilbakemeldingene elvene gir. Målet er å få flere til å velge realfag, og mange har sagt at de vil satse på studier i den retningen, sier Glemminge.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft sjekker viltkameraet klassen har satt ut i Østmarka.

Minister på besøk

Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft har fattet interesse for samarbeidet, som kobler sammen forvaltning, forskning og utdanning. Forleden var hun og rovdyrforsker John Odden fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) med i marka, for å se hva viltkameraet NINA har gitt klassen ansvar for har fanget av dyr den siste måneden.

– Elevenes møte med egen nærnatur har vært en spennende oppdagelsesreise. Vi startet med å dra vekk fra T-bane og asfalterte veier, og ut i skogen. For mange var det en stor utfordring bare å være ute i naturen; å sette seg ned på et reinskinn på bakken, ta og føle på ekte skinn og se fotavtrykk fra rovdyr og byttedyr. Opplevelsen av bålrøyk i øynene, barnåler i nakken og etter hvert snø i støvlene var også ganske ny, sier Glemminge.

Ulvene i Langedrag naturpark er nysgjerrige på besøket.

Nærkontakt med ulv

Ingen i klassen hadde sett ulv, annet enn på TV eller internett. Glemminge tok ungdommene med på en to dagers ekspedisjon i den norske fjellheimen, og de opplevde noen fantastiske møter med dyra i Langedrag naturpark og Bjørneparken i Flå. På Langedrag har de fire lite sosialiserte ulver. Dette er parkulver som ikke er vokst opp blant mennesker, men som gjennom flere år er blitt vant til at grupper med tobeinte kommer inn i innhegningen og sitter rolig der.

Med følelsesregisteret på høygir ble alle med inn i ulvehegnet. I en hel time satt ungdommene sammen i en ring, og hadde fire svært forsiktige ulver vandrende rundt seg. En utilsiktet brå bevegelse med en hånd eller et plutselig host, og ulvene skvatt flere meter bakover.

– Den gjensidige respekten var stor, men ulvene var faktisk mer redd for elevene enn det elevene var for ulven, sier Glemminge.

På tur i ulvereviret

I løpet av vinteren blir det en ulvesportur i marka, hvor elevene får lære om ulvens adferd og biologi ved å lese og tolke historiene ulvenes spor har skrevet i snøen. Til våren blir det overnattingstur inne i ulvereviret. Da får de vite hva som trengs av klær og utstyr for å sove ute, og hvordan tenne bål, lage mat og setter opp lavvo. Og hvordan føles det egentlig å være ute i ulveskogen?