Til hovedinnhold

09.05.17

Ved hjelp av Sparebankstiftelsen får hjulbåten Sara nytt liv

Sarabråtens venner har fått 100 000 kr. i støtte fra Sparebankstiftelsen. Midlene skal i hovedsak brukes til å løfte fram historien om hjulbåten Sara, som et sentralt element i fortellingen om Sarabråten. 

Slik så den opprinnelige Sara ut, med en stolt Thomas Heftye (i lys dress) stående på «kommandobroen». Bildet er fra 1874. Foto: Heftye-familiens album / Sarabråtens venner.

Prosjektet omfatter utvikling og montering av to bildetavler av hjulbåten Sara, etter mal av tilsvarende bildetavler som Det Kongelige Slott brukte i sin formidling av Slottets og Slottsparkens historie i 2016. Disse tavlene forsøker å formidle historien inn i dagens kontekst, slik at det skal bli lettere å oppfatte datidens bilder i nåtidens landskap.

Bymiljøetaten i Oslo kommune er meget positive til Sarabråtens venners arbeid på Sarabråten, og bidrar med praktisk arbeide med bl.a. rydding i gjengrodde områder.

Området er godt besøkt av ungdom, enten via kanoer og kajakker i regi av Nøklevann Ro- og Padleklubb eller som løper eller sykler/går på ski og som vi ønsker skal bli bedre kjent med de roller dette området har spilt gjennom historien.

Bildetavlene skal utformes etter mal av tilsvarende tavler som Det Kongelige Slott tidligere har brukt. Foto: Lars Rogstad.

Prosjektet omfatter følgende aktiviteter:

Gavebrevet ble overrakt Sarabråtens venner, ved Ingunn Lian Nylund og Arne Egil Sagen, på en mottagelse i Sparebankstiftelsen torsdag 4. mai.

Gavebrevet ble overrakt av Sissel Karlsen og Linn C. Lunder fra Sparebankstiftelsen. Foto: ØV.

Gavebrevet ble overrakt av Sissel Karlsen og Linn C. Lunder fra Sparebankstiftelsen. Foto: ØV.