Til hovedinnhold

10.06.24

Verdig minnestund ved Milorg-bautaen

Årets minnestund ved Milorg-bautaen på Sarabråten var verdig og til ettertanke som alltid.

Det ble lagt ned kranser ved minnesmerket. Foto: Torbjørn Andersen.

Ivar Ekanger holdt hovedtalen. Styreleder i ØV Helga Gunnarsdóttir hedret også bautaen med kransenedleggelse og tale. Fornebu SingAirs med dirigent Emilie Hellum fremførte blant annet «Til ungdommen» og Østre Aker Musikkorps spilte vakker musikk.

Minnemarkering på Sarabråten 3

Det er en minneplankett på bautaen. Foto: Torbjørn Andersen.

Minnes ni unge menn

Siden 1946 har det vært avholdt minnemarkeringer ved Milorg-bautaen hvert eneste år, men både i 2020 og 2021 førte korona-viruset til at markeringene ble kraftig redusert.

Milorg-bautaen på Sarabråten har en plakett med navnene på de ni unge Milorg-jegerne som ble ofre for Gestapo-aksjoner 13. februar 1945. De hadde deltatt i kampen mot den tyske okkupasjonsmakten, men denne dagen ble to Milorg-jegere skutt mens syv andre ble arrestert og senere henrettet. Gestapo sørget for at likene forsvant.

De etterlatte hadde derfor ikke noe gravsted å gå til. Etter krigen mente kameratene i Milorg-tropp 13132 at Østmarka ville være et godt sted for et minnesmerke. De ble derfor enige om å reise en bauta ved Sarabråten. Denne ble avduket 16. juni 1946.

Det var Milorgforeningen som fikk reist bautaen og som stod for markeringen fra 1946. Fra 1967 arrangerte Bøler vel og fellesråd den årlige minnestunden sammen med Milorg-foreningen. Etter dette ble ansvaret overlatt til Østmarkas Venner.

Vi minnes: Adolf Bogstad, Arvid Hansen, Kåre Olafsen, Erik Bruun, Ingolf Nordström, Frank Olsen, Storm Weinholdt, Henry Gundersen og Kjell Ramberg

Østre Aker Musikkorps spilte. Foto: Torbjørn Andersen.

Kai Ekanger stod i spissen i 51 år

Kai Ekanger (1929-2018) stod i spissen for arrangementet ved Sarabråten i utrolige 51 år på rad – fra 1967 til og med 2017.

Kai Ekangers far, Anders Kornelius Ekanger (1902-1993) var aktiv i motstandsarbeidet under krigen og ble arrestert på Bryn stasjon av Statspolitiet i august 1944 med en ryggsekk og pakker fulle av aviser. Under avhør ble Ekanger kraftig slått og torturert, og samme dag ble han fraktet til Lørenskog for å påvise trykkeriet. Han klarte på mirakuløst vis å flykte etter et skuddrama ved Langvannet i Lørenskog.

For Kai Ekanger ble farens drama en sterk motivasjon for å holde krigshistorien levende for nye generasjoner. Nå er det Ivar Ekanger, som er Kai Ekangers sønn og tidligere styreleder i Østmarkas Venner som viderefører tradisjonen som leder av minnestunden.

Fornebu SingAirs med dirigent Emilie Hellum fremførte blant annet «Til ungdommen» . Foto. Torbjørn Andersen.

«Alle drepte har navn»

Ivar Ekanger holdt årets minnetale ved Milorg-bautaen. Han fortalte historien rundt de ni som mistet livet, men kom også i talen inn på alle de andre som mister livet i kriger rundt om i verden i 2024. Han sa blant annet:

«Nå om dagen tenker vi spesielt på alle som ofrer sine liv i kampen for et fritt Ukraina. Vi tenker også på de snart 40 000 som er drept på Gazastripen og dem som blir drept på Vestbredden.

Stort mer orker vi kanskje ikke å tenke på – men i virkeligheten er det i dag omkring 50-60 krigslignende tilstander andre steder på jordkloden. Åtte av disse regnes som kriger med over 1000 drepte pr år.

For oss blir alle drepte i Ukraina, på Gazastripen, i borgerkrigen i Etiopia, konflikten mellom en rekke militante grupper i Kongo, krigen i Jemen, konflikten i Sahel-regionen i Afrika osv. nesten bare tall.

Men husk at alle disse som blir drept har navn akkurat som våre ni Milorg-jegere, har pårørende i sorg og kanskje uten en grav å gå til.», sa Ivar Ekanger i talen.

Ivar Ekanger holdt en flott minnetale. Foto: Torbjørn Andersen.

Paralleller til dagens kriger og konflikter

Styreleder Helga Gunnarsdóttir i ØV holdt en kort tale hvor hun også dro paralleller til andre kriger rundt om i verden.

«I min tale for fem år siden sa jeg at det er mange ting om truer verden og som kan true stabiliteten og føre til krig og blodige konflikter. Men få eller ingen av oss hadde trodd at vi snart skulle oppleve en svært blodig og ødeleggende krig i Europa, en krig som nå har vart i over 2 år. På toppen av det har vi siden oktober i fjor hatt en om mulig mer grusom krig på Gaza-stripen hvor antall sivile drepte er på mer enn 36 000.», sa styrelederen.

Dette er ikke det eneste arrangementet som Østmarkas Venner har knyttet til krig og flyktninger. For tredje året på rad arrangerer vi i samarbeid med Flyktninghjelpen og Torstein Bae en guidet tur langs deler av Flyktningruta. Datoen i år er 15. september

Neste års minnestund blir 10. juni.

Styreleder Helga Gunnarsdóttir i ØV. Foto: Torbjørn Andersen.