Til hovedinnhold

13.07.21

– Utsikten fra branntårnet var jo spektakulær!

Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn er på rundreise i flere av Norges nasjonalparker i sommer, og 11. juli var turen kommet til Østmarka. – Utsikten fra branntårnet på Kjerringhøgda var spektakulær og ga meg et godt inntrykk av verdiene vi snakker om å verne, sa Rotevatn etter turen.

Sveinung Rotevatn og følget gikk blåstien fra Bysetermåsan over Kjerringhøgda til Vangen. Foto: Even Aronsen, KLD.

Østmarka har nemlig ikke fått sin nasjonalpark ennå, men prosessen har rullet jevnt og trutt i den retningen helt siden Østmarkas Venner presenterte ideen for Oslos daværende miljøbyråd Ola Elvestuen (Venstre) i mai 2012. Den samme Elvestuen var klima- og miljøminister da han besøkte Østmarka i juli 2018, og i november 2019 startet han – fortsatt som statsråd – den formelle verneprosessen som må til før et nytt område kan bli nasjonalpark.

Sveinung Rotevatn overtok som klima- og miljøminister – med ansvar for verneprosesser – i januar 2020, og i sommer fikk han anledning til å ta det som kan bli en «standardtur» hvis/når det blir nasjonalpark i Østmarka: Fra Bysetermåsan til Kjerringhøgda med branntårnet, og videre til Vangen skistue. På denne forholdsvis korte turen er det både dype skoger og en imponerende utsikt. Styremedlemmene Johan Ellingsen og Sigmund Hågvar fra Østmarkas Venner var guider for Rotevatn og hans følge samt et reportasjeteam fra Aftenposten.

Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn fikk et godt inntrykk av verneverdiene i Østmarka fra utsikten i toppen av branntårnet på Kjerringhøgda. Foto: Camilla Hille.

– Det viktigste for min del med denne turen var å få informasjon fra Østmarkas Venner og innsikt i verneprosessens historikk. Dette var en nyttig tur, og jeg har fått et veldig godt bilde av området i Østmarka og hvilke verneverdier vi snakker om, sa Rotevatn i et intervju med Østmarkas Venner etter turen.

– Det var også en opplevelse i seg sjøl å komme opp i branntårnet på toppen av Kjerringhøgda. Utsikten der oppe er jo spektakulær og gir et veldig godt utsyn over området som kan bli nasjonalpark, tilføyde han.

En skogtype som ikke tidligere er vernet

Statsråd Rotevatn understreker at vi hittil har vernet for lite skog i Norge, og det er et sterkt argument for en nasjonalpark i Østmarka.

– Vi har vernet mye fjell og vidde i nasjonalparkene våre, og det er viktig nok i seg sjøl. Men det er også et mål at vi skal ha et representativt vern, som innebærer at alle de viktigste økosystemene våre skal omfattes av et vern. En ting som taler sterkt for å verne Østmarka er jo nettopp at dette er et lavereliggende skogsområde av en type som ikke tidligere er vernet. Dette vernet er også viktig fordi skogen er heim for majoriteten av de truede artene våre, kommenterte Rotevatn.

Håper på et vedtak i 2022

Sveinung Rotevatn hadde besøkt flere nasjonalparker i Nord-Norge før han kom til Østmarka. Når det gjelder nasjonalparken i Østmarka, håper han på en konklusjon i løpet av neste år.

– Formelle verneprosesser er viktige fordi alle skal bli hørt, og man skal blant annet lage forslag til grensesetting av området og ikke minst utarbeide rapporter som dokumenterer verneverdier og andre forhold. Alt dette tar tid, men det er bra fordi da får man forankret beslutningene bedre. Slik det ligger an nå, bør det være mulig å fatte et vedtak i løpet av neste år hvis ting går etter planen.

Johan Ellingsen (t.v.) og Sigmund Hågvar (t.h.) var guider for klima- og miljøvernministeren. Foto: Even Aronsen, KLD.

– Men vi må ta forbehold om at det kan dukke opp nye ting. Det skal jo også være et valg til høsten, og hvis vi skulle få en regjering med et sterkt Senterparti kan det bli krevende med vernesaker; de er jo imot det meste av vern. Men nå er prosessen i gang, og det er veldig mange gode argumenter for at det er viktig med en nasjonalparkstatus her i Østmarka, sa Rotevatn.

Dagen etter visitten i Østmarka skulle Rotevatn videre til Færder.

– Det er mye flott å se i Norge, og Østmarka er absolutt i den kategorien! oppsummerte Rotevatn.

Dette mener de politiske partiene

En politiker-debatt under Oslo og Omland Friluftsråds digitale årsmøte 7. juni ga nyttige avklaringer om synspunktene på en nasjonalpark i Østmarka. Der var Senterpartiets annen nestleder, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim fra Enebakk, den eneste nasjonale politikeren som uttrykte direkte skepsis til nasjonalparken i Østmarka.

I tillegg til Venstre, er det allment kjent at både Miljøpartiet de Grønne, Rødt og SV er varme tilhengere av tanken om en nasjonalpark i Østmarka. Høyre og KrF sitter i regjeringen som har fremmet saken. FrPs lokalpolitikere har vært motstandere i kommunene, men det er usikkert hva partiet mener nasjonalt.

Arbeiderpartiet har støttet saken både på Stortinget og i kommunen og under OOF-debatten var Arbeiderpartiets Espen Barth Eide krystallklar: – Vi er kjempeglade i nasjonalparken i Østmarka!sa han allerede i starten av debatten. Du kan lese mer om hva de politiske partiene mener i denne artikkelen.