Til hovedinnhold

18.04.2024

Årsmøte i Østmarkas Venner

19.00

Skullerudstua

Styret ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte med foredrag om Østmarkas ulvefamilie. Årsmøtet avholdes på Skullerudstua torsdag 18. april kl. 19.00.

Blåveisen - et vakkert vårtegn. Foto: Kjell Erik Sandberg.

Dagsorden:

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent, referent og to personer til å undertegne protokoll
3. Årsberetning for 2023 (se under)
4. Regnskap og revisjonsberetning for 2023 (se under)
5. Innkomne forslag.
6. Fastsettelse av kontingent. Se forslag under.
7. Godkjenning av styrets forslag til budsjett for 2024 (se under)
8. Valg:

    • Leder for ett år
    • Tre styremedlemmer for to år
    • Tre varamedlemmer for ett år
    • Revisor for ett år
    • Valgkomité med leder og to medlemmer for ett år

Pause med kaffe og nasjonalparkkake

 

Etter pausen inviterer vi til foredraget:

 

Østmarka ulvefamilie

 

ved Øystein Flagstad fra Rovdata

Ledertispa v572. Skandinavias eldste ulv. Født i Østmarka våren 2015. Foto: Tarjei Berg.