Til hovedinnhold

17.04.23

Cudriobakken

I den bratte skråningen fra nordenden av Kruggmyr ned til Gudbrandsdalen er det en fint oppmurt vei.

Det er sannsynligvis Karen Cudrio som fikk anlagt denne traseen på 1760-tallet. Dette er en svært bratt bakke, og det er lite trolig at man satte utfor her med tunge plankelass; det ville vært en krevende øvelse og et risikabelt prosjekt for slitne hester og kjørekarer. Mer sannsynlig er det at bakken ble benyttet som returvei for tomlass, da Plankeveien gjennom det trange gjelet mellom bergveggene i Grannedalen (Granbardalen) nord for Kruggmyr gjorde det vanskelig med møtende trafikk.

Murene i Cudriobakken. Foto: Lars Rogstad.

Bakken er imidlertid svært bratt og krevende, selv for tomlass, og den ble sannsynligvis på et seinere tidspunkt avløst av den noe slakere bakken i Steinbakken der dagens rødmerka skiløype går.

Cudriobakken er også kjent under navnet Lønningsbakken, da historien vil ha det til at Karen Cudrio satt ved Cudriobakken og delte ut lønningspenger til skogsarbeiderne.

Murene i Cudriobakken er noen steder nesten to meter høye. Foto: Lars Rogstad.