Til hovedinnhold

17.04.23

Plankeveien på kart

Under bildet finner du en link til et kart hvor du kan navigere og zoome inn.

<iframe width=»100%» height=»520″ frameborder=»0″ src=»https://rogstad.carto.com/viz/c7e168a3-d963-4aae-bda1-9886262c8760/embed_map» allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe>

 

Kartskisse som viser Plankeveien gjennom Østmarka. Skissen ble utarbeidet av Reidar Fønnebø på 1970-tallet (Fønnebø 1974).