Til hovedinnhold

11.11.21

Høstmøte om nasjonalpark i Østmarka etter regjeringsskiftet

Hvordan går det med nasjonalparken i Østmarka etter regjeringsskiftet? Arbeiderpartiet støttet saken sterkt før valget, men Senterpartiet stritter imot. Østmarkas Venners høstmøte blir derfor en arena for å diskutere hvordan vi kan fullføre en verneprosess som allerede har kommet svært langt.

Både Ola Elvestuen (V), Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og Lars Haltbrekken (SV) har varslet at de kommer til ØVs høstmøte.

Tekst: Bjarne Røsjø

Østmarkas Venners høstmøte er en viktig politisk møteplass som tidligere har hatt besøk av en rekke sentrale politikere. Årets høstmøte blir arrangert på Skullerudstua tirsdag 16. november, og det er allerede klart at både Ola Elvestuen (V), Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og Lars Haltbrekken (SV) deltar. Alle tre er medlemmer i Stortingets energi- og miljøkomité og kan dermed være viktige pådrivere på Stortinget.

Østmarkas Venner har også invitert komiteens representanter fra Høyre og Arbeiderpartiet, men det er foreløpig uklart om disse kommer.

Espen Barth-Eide var entusiastisk tilhenger av nasjonalparken da ØV tok ham med på tur til Kjerringhøgda. Foto: Bjarne Røsjø.

Bakgrunnen for møtet er at Arbeiderpartiets Espen Barth-Eide var en sterk og klar tilhenger av nasjonalparken i Østmarka for høstens stortingsvalg, men etter at Ap og Sp dannet regjering oppstod det en ny usikkerhet omkring saken. Dagsavisen ville nemlig spørre Barth-Eide hva han mente om nasjonalparken etter at han var blitt klima- og miljøminister, men svaret fra departementet var overraskende.

Departementets svar kom nemlig isteden fra statssekretæren Aleksander Øren Heen fra Senterpartiet. Han nøyde seg med å skrive i en epost at «… Den nye regjeringen har ennå ikke vurdert og tatt stilling til saken, og avventer Miljødirektoratets tilråding».

Stritter Senterpartiet imot?

Dagsavisen fant da grunnlag for å minne om at både lokale og nasjonale Sp-politikere tidligere har vært skeptiske til både nasjonalparken i Østmarka og andre nasjonalparker:

– Vi ser ikke noe stort behov for nye nasjonalparker i Norge. Vi har allerede 44 nasjonalparker og naturreservat, noen av dem er av et betydelig omfang, sa Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad, til Dagsavisen i 2017.

– Vi mener Markaloven gir tilstrekkelig vern og ønsker ikke en nasjonalpark, uttalte leder i Oslo Sp, Bjørg Sandkjær, til Aftenposten i mars 2021.

Dagsavisen påpekte også at den over 80 sider lange Hurdalsplattformen, som er fundamentet for politikken til den nye Ap- og Sp-regjeringen, ikke bruker ordene «nasjonalpark» eller «verneområde» en eneste gang. I stedet står det å lese at «vern er et middel for å bevare natur, ikke et mål i seg selv.»

Barth-Eide svarte i spørretimen

Dagsavisens oppslag førte i sin tur til at SVs stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski tok opp saken i Stortingets spørretime 5. november: Hva er regjeringens syn på opprettelsen av nye nasjonalparker i Norge og vil regjeringen sikre rask framdrift i beslutningen knyttet til opprettelse av nasjonalpark i Østmarka?

Denne gangen kom svaret fra klima- og miljøminister Espen Barth-Eide, som blant annet påpeker at prosessen med utredning av Østmarka nasjonalpark har kommet langt.

– Det er et sterkt og positivt engasjement fra befolkningen i tilstøtende områder. Det gjenstår dog en del arbeid i tråd med regler og rutiner for saksbehandling ved oppretting av verneområder, sa Barth-Eide i sitt svar, og fortsatte:

– Statsforvalteren utarbeider nå konkrete forslag til regler, avgrensing av vernet og forslag til valg av verneform. Som del av sin saksbehandling innhenter Statsforvalteren synspunkter fra ulike brukerinteresser og berørte kommuner. Normal saksgang videre med blant annet høring av et verneforslag og kvalitetssikring i Miljødirektoratet tilsier at et eventuelt vedtak om vern av Østmarka nasjonalpark tidligst vil kunne skje høsten 2022. Jeg vil imidlertid sørge for at disse prosessene ikke tar lengre tid enn nødvendig, svarte Barth-Eide.

Du kan lese hele statsrådens svar på denne linken.

Viktig møte om nasjonalparken

Klima- og miljøminister Espen Barth-Eides svar er mer utfyllende enn det som kom fra statssekretæren i samme departement, og nasjonalparken blir etter alt å dømme støttet av et flertall på Stortinget. Verneprosessen ble som kjent satt i gang høsten 2019 av tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen, i en regjering utgått av Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti. Blant partiene på Stortinget er det bare Senterpartiet som har uttrykt motstand eller skepsis, mens Fremskrittspartiet aldri har uttalt seg om saken.

Da Statsforvalteren begynte arbeidet med å utrede et faglig grunnlag for nasjonalparken, forelå det en rekke viktige og klare politiske føringer fra daværende statsråd for utformingen av den planlagte nasjonalparken. En av føringene er at vern av skog på privat grunn skal skje etter frivillig vern, også ved et eventuelt vern etter markaloven. Departementet har også gjort det klart at veiene til Vangen og Rausjø samt demningene i Rausjø, Mosjøen og Børtervann skal bevares.

Arbeidet med nasjonalparken i Østmarka har kommet så langt at Statsforvalteren nærmer seg å ha et verneforslag klart for høring tidlig i 2022.

Østmarkas Venners høstmøte arrangeres på Skullerudstua tirsdag 16. november kl. 19:00 til 21:30. Forfatteren Håkon Breivik Myhr holder foredraget «Med ildsjeler i Østmarka» før den politiske debatten begynner.

Mer informasjon om saken:

ØV: Nasjonalpark i Østmarka vil lønne seg for samfunnet. Publisert 16. september 2021

ØV: – Dette mener partiene om nasjonalparken i Østmarka. Publisert 9. juni 2021

ØV: – Alle skal få si sin mening om nasjonalparken. Publisert 24. februar 2020

ØV: Vår samleside med artikler om nasjonalparken

Dagsavisen: SV vil ha avklaring om nye nasjonalparker. Publisert 4. november 2021

Statsforvalteren: Vårt arbeid med nasjonalpark i Østmarka.