Til hovedinnhold

08.02.23

Kongelig oppussing ved Hauktjern

Kong Olav var på tur i Østmarka 30. september 1975, og ved Hauktjern skrev han sin signatur i fjellet. Deretter ble signaturen meislet inn sammen med årstallet. Inskripsjonen har ganske sikkert vært frisket opp flere ganger siden, men nå skinte den ikke lenger. Det var på tide å gjøre severdigheten mer tydelig.

Nå skinner Olav V-signaturen igjen, etter en omsorgsfull oppfriskning.

Nå skinner Olav Vs signatur ved Hauktjern igjen, etter en omsorgsfull oppfriskning.

Den kongelige inskripsjonen befinner seg i Hauktjern friluftslivsområde, som er vernet etter markaloven. Sarabråtens venner reagerte på at malingen var blitt matt og stedvis borte, og derfor søkte vi Bymiljøetaten i Oslo kommune om lov til å friske opp signaturen. Bymiljøetaten er forvaltningsmyndighet for dette området, og Sarabråtens venner fikk et positivt svar:

«Bymiljøetaten mener at tydeliggjøring av inskripsjonen er et tiltak som er i tråd med verneforskriften for området. Olav-inskripsjonen er velkjent for mange. Vi mener at en ny lakkering vil synliggjøre en viktig kuriositet i et område som er vernet for friluftslivsopplevelser, og at dette vil være et bidrag til flere vil oppsøke stedet», stod det i tillatelsen.

Kongelige besøk i Østmarka

Kong Olav V er ikke den eneste av våre konger som har besøkt Østmarka. Kong Haakon VII var flere ganger gjest på Losby Gods, der han deltok på elgjakt i Losbyskogen. Kong Harald V var til stede under minneseremonien ved Milorg-støtta ved Sarabråten i 2001.

Kronprins Carl, senere kong Carl XV av Sverige og Norge, gjestet flere ganger Thomas J. Heftye på Sarabråten på siste halvdel av 1800-tallet. Likeså hans etterfølger kong Oscar II, som var på Sarabråten i juni 1882 og fast gjest på Losby Gods i en periode.

Til Hauktjern kom kong Olav til fots over åsen fra Mariholtet. Med på følget var Oslos ordfører Brynjulf Bull, skogsjef Bjarne Mjaaland, flere politikere, samt administrasjonen i Teknisk etat og Skogvesenet.

På befaringen var det rigget opp til lunsj innunder de bratte skrentene. Videre gikk de ned til Sarabråten, hvor kongen ble orientert om storhetstid og prominente gjester.

Hauktjern og terrenget på vestsiden er noe av det villeste Østmarka kan by på. Fjellveggene ble allerede på slutten av 1800-tallet brukt til fjellklatring. Også Sarabråtens finere gjester bega seg opp hit, og flere steder ble det anlagt stiger for å lette adkomsten.

Olav V-signaturen ble frisket opp med nennsom hånd, bengalakk, kunstpensel og tillatelse fra Bymiljøetaten.

Olav V-signaturen ble frisket opp med nennsom hånd, bengalakk, kunstpensel og tillatelse fra Bymiljøetaten. Legg merke til kunstnerens hodeplagg.

Et vilt og vakkert terreng

Hauktjern er i dag ett av Østlandets største og mest kjente klatrefelt med mange klatreruter i forskjellig vanskelighetsgrad.  En rute som starter rett ved Olav V-inskripsjonen heter «Olavsrisset».

Hauktjern ligger en kort avstikker opp fra Sarabråten ved Nøklevann. På høyden over klatrefeltene er det flott utsikt, men terrenget byr også på dype sprekker og bratte stup. Skilt advarer mot nettopp det: Dette er ikke et område hvor man lar små barn løpe fritt omkring.

Bildet:
Tidens tann hadde ført til at signaturen var blitt matt og utydelig.

Les mer:

ØV: Sarabråten har fått sin egen bok. Publisert i oktober 2016

ØV: Informasjon om Hauktjern friluftslivsområde

Sarabråtens venner: Kulturhistorie fra Oslos første utfartssted.

Tidens tann hadde ført til at signaturen var blitt matt og utydelig.