Til hovedinnhold

04.01.23

Oslo Arbeiderparti med helhjertet støtte til Østmarka nasjonalpark

– Vi kommer til å gi helhjertet støtte til Østmarka nasjonalpark når saken skal behandles i bystyret, sier Andreas Halse, leder for Arbeiderpartiets bystyregruppe i Oslo. Han konstaterer at vernet i Østmarka vil fungere som en oppfølging av den globale naturavtalen som nylig ble vedtatt i Montreal.

– Friluftsliv og naturvern går ofte hånd i hånd, påpeker Andreas Halse.

– Det er fullt mulig å legge opp til et friluftsliv som går hånd i hånd med naturvern, sier Andreas Halse. Foto: Bjarne Røsjø.

Den sentrale Oslo-politikeren er hjertens enig med partifellen klima- og miljøminister Espen Barth Eide, som i juni 2022 gikk inn for en stor og kortreist nasjonalpark i Østmarka. Fire måneder senere la Statsforvalteren i Oslo og Viken fram tre ulike forslag til nytt vern i Østmarka og sendte dem ut på høring. Statsforvalteren anbefalte samtidig det største av de tre alternativene, som innebærer at et område på ca. 54 kvadratkilometer skal vernes som nasjonalpark. I tillegg bør et nytt område sør og vest for nasjonalparken vernes for friluftslivet, mente Statsforvalteren.

Kommunestyret i Nordre Follo behandlet saken 7. desember. Da gikk et solid flertall inn for det største alternativet, som også ble anbefalt av Statsforvalteren.

– Bystyret i Oslo venter nå på et dokument med en innstilling fra byrådet, men det er jo klart at Aps bystyregruppe har ivret for dette hele tiden. Både partilederen vår og miljøministeren – som kommer fra Oslo – støtter nasjonalparken helhjertet. Vi kommer avgjort til å gå inn for en «stor og kortreist» nasjonalpark når saken kommer til behandling i bystyret, sier Andreas Halse til Østmarkas Venner.

– Et momentum for å gå videre

Andreas Halse ser nasjonalparken i Østmarka som starten på en større verneprosess i Oslomarka. Han viser til at den globale naturavtalen i Montreal innebærer at minst 30 prosent av verdens land- og havarealer skal bevares innen 2030.

– Det er kjempebra at man har landet en ambisiøs naturavtale i Montreal, men realiteten er at den må munne ut i resultater i hvert enkelt land. Her har vi en god mulighet i Oslo-området, hvor det er stor støtte i lokalbefolkningen for mer vern av natur, sa Halse til Dagsavisen dagen etter at Montreal-avtalen var undertegnet.

– Det virker jo som om verneprosessen i Østmarka lander snart, og det er veldig bra. Den prosessen gir oss også et momentum for å gå videre, sier Halse til Østmarkas Venner, og fortsetter:

– Naturbevisstheten i Oslo-området er generelt ganske stor, og vi ser at ønsket om å verne mer natur ofte dukker opp i politiske debatter. Det gjelder enten det er snakk om fjorden, parkområder i byen, eller Oslomarka. Det gir oss en god mulighet til å følge opp den internasjonale forpliktelsen som ligger i at Norge har undertegnet Montreal-avtalen. Det er alltid lettest å gjøre ting der folk i utgangspunktet er positive, sier Halse.

Naturvern og friluftsliv går hånd i hånd

Andreas Halse ser mange gode grunner til å verne en nasjonalpark i Østmarka og følge opp med ytterligere vern andre steder i Oslomarka. Da statsråd Espen Barth presenterte sitt og regjeringens syn i juni, snakket han om både identitet, folkehelse, friluftsliv og formidlingen av natur- og kulturmiljøverdier.

Andreas Halse er leder for Arbeiderpartiets bystyregruppe i Oslo. (Foto: Sturlason/Oslo kommune)

Andreas Halse er leder for Arbeiderpartiets bystyregruppe i Oslo. (Foto: Sturlason/Oslo kommune)

– Alt det er viktige poenger, men det aller viktigste etter min mening er naturvernet, altså verdien av å ivareta naturen som den er. Det er et selvstendig poeng, fordi naturen har stor verdi på mange måter. Det er ganske lett å tenke på at naturen gir oss mange ting som er til åpenbar fordel for oss mennesker, som de naturressursene vi kan høste på mange områder – fra fisket i havet til at naturen gir oss stoffer som kan brukes i medisiner. Men jeg tenker aller mest på at naturen rommer et stort biologisk mangfold som henger sammen i mange former for kretsløp, og det å ta vare på naturen er en forutsetning for at de kretsløpene skal fungere.

– Friluftsliv og naturvern går for øvrig veldig ofte hånd i hånd. Det er fullt mulig å legge opp til et friluftsliv som går hånd i hånd med naturvern, sier Halse.

Marka er en del av byens identitet

Andreas Halse bor på Vålerenga og forteller at det mest naturlige for familien er å bruke Lillomarka og Østmarka.

– Da barna var små var vi mye på Skullerud, hvor de lærte å gå på ski. Etter hvert som barna har blitt større har vi også gått lengre turer. Men det sikkert mange som bruker marka mer enn oss, sier han.

Andreas Halse tilføyer at Oslomarka er en viktig del av Oslo-befolkningens identitet.

– Så sent som i går var jeg på vei hjem med t-banen da jeg så to personer med ski som åpenbart hadde vært på tur. Dette er et helt vanlig syn, som viser at Oslomarka er viktig for veldig mange – enten de vil rusle litt rundt med barnehagen i nærskogene eller gå lengre turer inn i de dype skogene.  De fleste oslofolk har et forhold til marka, og det er veldig bra. Samtidig er fjorden blitt mye mer tilgjengelig de siste årene, med åpningen av havna. Det er jo fantastisk å kunne bo på Vålerenga og ha valget mellom å sette seg på en sykkel i ti minutter for å bade i fjorden, eller man kan reise ti minutter med t-banen og komme fram til skogkanten, sier Halse til Østmarkas Venner.

Andreas Halse ønsker seg derfor et vern i Oslomarka som innebærer sammenhengende store arealer med variert natur, for på den måten å legge til rette for mer biologisk mangfold. – Vi bør bruke Oslomarka som et eksempel på hva godt vern og omtanke for naturen kan bety, sa Halse da han ble intervjuet av Dagsavisen.

Les mer:

Dagsavisen: Vil verne mer av Oslomarka. Publisert 19. desember 2022

Østmarkas Venner: Solid flertall i Nordre Follo for Østmarka nasjonalpark. Publisert 19. desember 2022.

Østmarkas Venner: Statsforvalterens verneforslag: Nasjonalparken nærmer seg målstreken. Publisert 14. oktober 2022

Østmarkas Venner: Regjeringen vil ha stor og kortreist nasjonalpark i Østmarka. Publisert 22. juni 2022.

Østmarkas Venner: – Nasjonalpark i Østmarka er en viktig sak for Arbeiderpartiet. Publisert 30. august 2021