Til hovedinnhold

22.08.13

Spinneren: Naturbasert spenning framfor høy fart

– I Spinneren-området skal vi ikke tilrettelegge for høy fart, men prioritere den naturbaserte spenningen framfor den utstyrsbaserte, sier Live Danielsen i Statens Naturoppsyn til Østlandets Blad.

Christian Clausen

Østmarkas Venner foreslo i 2011 at områdene Spinneren og Hauktjern i Østmarka skal vernes etter eventyrskogparagrafen i Markaloven. Etter grundig behandling og høring har Fylkesmannen nå oversendt sin tilråding til Miljøverndepartementet for vedtak.

Østlandets Blad (ØB) har vært på tur i Spinneren-området med rådgiver Live Danielsen i Statens Naturoppsyn (SNO), og artikkelen gir leserne et godt innsyn i grunnen til at dette er et område som fortjener vern.

Å verne friluftsområder er nytt og skiller seg fra det tradisjonelle barskogvernet, som skal sikre biologisk mangfold. Her er formålet å bevare naturopplevelsene i områder som «på grunn av opplevelsesverdier har særskilte kvaliteter for friluftslivet». – Jammen på tide virkelig å legge vekt på opplevelsene vi mennesker får ute i naturen, sier Live til ØB.

Helsebringende natur

– Naturopplevelse er et begrep det er utfordrende å sette verdi på, fordi natur oppleves forskjellig fra person til person. Men det skjer noe i kroppen som er helsebringende. Det er noe ved det urørte i naturen som bringer oss tilbake i menneskelig balanse, sier Live til ØBs journalist Vivi Rian.

ØB skriver også at det er det enkle friluftslivet som skal prioriteres i Spinneren-området. Her skal ikke bygges eller hugges. Men skjøtsel til gagn for naturopplevelser Er greit.

– Tendensen til nå er at friluftsområder tilrettelegges for å få folk ut. Eksempler er skiløyper for skøyting og brede stier for syklister. Gode tiltak, men for andre typer naturopplevelser er det viktig at noen områder bevares urørt. Det skal være rom for å gå sakte og stille, komme tett på dyrelivet, følge naturens gang, eller ha en reflekterende stund. Her skal vi ikke tilrettelegge for høy fart, men prioritere den naturbaserte spenningen fremfor den utstyrsbaserte, sier Live Danielsen til ØB.

Les hele ØB-artikkelen her.