Til hovedinnhold
Fjerdingbyputten skal legges nesten fem meter under vann, ifølge reguleringsplanen. Foto: Bjarne Røsjø

Din stemme i Rælingen-valget kan avgjøre Brudalens og Fjerdingbyputtens framtid

Rælingen kommune planlegger en bred skogsbilvei gjennom Brudalen, og oppdemming av Fjerdingbyputten slik at myra...
Les mer
«En innsjø er landskapets mest skjønne og uttrykksfulle trekk», ifølge Thoreau. Her er vi ved Endtjernet om sommeren.

Østmarkas rikdom: Å svømme i stillhet

Har du et lite tjern i Østmarka, sånn nesten for deg selv, et lite privat...
Les mer
Edelkrepsen er en fascinerende krabat som lever i elver, innsjøer og tjern. Kjetil Sandem, Norconsult.

Kartlegging viser at krepsen er truet i Østmarka

En fersk kartlegging i Lørenskog og Rælingen viser at bestanden av edelkreps har gått sterkt...
Les mer

På løpetur til de ca. 216 vannene i Østmarka

Jeg samler på putter, tjern, dammer og vann i Østmarka. Dette er vanedannende, men det...
Les mer

Derfor er vannene i Østmarka i ferd med å bli brunere

Gunnhild Riise har travet rundt i Østmarka og tatt vannprøver helt siden hun jobbet med...
Les mer