Til hovedinnhold

19.12.22

– Verdifullt å ha fantastisk natur nær der man bor og lever

Varaordfører Hans Martin Enger i Nordre Follo er, i likhet med ordfører Hanne Opdan, strålende fornøyd med et klart kommunestyrevedtak til støtte for en stor nasjonalpark i Østmarka.

Bildet er fra en tur som ble ledet av Ski kommunes daværende skogsbestyrer Reidar Haugen i 2015 i Krokholmarka – som markerer inngangen til den foreslåtte nasjonalparken fra Nordre Follo. Foto: Bjarne Røsjø.

– Jeg er 100 prosent overbevist om at naturen i det aktuelle området i Østmarka kommer til å være mye bedre bevart om 100 år med et vedtak om nasjonalpark, enn det ville vært uten et slikt vedtak, sier Hans Martin Enger. Han er varaordfører i Nordre Follo og representerer Miljøpartiet De Grønne (MDG).

– Naturen i det området som vil inngå i en kommende nasjonalpark er noe av det mest artsrike vi har på Østlandet og i Norge for øvrig, og det må vi ta vare på. De fleste tidligere nasjonalparkene i Norge ligger på fjellet, og nå er det på tide å utfordre tradisjonen med å legge mest vekt på å verne fjell og fjellskoger, sier Enger.

Hans Martin Enger tilføyer at Østmarka er under sterkt press på grunn av beliggenheten i et folkerikt område, fra både utvikling, skogsdrift og ikke minst friluftslivet.

– Friluftslivet har vært på frammarsj de siste årene, og det innebærer at Marka har fått mange nye brukere som ikke har vokst opp med gode holdninger til hvordan man bruker marka. Med en nasjonalpark vil vi styrke muligheten til å regulere bruken slik at vi unngår skader på naturmangfoldet, og vi får samtidig bedre muligheter for å legge til rette for et opplevelsesrikt friluftsliv. Det kan vi gjøre samtidig som vi beskytter naturen, sier Enger.

– Å verne et område i Østmarka som nasjonalpark er etter MDGs syn det beste vi kan gjøre for å ta vare på naturverdiene på lang sikt, sier han.

Se også intervjuet med Nordre Follos ordfører Hanne Opdan: 
Solid flertall i Nordre Follo for Østmarka nasjonalpark

Kommunestyret i Nordre Follo peker på området ved golfbanen på Krokhol som en god plassering for et kommende nasjonalparksenter. Foto: Hans Martin Enger.

En ressurs i regionen

Men nasjonalparken handler om mye mer enn å verne natur, understreker Enger. En bynær og levende natur er også en ressurs for menneskene som bor i regionen. – Det er veldig verdifullt å ha lettvint adgang til fantastisk natur like ved der man bor og lever, sier han.

Hans Martin Enger var med på den første behandlingen av nasjonalpark-saken i Oppegård kommunestyre allerede i 2016, da Østmarka nasjonalpark ble støttet av et bredt politisk flertall. Den daværende Høyre-ordføreren Thomas Sjøvold var omtrent like begeistret som MDG-politikeren Hans Martin Enger.

– Vi heiet på utredningen den gangen og anbefalte et større område enn det som var beskrevet. Nå i desember 2022 fikk vi et bredt flertall i Nordre Follos kommunestyre for nasjonalparken, og jeg er glad for dette sterke politiske signalet fra kommunen vår. Den siste debatten i kommunestyret viste faktisk at også motstanderne av nasjonalpark mener at naturen i Østmarka er verdifull, men det er ulike syn på hvordan området skal vernes.

Hans Martin Enger representerer MDG i kommunestyret i Nordre Follo. Foto: Natur-selfie fra forsommeren 2022.

– Jeg er enig i alt Østmarkas Venner sier i denne saken. Dere har gjort et kjempeviktig arbeid, og dere skal ha stor takk for innsatsen, tilføyer Enger.

Les mer:

Dagsavisens oppslag om kommunestyrebehandling i 2016: Vil utrede park. Publisert 14. oktober 2016.