Til hovedinnhold

20.04.2023

19.11.22

Varsel om årsmøte i Østmarkas Venner

19.00

Skullerudstua

Styret i Østmarkas Venner varsler herved medlemmene om at dato for foreningens årsmøte i 2023 blir 20. april.

Blåveisen - et vakkert vårtegn. Foto: Helga Gunnarsdóttir.

I henhold til foreningens vedtekter skal det avholdes årsmøte hvert år innen utgangen av mars måned. På grunn av stor arbeidsbyrde med vår høringsuttalelse til nasjonalparken og mange kommuneplaner som er på høring ser vi oss nødt til å avholde årsmøte etter påske.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret innen 15. januar 2023.

Følg med for mer informasjon og program for årsmøte.