Til hovedinnhold

09.06.23

– Den som sover i et demokrati, våkner opp i et diktatur

Årets minnestund ved Milorg-bautaen på Sarabråten ble en sterk påminning om at vi aldri kan ta demokratiet og friheten for gitt. Årets hovedtaler var Oslos ordfører Marianne Borgen, som blant annet trakk mange paralleller mellom den norske frihetskampen i 1940-45 og den ukrainske kampen mot Putin-Russlands aggresjon.

Oslos ordfører Marianne Borgen holdt årets hovedtale ved Milorg-bautaen.

Oslos ordfører Marianne Borgen holdt årets hovedtale ved Milorg-bautaen. (Alle foto: Bjarne Røsjø)

Milorg-bautaen ved Sarabråten ble reist i 1946 til minne om ni unge Milorg-menn som ble drept av Gestapo i 1945, og det har vært arrangert minnestunder ved bautaen hvert eneste år etterpå. Oslos ordfører Marianne Borgen sa i sin hovedtale under arrangementet 7. juni at vi trenger minnesmerker som Milorg-bautaen.

Sarabråten ligger ved det nordøstre hjørnet av Nøklevann i Oslo-delen av Østmarka. For mer informasjon om stedet, se Sarabråtens venners nettsted.

– Vi kommer ofte til kort når vi skal beskrive forbrytelsene som fant sted under annen verdenskrig, fordi det er forferdelige hendelser vi snakker om. De unge mennene vi minnes her i dag ble brutalt henrettet av den nazistiske okkupasjonsmakten, sa Borgen innledningsvis.

– I den verden vi lever i nå, der det er krig i Europa og en urolig verden, trenger vi å samles og reflektere over historien og dagens situasjon og se framover. Derfor trenger vi minnesmerker som Milorg-bautaen, som vi kan samles om , hvor vi kan minnes de ni Milorg-jegerne som ble brutalt drept like før krigens slutt, og vise at de ikke er glemt, påpekte hun.

Etter talen la Marianne Borgen og ØV-lederen Helga Gunnarsdóttir ned kranser ved bautaen og minneplaketten

Etter talen la Marianne Borgen og ØV-lederen Helga Gunnarsdóttir ned kranser ved bautaen og minneplaketten. Til venstre: Ivar Ekanger.

Ofret livet for vår frihet

Ordfører Borgen fortalte også at Milorg-troppen 13132, som de ni Milorg-medlemmene tilhørte, gjennomførte flere aksjoner mot tyske anlegg i Oslo i 1944 og 1945. – Deres siste store aksjon var 12. februar 1945, men da slo Gestapo til og de ble tatt. To av Milorg-guttene ble drept allerede dagen etter, og de sju andre ble brutalt drept og henrettet på Akershus 17. mars 1945. De ofret livet for Norges frihet; for vår frihet, sa hun.

Marianne Borgen mente også at Milorg-bautaen kan minne oss om nødvendigheten av å kjempe for demokratiet, freden og friheten. – Vi skal aldri ta friheten og demokratiet for gitt. Det heter seg at den som sover i et demokrati våkner opp i et diktatur, advarte hun.

Deretter trakk Borgen en rekke paralleller mellom nazi-Tysklands okkupasjon av Norge og Vladimir Putins Russlands brutale angrepskrig og invasjon i Ukraina.

– Det som skjer i Ukraina er opprørende og hjerteskjærende. Ukrainernes kamp har mye til felles med den kampen de unge Milorg-jegerne kjempet. Det handler om forsvar av eget land og suverenitet, men også om forsvar av demokrati, menneskerettigheter og rettssamfunn, sa hun.

– Vi må slå ring om ytringsfriheten

Marianne Borgen advarte også om at demokratier ofte ikke forsvinner med et tydelig smell; de forvitrer isteden over tid for eksempel ved at ytringsfriheten kommer under press.
– I vårt land og i vår by ser vi nå at vi må slå ring om ytringsfriheten og retten til å kunne være seg selv. Jeg tenker på hets og sjikane som skremmer folk fra å delta i det offentlige ordskiftet. Jeg tenker på retten til å kunne være den man er og elske den man vil. I dag ser vi eksempler på at regnbueflagg brennes. Og vi skal ikke glemme hendelsene 25. juni i fjor, da to ble drept og flere alvorlig skadet under masseskytingen og terrorhendelsen ved London Pub. Mange er fortsatt redde og vet ikke om de vil tørre å være med på feiringen av årets Pride. Dette er en farlig utvikling, fordi den innskrenker folks frihet og ødelegger den nødvendige tryggheten vi ønsker i vårt samfunn, påpekte Borgen, som tilføyde:
– Derfor skal vi sammen slå ring om demokratiet og friheten. Det skylder vi de ni Milorg-guttene som vi minnes her i dag. Vi må hele tiden kjempe for et vitalt og levende demokrati, hvor alle føler at de er representert!

Ivar Ekanger ledet arrangementet og takket blant annet Marianne Borgen for at hun holdt en gripende tale.

Ivar Ekanger ledet arrangementet og takket blant annet Marianne Borgen for at hun holdt en gripende tale.

– Vi skal aldri glemme

Marianne Borgen rundet av talen med å takke de som hadde reist Milorg-bautaen i 1946. Hun takket også familien Ekanger som har stått i spissen for arrangementet i en årrekke, og Østmarkas Venner som nå står for arrangementet. Kai Ekanger (1929-2018) var primus motor for arrangementet i utrolige 51 år, og sønnen Ivar Ekanger overtok stafettpinnen i 2018. Ekanger-familiens engasjement henger sammen med at Kai Ekangers far, Anders Ekanger, var motstandsmann og ble arrestert på Bryn stasjon 5. august 1944. Den 41-årige lagerarbeideren ble banket opp allerede på stasjonen, og under avhør ble han kraftig slått og torturert før han samme dag ble fraktet til Lørenskog for å påvise et trykkeri som hadde produsert illegale aviser. Da greide han på mirakuløst vis å flykte etter et skuddrama ved Langvannet i Lørenskog.

– Takk for at dere minner oss på den viktige kampen som ble ført mot en undertrykkende okkupasjonsmakt. Vi skal aldri glemme, og det gir oss energi til å kjempe kampen for demokrati og frihet videre! sa Marianne Borgen.

Til slutt avsluttet hun sin tale med å sitere to vers fra den svenske musikeren Mikael Wiehes «En sång til modet», i en nynorsk oversettelse.

Tradisjonelt og aktuelt arrangement

Østre Aker Musikkorps åpnet arrangementet på tradisjonelt vis med å fremføre sin versjon av salmen «Fagert er landet», og koret Fornebu SingAirs sang blant annet Nordahl Griegs «Til ungdommen». Arrangementslederen Ivar Ekanger var spesielt glad for at ordfører Marianne Borgen kunne holde årets hovedtale, for dermed opprettholdt hun en viktig tradisjon. Han var også glad for at slektninger av de ni Milorg-mennene var til stede – 77 år etter at bautaen ble reist.

Styreleder Helga Gunnarsdóttir i Østmarkas Venner takket Marianne Borgen for en tankevekkende tale og tilføyde at minnestunden ved Milorg-bautaen ikke er organisasjonens eneste arrangement knyttet til krig og flyktninger. – I fjor og i år arrangerer vi, i samarbeid med Flyktninghjelpen og Torstein Bae, en guidet tur langs deler av Flyktningeruta fra Vangen til Skullerudstua. Datoen er i år er 17. september, sa hun. Her er en omtale av fjorårets arrangement.

Milorg-bautaen og en minneplakett står ved siden av skogsveien fra Østmarksetra mot Mariholtet og Rustadsaga. Kransene ble nedlagt under årets arrangement.

Milorg-bautaen og en minneplakett står ved siden av skogsveien fra Østmarksetra mot Mariholtet og Rustadsaga. Kransene ble nedlagt under årets arrangement.