Til hovedinnhold

Historien om Milorg-bautaen på Sarabråten

Milorg-bautaen på Sarabråten fylte 70 år 16. juni i 2016, og samtidig hadde Kai Ekanger (1928-2018) rekruttert hovedtalere de siste 50 årene. Dette er Ekangers egen beretning om den unike historien.

Avdukning av Milorgbautaen på Sarabråten, 1946. Foto: Arne Sørby / Østensjø lokalhistoriske bilder.

Min lengste organiserte innsats i Østmarka har funnet sted på Sarabråten. Historien er som følger:
Bautaen ble reist av Milorg-foreningen 13132 16. juni i 1946 og den fylte derfor 70 år i år. Foreningen gjennomførte deretter hver sommer en minnestund ved bautaen. De første 20 årene vekslet ansvaret for minnestundene mellom de tidligere Milorg-karene.

Den første taleren ved bautaen

Bøler Vel og Fellesråd, som jeg ledet, ønsket imidlertid at lokalbefolkningen skulle bli trukket sterkere inn i minnestunden. Jeg tok opp saken med Milorg-foreningens leder Knut Valstad, som ble meget begeistret – og snart var saken avgjort.

Da Bøler Vel og Fellesråd i 1967 påtok seg å gjennomføre minnestunden, startet et godt samarbeid med distriktets Milorg-sjef Terje R. Diesen. Jeg foreslo et samarbeid: Han foreslo talere fra Milorg mens jeg påtok meg å finne hovedtalere, og slik ble ordningen i mange år. Det ble rammen for et interessant og hyggelig samarbeid.

Den første taleren i velforeningens regi ble kaptein William Halke, som var sjef for gruppe 13132 under krigen. Knut Valstad var tilstede ved dette første fellesarrangementet og ble meget glad for det store oppmøtet.

Kai Ekanger (1929-2018) var primus motor og rekrutterte hovedtalere til Milorg-seremonien i hele 50 år. Foto: Steinar Saghaug.

Aktive Bøler-boere

Både styret i velforeningen og andre Bøler-boere deltok i arrangementet alt fra starten. Hele familien Ekanger var med på arrangementet i mange år. Jeg og kona mi har stått for arrangementet i alt 50 ganger, medregnet arrangementet i 2016. Gutta våre og kamerater av dem deltok i mange år som flaggvakter ved bautaen. Ivar har deltatt på Sarabråten i 47 år, og har i de seinere år også ledet arrangementet. Svein Ekanger har deltatt i ca. 25 år, men flyttet så fra Oslo.

Jeg må også fortelle at jeg gleder meg over sangkoret som har deltatt i alle år fra og med 1987. Koret har skiftet navn og heter nå SAS-Singers med bistand av venner fra Oslotelefonikerne. Men navnet på den som trofast har stått på for sangen ved bautaen i alle disse år er Ingrid Grung. Og hovedsangen har fra 1987 vært Nordahl Griegs ”Til ungdommen”!

På 50-årsdagen for frigjøringa, altså i 1995, holdt Bøler, Nøklevann og Trasop skoler et fellesarrangement om formiddagen på Sarabråten. To skoleelever leste dikt, og jeg holdt en kort tale. Ingen voksenforsamling kunne ha konkurrert med ungene i å tie stille og lytte. Jeg er fortsatt imponert over dette minnet, da til sammen ca. 1000 elever og lærere var samlet ved Sarabråten.

Til minne om Norges største folkebevegelse

Hvert år 7. juni hedrer vi på Sarabråten minnet om 9 Milorg-jegere som falt i kamp for Norge. Vi minnes samtidig hele den norske motstands-bevegelsen. Det er riktig som professor emeritus Ole Kristian Grimnes sa på Sarabråten i 2014: at disse Milorg-karene var med i Norges største folkebevegelse.

I Sarabråten-utvalget fant vi foran siste hundreårsskiftet at Milorg-folkene for alvor begynte å bli gamle. Antallet Milorg-folk sank på minnestundene. Vi kom på at det ville være fint om foreningen kunne få Kong Harald til å være tilstede ved en minnestund. Ved henvendelse til slottet takket Kongen ja til invitasjon til minnestunden i juni 2001.

Det ble en hyggelig dag. 35 – 40 Milorg-folk møtte i sine uniformer, og kongen hilste høytidelig på alle sammen. Han visste jo godt at de i sin tid hadde kjempet for Norge og hans bestefar Haakon VII, som sa «Nei» da mange andre dessverre sviktet.

Kongen hedret bautaen med blomster. Etter talen for dagen, som ble holdt av ambassadør Bernt H. Lund, kom en kraftig regnbyge. NTBs reporter sa til Kongen at det var beklagelig med regnet, men det kongelige svar var at: «Jeg tåler da litt vann!”

Etter at Bøler Vel og Fellesråd hadde hatt ansvaret i 20 år kom også Østmarkas Venner med på arrangørsiden, og jeg vil gjerne takke organisasjonen for flott innsats. Jeg vil også legge til at på grunn av denne satsingen har våre Milorg-folk fått mulighet til å minnes sin ungdoms innsats i høytidelige former mye lenger enn mange andre Milorg-folk har fått mulighet til. Neppe noe annet privat arrangement ved andre krigsminnesmerker har vært gjennomført hvert år helt fra krigens tid og har samlet så mange deltakere.

Redaksjonens tilføyelse:
Kai Ekanger stod også i spissen for arrangementet ved Sarabråten i 2017, slik at han oppnådde utrolige 51 år på rad.