Til hovedinnhold

Friluftslivsområder i Østmarka

Ved årsskiftet 2022-2023 var seks ulike områder vernet i Østmarka: Fire naturreservater og to friluftslivsområder. På denne samlesiden finner du informasjon om de to friluftslivsområdene: Hauktjern og Spinneren.

Utsikt over Lutvann sett fra sør mot nord. Foto: Steinar Saghaug.