Til hovedinnhold

16.04.23

Plankeveien gjennom Østmarka - en svært gammel vei

I årboka for 2022 til Østensjø historielag er det en omfattende artikkel om Plankeveien; “Plankeveien gjennom Østmarka – en svært gammel vei”. Du finner link til artikkelen under bildet.

Kartskisse som viser Plankeveien gjennom Østmarka. Skissen ble utarbeidet av Reidar Fønnebø på 1970-tallet (Fønnebø 1974).